Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3010D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3010D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 3010D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3010D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 3010D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (522 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 3010D-M (1717 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 3010D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3000 D 3010 D Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte aspirante Cooker Hood Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Manuel de montage et d'utilisation Operating and Installation Instructions Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. · Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk "Klantenservice". Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen · Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. [. . . ] Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen minder is geworden. · Montage Het frame i van het filter h losnemen: daartoe schroef g uitdraaien waarmee het aan de ommanteling van de kap is bevestigd, afb. Het koolstofmatje in het frame zetten en alles weer op z'n plek bevestigen. · Om het filter los te nemen in omgekeerde volgorde te werk gaan. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. · Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling van AEG. afb. · De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. g. v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. Vervangen van de gloeilamp · Stekker uit het stopcontact trekken. · Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. afb. 5 28 Reiniging · Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken. · Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. vetafzetting brandgevaar ontstaan. Extra leverbare accessoires muurkast MKZ 125 E-nr. muurkast MKZ 150 afvoerbuis ABS 150, 150 mm Ø afvoerbuis ABS 125, 125 mm Ø koolfilter KF20 610 899 004 942 118 609 942 118 613 942 118 623 942 120 600 Klantenservice Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens door: 1. Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het arbeidsloon en voorrijkosten resp. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel. Alle garantieverplichtingen vervallen: Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en voor andere dan gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt. Indien aan het toestel door anderen dan AEG op ondeskundige wijze reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht. Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik, niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen 5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke Apparaten 1 jaar garantie. Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van het opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. [. . . ] Aanbrengen van het stopcontact direct boven het apparaat heeft twee voordelen: 1. Indien nodig kunt u het apparaat makkelijk stroomloos maken door de stekker uit het stopcontact te trekken. (Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur. ) 35 Installatie - afb. 6 · Eerst moet worden bepaald hoe de kap gaat worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 3010D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 3010D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag