Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 21604G-MB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 21604G-MB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 21604G-MB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 21604G-MB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 21604G-MB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (286 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 21604G-MB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Houd tijdens het in gebruik zijn van het kookplateau kinderen uit de buurt. Indien het kookplateau van een deksel voorzien is, dan is het deksel bedoeld voor het vrijhouden van stof in gesloten toestand en voor het opvangen van spatten in open toestand. [. . . ] · Mocht na verschillende pogingen de brander niet aan gaan, controleer dan of de vlamverdeler (afb. Om de brander uit te schakelen draait u de knop rechtsom op de UIT " " stand. Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander neemt. FO 0204 Luciferontsteking Steek een lucifer aan. Waarschuwing A - Branderdeksel B - Vlamverdeler C - Vonkontsteking afb. 1 Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet op de brander ligt. Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z'n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden. Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander. 6 Het gebruik De lekplaat De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Zo moet u bijvoorbeeld gemorste rabarber beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de branderdeksels. De pandragers Het gaskomfoor is voorzien van twee pandragers. Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel. Nuttig gebruik Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies op. Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat. Een zeer effectieve gasbesparing bereikt u door altijd een goed sluitende pandeksel te gebruiken, zeker tijdens het aan de kook brengen. Een schone panbodem, ook aan de buitenkant, draagt bij aan betere warmteoverdracht. Draai na het aan de kook komen de vlam zover terug dat het gerecht nog juist kan doorkoken. Een grotere vlam dan nodig voor het doorkoken is oneconomisch. TYPE BRANDER STERK NORMAAL KLEIN MIN. AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm 7 Onderhoud · · Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Zoals reeds eerder gezegd adviseren wij u de kookplaat steeds direct na het gebruik schoon te maken. De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf schoon door de hoge temperatuur. [. . . ] De afstand tussen uitsparing kookplaat en de achterwand van de keuken moet tenminste 55 mm bedragen. Op een ovenkastje De afmetingen moeten voldoen aan de gegevens in afb. De afmetingen van de dragers voor de oven moeten voldoende ventilatie waarborgen. Om oververhitting te vermijden adviseren wij ventilatie-openingen te maken volgens afb. Voor de kookplaat met vonkontsteking moet een apart stopcontact aanwezig zijn of gemonteerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 21604G-MB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 21604G-MB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag