Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211C-BNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211C-BNL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 211C-BNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 211C-BNL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 211C-BNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4352 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 211C-BNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 28 Uitvoering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 De bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 De lekplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 34 Waarschuwingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Gasaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Elektrische verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Meubelconstructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kookplaat Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Knop brander achter rechts (normaalbrander) Knop brander achter links (normaalbrander) Knop brander voor rechts (sterkbrander) Knop brander voor links (kleinbrander) Knop van de vonkontsteking (Mod. 21604 G) 8 7 6 5 INSTALLATIE De installatie en aansluiting dient door een erkend installateur te gebeuren. De aanwijzingen voor de installateur zijn in dit boekje opgenomen. 31 De bediening De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties = UIT = maximum = minimum Afhankelijk van het model ontsteekt u een brander op de volgende manier: Luciferontsteking (Mod. 21604 G) Druk de knop van de betreffende brander in, draai hem linksom en druk tegelijk op de knop van de vonkontsteking. Wil de brander, na herhaalde pogingen, niet ontsteken, controleer dan of het branderdeksel schoon is en op z'n plaats ligt. Waarschuwing Druk nooit op de knop van de vonkontsteking als het branderdeksel niet op de brander ligt. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Attentie Bij het gebruik van het toestel wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken uit de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, zie GAVO 1078. Gasaansluiting De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt worden. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd. Schroef een en ander eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. FO 0264 A) Aansluitpijp met wartel B) Ringetje C) Haakse fitting Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter. 35 WAARSCHUWING Om te controleren of alle verbindingen naar het toestel goed gasdicht zijn, dienen de aansluitingen met een zeep-oplossing op dichtheid gecontroleerd te worden, nooit met een vlam. Technische gegevens Gassoort : Aansluiting : Brander Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Ø 102 mm Ø 71 mm Ø 55 mm aardgas - I 2L 25 mbar Nom. belasting kW max 3 2 1 8 Spuitstukboring Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Ø 102 mm Ø 71 mm Ø 55 mm 124 100 071 kW min 0, 55 0, 40 0, 30 Gasverbruik m3/h max 0, 332 0, 221 0, 111 0, 885 Spaarstandboring 0, 56 0, 47 0, 42 Totaal 4 kookbranders 36 Elektrische verbinding Gaskookplaten met vonkontsteking zijn voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer met randaardesteker. De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijk energiebedrijfuitgevoerd vorden. De verbinding moet worden uitgevoerd met in acht neming van de huidige normen. Voordat men hiertoe overgaat controleren dat de zekeringen en de elektrische installatie van het huis de lading van het apparaat kunnen dragen (zie het typeplaatje) Voor de installatie van het apparaat: · Het stopcontact moet zijn voorzien van een deugdelijke aardleiding, volgens de huidige normen en wetten. [. . . ] · De kabel moet zo geinstalleerd worden dat de kabel niet heter kan worden dan 50°C boven de kamertemperatuur. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. 37 Inbouw Uitzaagmaten In het figuur vindt u de noodzakelijke uitzaagmaten. De minimale afstand tussen de kookplaat en de zijwanden die boven de kookplaat uitsteken moet minimaal 100 mm bedragen (zowel links als rechts). 50 0 58 0 47 0 55 0 5 FO 2109 i 5m n. Deze kookplaten zijn bedoeld voor inbouw in keukenmeubels met een diepte tussen 550 en 600 mm. De minimale afstand tussen de kookplaat en de brandbare materialen die direct boven het toestel gemonteerd worden is 650 mm. 38 1) Plak de meegeleverde kit-stroken op de randen van de uitsparing in het werkblad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 211C-BNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 211C-BNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag