Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211E-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211E-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 211E-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211E-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 211E-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (619 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 211E-W (3847 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 211E-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 67 De bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 De lekplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 De pandragers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 83 Symbolen Waarschuwingen Ga als volgt te werk Raadgevingen 69 Uitvoering 3 1 2 3 4 9 1. Kookplaat Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Knop brander achter rechts (normaalbrander) Knop brander achter links (normaalbrander) Knop brander voor links (sterkbrander) Knop brander voor rechts (kleinbrander) Knop van de vonkontsteking (Mod. 21601/21604 G) 8 7 6 5 INSTALLATIE De installatie en aansluiting dient door een erkend installateur te gebeuren. De aanwijzingen voor de installateur zijn in dit boekje opgenomen. 70 De bediening De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties = UIT = maximum = minimum Afhankelijk van het model ontsteekt u een brander op de volgende manier: Luciferontsteking (Mod. 21601/21604 G) Druk de knop van de betreffende brander in, draai hem linksom en druk tegelijk op de knop van de vonkontsteking. Wil de brander, na herhaalde pogingen, niet ontsteken, controleer dan of het branderdeksel schoon is en op z'n plaats ligt. Waarschuwing Druk nooit op de knop van de vonkontsteking als het branderdeksel niet op de brander ligt. Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z'n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden. Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander. 71 Het gebruik De lekplaat De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Gassoort : Aansluiting : Brander Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Totaal 4 kookbranders aardgas - I 2L 25 mbar Nom. belasting kW max 3 2 1 8 Spuitstukboring 124 100 071 kW min 0, 55 0, 40 0, 30 Gasverbruik m3/h max 0, 332 0, 221 0, 111 0, 885 Spaarstandboring 0, 56 0, 47 0, 42 Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander 74 Gasansluiting voor Nerderland BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. Aan het einde van de verstelbare pijp, waarop een GJ 1/2" draadmoer gemonteerd is, wordt de messing elleboog zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich tussen de onderdelen bevindt zoals aangegeven in figuur. Schroef de onderdelen op elkaar zonder aan te spannen, draai de elleboog in de gewenste richting en span dan aan. Aansluitpijp met wartel Ringetje Draaibare messing elleboog Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met het kookplateau meegeleverde adapter. BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam. 75 Voor België · De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. · Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). · De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. [. . . ] 4) Klem de kookplaat FO 0199 door middel van de beugeltjes vast aan het werkblad. De zijkanten snijden daarbij automatisch de overtollige kit af. a Kit Meubelconstructie Op een keukenmeubel met deur Het betreffende keukenmeubel moet zo geconstrueerd zijn dat: · de kookplaat, in verband met eventuele service, gemakkelijk verwijderd kan worden en; · het uitgaan van een brander door het openen van de deur van het meubel vermeden wordt. De afstand tussen uitsparing kookplaat en de achterwand van de keuken moet tenminste 55 mm bedragen. FO 1013 Fig. 1 30 60 a b a) Afneembare plaat b) Eventuele ruimte voor de aansluiting 81 20 min Op een ovenkastje De afmetingen moeten voldoen aan de gegevens in figuur 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 211E-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 211E-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag