Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211C-MNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211C-MNL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 211C-MNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211C-MNL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 211C-MNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4352 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 211C-MNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot de branders afgekoeld zijn. Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken en slecht functioneren van de branders en eventuele bougies. Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau neemt. Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het plateau niet meer gebruikt. [. . . ] De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Waarschuwing Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet op de brander ligt. Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit zn zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden. Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander. 65 Het gebruik De lekplaat De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Zo moet u bijvoorbeeld gemorste rabarber beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de branderdeksels. De pandragers Het gaskomfoor is voorzien van twee pandragers. Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel. Nuttig gebruik Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies op. Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat. belasting kW max 3 2 1 8 Spuitstukboring 124 100 071 kW min 0, 55 0, 40 0, 30 Gasverbruik m3/h max 0, 332 0, 221 0, 111 0, 885 Spaarstandboring 0, 56 0, 47 0, 42 Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Ø 102 mm Ø 71 mm Ø 55 mm 69 Gasansluiting voor Nerderland BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. Aan het einde van de verstelbare pijp, waarop een GJ 1/2" draadmoer gemonteerd is, wordt de messing elleboog zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich tussen de onderdelen bevindt zoals aangegeven in figuur. Schroef de onderdelen op elkaar zonder aan te spannen, draai de elleboog in de gewenste richting en span dan aan. Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met het kookplateau meegeleverde adapter. BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam. Aansluitpijp met wartel Ringetje Draaibare messing elleboog 70 Voor België De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht worden uitgevoerd. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Monteer een afsluitkraan die erkend is door de AGB. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. [. . . ] Wanneer de stroomkabel moet worden vervangen, mag alleen type H05RR-F worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/ gele aardingsdraad zon 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad. Neutraal Fase Aarde (geel-groen) 74 Inbouw Uitzaagmaten In het figuur vindt u de noodzakelijke uitzaagmaten. De minimale afstand tussen de kookplaat en de zijwanden die boven de kookplaat uitsteken moet minimaal 100 mm bedragen (zowel links als rechts). Deze kookplaten zijn bedoeld voor inbouw in keukenmeubels met een diepte tussen 550 en 600 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 211C-MNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 211C-MNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag