Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3174-4KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3174-4KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 3174-4KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3174-4KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 3174-4KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1308 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 3174-4KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact. [. . . ] De LED-verlichting die in dit apparaat gebruikt wordt, is enkel geschikt voor huishoudapparaten. Neem contact op met de service-afdeling om de binnenverlichting te vervangen. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen. Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt. In overeenstemming met RoHS (Richtlijn 2002/95/EC) Dit milieuvriendelijke product bevat geen substanties die verboden zijn door EU RoHS (Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB en PBDE). Neem contact op met de servicedienst voor elke herstelling of herlading van het apparaat. Dit toestel is niet geschikt voor bewaring van producten zoals medische stalen en monsters dewelke een specifiek temperatuurbereik vereisen. Eierbakje Gebruik dit bakje niet voor bewaring van ijsblokjes en plaats het niet in het vriesvak. Dit toestel is niet geschikt voor bewaring van producten zoals medische stalen en monsters dewelke een specifiek temperatuurbereik vereisen. Om de snelkoelfunctie in te schakelen, houd de -toets ingedrukt tot de Super LED gaat branden. In deze modus drukt u gedurende 10 seconden tegelijk op de en WATER-toetsen om de temperatuurschaal te wijzigen. Het elektronische systeem toont de hoogst bereikte temperatuur in de compartimenten Hoewel de normale werking van het apparaat hersteld is en de binnentemperatuur een normale temperatuur bereikt, zal het alarmpicblijven knipperen en de togram displayindicator de hoogst bereikte temperatuur weergegeven. Het elektronische systeem toont de hoogst bereikte temperatuur in de compartimenten Hoewel de normale werking van het apparaat hersteld is en de binnentemperatuur een normale temperatuur bereikt, zal het alarmpictogram blijven knipperen en de displayindicator de hoogst bereikte temperatuur weergegeven. Wanneer u op de vergrendelingstoets drukt, wordt de hoge temperatuurmodus uitgeschakeld en de aangepaste temperatuurwaarde weergegeven. ­ tijdens deze "OFF"-modus geven de displays van de vriezer en de koelkast " -- -- " weer. overige LED-lampjes worden uitgeschakeld en de gehele werking van uw apparaat stopt. ­ op een gelijkaardige manier, houdt u en tegelijk de toetsen ingedrukt gedurende 5 seconden om de "OFF"-functie uit te schakelen ALARM DEUR OPEN Als de deur ongeveer 1 minuut wordt opengelaten, klinkt er een geluidsalarm. Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. "OFF" (UIT)-FUNCTIES · Interieurverlichting van het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de deur langer dan 10 minuten geopend is · Display Uit-functie: ­ 5 minuten nadat een toets of deuren gesloten zijn, worden alle LED-lampjes uitgeschakeld, m. De WATER, ICE -pictogrammen en ­ Na deze LED uit-modus wordt de normale displaymodus van het apparaat hersteld wanneer u een toets indrukt of de deur opent. [. . . ] Plaats waterige voedingswaren of voedingswaren met veel vocht vooraan op de legplanken (dicht bij de deur). Indien ze dicht bij de koudeluchtopening geplaatst worden, kunnen ze bevriezen. Let op wanneer u tropisch fruit zoals bananen, ananas en tomaten bewaart; deze worden snel slecht bij lage temperaturen. Wanneer de koelkast te veel en te dicht beladen wordt, zal de circulatie van koude lucht gehinderd worden, waardoor de koelkast de voedingswaren niet voldoende zal koelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 3174-4KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 3174-4KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag