Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (453 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. vEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. [. . . ] Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: · Draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen. Draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · Hoe vaak de deur geopend wordt electrolux 5 · De hoeveelheid voedsel die bewaard wordt · Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken. HET EERSTE GEBRUIK DE BINNENKANT SCHOONMAKEN Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. DAGELIJKS GEBRUIK HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst. IIn het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). ONTDOOIEN Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. LUCHTKOELING Met de Dynamic Air Cooling- (DAC)-ventilator wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger. 1 2 Deze voorziening maakt snelle koeling van levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een gelijkmatiger temperatuur in het vak. Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden. TIPS VOOR HET INVRIEZEN Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: · De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert. Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk. Druk het beweegbare deel in om de afdekking van het lampje (1) los te haken. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. TECHNISCHE GEGEVENS Afmeting Hoogte Breedte Diepte maximale bewaartijd bij stroomuitval Voltage Frequentie 1850 mm 595 mm 658 mm 18 h 230-240 V 50 Hz De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel. MONTAGE Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. OPSTELLING Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse SN N ST T Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C muureenheid minstens 100 mm zijn. Het is echter beter om het apparaat niet onder een overhangende muureenheid te plaatsen. Het nauwkeurig waterpas zetten van het apparaat wordt gewaarborgd door de stelvoetjes onderaan het apparaat. [. . . ] Breng het middelste scharnier (m2) aan in de linkeropening van de onderste deur. Verwijder de tussenstukken (m6) en verplaats ze naar de andere kant van het scharnier (m5). Plaats de bovenste deur weer op het middelste scharnier (c3) en kantel beide deuren enigszins. Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: · De magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 320S-M CHSDK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag