Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (976 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07 (984 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 30006FF Gebruiksaanwijzing Vrijstaand elektrisch fornuis 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Pak met beide handen de bakovendeur aan de kant van de greep vast en houd deze in een hoek van circa 45. Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de bakovendeur op de scharnieren van de bakoven. Zet de klemhendel (A) aan de beide deur scharnieren terug in de oorspronkelijke positie. Bakovendeur sluiten. 42 Reiniging en onderhoud Het glas van deur van de bakoven 1 De bakovendeur is uitgerust met twee achter elkaar aangebrachte glasplaten. Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit, kan het glas breken. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen. 3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergren delstand (circa 45). Reiniging en onderhoud 4. Pak de deurafschermer (B) aan de boven kant van de deuraan beide kanten vast en druk deze naar binnen om de klem vergrendeling los te maken. Pak de glasplaat van deur aan de boven rand vast en trek het uit de geleiding naar boven. Schuif aan de onderkant van deur de glas plaat schuin vanaf boven in het profiel van de deur en laat deze zakken. 43 44 Reiniging en onderhoud 2. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten vast, breng deze aan de binnenkant van de rand van de deur aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van de deur. 3 Aan de openzijde van de deurafschermer (B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D) erin worden geschoven. De klemvergrendeling (E) moet vast gezet zijn. Reiniging en onderhoud 3. Zet de klemhendel (A) aan de beide deur scharnieren terug in de oorspronkelijke positie. Bakovendeur sluiten. 46 Reiniging en onderhoud Servieslade De servieslade onder de oven is uitneem baar, zodat deze makkelijk kan worden schoongemaakt. Til de servieslade iets op, zodat deze schuin omhoog uit de ladegeleiders kan worden getild. Let bij het terugplaatsen op dat de middel ste geleider van de servieslade in de mid delste geleidingsrails valt. Waarschuwing: bij gebruik van de oven kan in de servieslade een warmteophoping ontstaan. Bewaar in de lade daarom geen brandbare materialen zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, plastic zakken, pan nenlappen, papier, enzovoort. In geen geval ovenreinigingsspray in de servieslade bewaren! 1 Wat is er aan de hand als . . . 47 Wat is er aan de hand als . . . Storing De kookzones functioneren niet. De oven wordt niet warm Mogelijke oorzaak Oplossing Zie de gebruiksaanwijzing van de inbouwkookplaat De oven is niet ingeschakeld De vereiste instellingen zijn niet uitgevoerd De zekering in de huisinstalla tie (stoppenkast) is gespron gen Oven inschakelen Instellingen controleren Zekering controleren. Als de zekeringen meerdere malen doorbranden, neem dan contact op met een erkend elektricien. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten dis proportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgter mijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 30006FF-W R07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag