Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 1682-2GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 1682-2GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 1682-2GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 1682-2GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 1682-2GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (385 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 1682-2GT (382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 1682-2GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice". INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . de veiligheid De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen. Veiligheid van kinderen · Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische toestellen. [. . . ] Na instellen van de gewenste droogtijd of droogheidsgraad toets START/PAUZE nogmaals indrukken om het programma voort te zetten. Pluizen Na het drogen van sterk pluizend wasgoed, bijv. nieuwe badhanddoeken, is het aan te raden, het wasprogramma SPOELEN in te stellen, om er zeker van te zijn dat eventueel in de kuip verzamelde pluizen weggespoeld worden en zich niet bij een volgend wasprogramma op het wasgoed kunnen vastzetten. Ook het pluizenfilter moet na ieder droogprogramma gecontroleerd en eventueel gereinigd worden. 22 23 Voordat u gaat drogen Nadrogen Is het wasgoed na beëindiging van het droogprogramma nog te vochtig, dan kan door instellen van een korte droogtijd nagedroogd worden. Om kreukvorming en krimpen te vermijden, wasgoed niet te droog laten worden. Wassen Vulgewichten: 14800/1682-2GT witte/bonte was 6, 0 kg synthetica (kreukherstellend goed) en fijne was 3, 0 kg wol 2, 0 kg 12700 5, 0 kg 2, 5 kg 1, 0 kg Drogen Alleen drogen max. 2 kg Tijdens het drogen moet de waterkraan geopend zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen. Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD zo vaak indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay wordt aangegeven. Bij elektronisch drogen de betreffende toets indrukken, tot de gewenste droogheidsgraad ingesteld is: het betreffende lampje brandt. Belading: - witte/bonte was Wasgoed in de machine doen Toesteldeur openen. Liefst grote en kleine stukken door elkaar wassen. Was-/nabehandelingsmiddel doseren Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken. Wasmiddel doseren in het vakje voor de hoofdwas (let op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant). Eventueel vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) in vak doseren. Daartoe toets START/PAUZE indrukken, nieuwe droogtijd of droogheidsgraad instellen en nogmaals toets START/PAUZE indrukken om het programma voort te zetten. NON-STOP-gebruik is alleen mogelijk in de programma's WITTE/BONTE WAS en SYNTHETICA (KREUKHERSTELLEND). Gebruik, omdat uw nieuwe machine heet droogt nooit een doserbol of andere doseermiddelen welke door de hitte kunnen smelten. Centrifugetoerental liever niet reduceren, om zo energie te besparen en de droogtijd zo kort mogelijk te maken. Bij NON-STOP-gebruik is het NIET mogelijk een centrifugesnelheid lager dan 900 tpm voor witte/bonte was en 700 tpm voor synthetica te kiezen. Als de aangegeven tijd is afgelopen, is het was-/droogprogramma beëindigd. Wasgoed uit de machine nemen. 28 29 Programmatabellen Wassen Programma Temp. Mogelijke Vulge- Verbruikswaarden* wicht Stroom Water Tijd extra functies max. 1682-2GT Witte was, normaal VLEKKEN 1, 9 51 154 VOORWAS verontreinigd, bijv. INWEKEN 6 kg 14800 95°-60° beddegoed, tafella- KORT 1, 95 51 152 EXTRA SPOELEN kens, ondergoed, 12700 CENTRIFUGEREN handdoeken SPOELSTOP 5 kg 1, 9 47 150 Soort wasgoed Witte was, licht verontreinigd, bijv. VOORWAS EXTRA SPOELEN 6 kg CENTRIFUGEREN SPOELSTOP 5 kg 6 kg 1, 13 5 kg 0, 95 1, 0 3 kg 1, 05 2, 5 kg 0, 9 0, 55 3 kg 0, 55 2, 5 kg 0, 5 0, 4 0, 4 0, 35 60 57 63 63 52 64 64 55 55 55 55 54 60 89 89 64 48 44 55 133 132 89 1, 55 1, 6 1, 5 1, 08 48 48 44 48 148 146 139 135 Programmatabellen Extra programma's Programma Beschrijving Programmaverloop Mogelijke Vulge- Verbruikswaarden* extra wicht Stroom Water Tijd functies max. [. . . ] · Opstelling op hoogpolig tapijt en op tapijt met een rug van zacht schuim is niet aan te bevelen, omdat daardoor de stabiliteit van de machine niet meer gewaarborgd is. · Als de machine op kleine tegels wordt opgesteld, een rubber mat onder de machine leggen. hout, karton of iets dergelijks, maar altijd door verstellen van de stelvoeten. · Als vanwege ruimtegebrek opstelling van de was/droogautomaat direct naast een fornuis of andere warmtebron onvermijdelijk is, moet tussen warmtebron en was/droogautomaat een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) worden geplaatst, die aan de kant van de warmtebron van aluminiumfolie voorzien moet zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 1682-2GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 1682-2GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag