Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 220D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 220D-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 220D-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 220D-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 220D-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (135 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 220D-W (128 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 220D-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zie het monteren voor de functie afvoer naar buiten. 53 Aansluiting op het electriciteitsnet Veiligheidsvoorschriften voor de electriciën Controleer, alvorens tot het aansluiten van het apparaat over te gaan, of de op het plaatje vermelde spanning overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat voorzien is van een stekker, kan die in alle stopcontacten gestoken worden die volgens de normen geïnstalleerd en goed toegankelijk zijn. Mocht een vaste aansluiting noodzakelijk zijn, dan moet de kap uitsluitend geïnstalleerd worden door een electriciën die ingeschreven is bij het daartoe competent electriciteitsbedrijf. [. . . ] q Als het apparaat wordt gebruikt in de afzuigversie, dient men een ventilatiegat te voorzien van voldoende grote afmetingen, ongeveer gelijk aan de doorsnede van het uitlaatgat. 56 q Op grond van regionale bouwvoorschriften is het gebruik van afzuigkappen en verbrandingsapparaten die met een schoorsteen verbonden zijn, zoals kolen- of oliekachels en "gasthermen", binnen dezelfde ruimte, onderworpen aan bepaalde beperkingen. q Het Besluit op de verbrandingsinstallaties staat, in deze ruimtes, een maximale depressie van 0, 04 bar toe. q Het veilig functioneren van de afzuigkap samen met apparaten die verbonden zijn met een schoorsteen wordt slechts gegarandeerd als de ruimte en/of het appartement (combinatie lucht/ ruimte) van buiten af gelucht worden door een geschikt ventilatiegat van circa 500-600 cm2, om te voorkomen dat zich een depressie voordoet tijdens het functioneren van de kap. Als U twijfels heeft, wendt U zich dan tot de verantwoordelijke instelling of tot de bouwinspectie. q Aangezien voor ruimtes waar geen verbrandingsapparaten genstalleerd zijn, de regel geldt: "uitlaatgat gelijk aan ventilatiegat", kan een gat van 500-600 cm2, dus van grotere afmetingen, het rendement van de afzuiging benadelen. q Het gebruik van de kap in de filterversie in de geciteerde omstandigheden zal eenvoudig en veilig zijn en er hoeft geen rekening gehouden te worden met de bovenstaande voorschriften. q Het gebruik van de kap in de afzuigversie zal slechts optimaal blijken te zijin wanneer rekening gehouden wordt met het volgende: -- korte en rechte uitlaatbuizen -- bochten in de uitlaatbuizen tot een minimum beperken -- de buizen niet met scherpe, maar lichtgebogen hoeken aanbrengen -- doorsnede van de buis zo mogelijk groot (min. q Het niet respecteren van deze basisregels brengt drastische verminderingen van het rendement met zich mee, en een groter lawaai tijdens het functioneren van de kap. 57 Bevestiging aan een keukenkastje q Boor gaten onderaan het keukenkastje met behulp van de mal. q Steek vanuit de binnenkant van het kastje 4 bijgeleverde schroeven door de gaten heen en schroef ze vast op de betreffende gaten in de kap. 4. 2 1 4 3 2 1 4 3 4 58 Befestiging an der Wand q Houd de mal tegen de muur. q Boor 3 gaten van Ø 8mm in de muur: 2 op de punten I en 1 naar keuze op een van de punten L. q Plaats 2 schroeven van 5x45 op de punten I en draai ze niet geheel aan. q Corrigeer de positie van het apparaat tot een rechte hoek met de wand door aan de twee steunschroeven G te draaien. q Plaats vanuit de binnenkant van de kap de derde schroef 5x45 in het gat L. 6 5 I L G CLOSED L G OPEN 59 Functioneren van de afzuigkap q De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbare snelheid. Men raadt aan de kap enkele minuten voordat U begint te koken aan te zetten, en na het koken nog 15 minuten aan te laten, zodat met zekerheid alle luchtjes geëlimineerd worden. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van het apparaat: q lichtschakelaar: de schakelaar dient tot het aan- en uitzetten van het lampje waarmee de kap voorzien is. q Motorschakelaar: dient tot het aan- en uitzetten van de motor voor het afzuigen van stoom en etensluchtjes en tot het kiezen tussen de 3 snelheden + intensieve snelheid. OI O 123i lichtschakelaar aan/uit motorvermogen regelbaar in 3 posities + intensieve snelheid 60 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker q Men raadt aan de vlammen niet onbedekt te laten, om te voorkomen dat te grote hitte het apparaat kan beschadigen. [. . . ] q Op het moment dat het filter vervangen wordt, dient men ook zijn rooster met lauw water en een vloeibaar schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) schoon te maken. q Het vetfilter kan men bestellen bij de AEG servicedienst. 62 Het verwijderen Om het filter weg te halen opent U het rooster en neemt U de bevestigingen M weg. 6. Kolenfilter q Het kolenfilter wordt gebruikt wanneer men de afzuigkap voor een filterfunctie wil benutten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 220D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 220D-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag