Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (572 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 1271-1571 T ELECTRONIC De was/droogautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker AAN UIT DROOGTIJD STARTTIJDKEUZE 500 VOORWAS HOOFDWAS SPOELEN 700 900 1200 CENTRIFUGEREN CORRECTIE KORT CENTRIFUGEREN CENTRIFUGEREN POMPEN STIJVEN SPOELEN INWEKEN WITTE WAS 95 E BONTE WAS 60 50 40 30 WOL KOUD 30 HANDWAS 40 DROGEN KASTDROOG SPOELSTOP POMPEN CENTRIFUGEREN DROGEN EINDE VLEKKEN KORT STRIJKDROOG EXTRA SPOELVOORWAS SPOELEN STOP START/ PAUZE 60 50 30 FIJNE WAS 40 DROGEN 30 40 KREUKHERSTELLEND AUS ERFAHRUNG GUT Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD DROOGTIJD zo vaak indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay wordt aangegeven. Bij elektronisch drogen de toets van de gewenste droogheidsgraad indrukken. KAST- STRIJKDROOG DROOG Pluizen Na het drogen van sterk pluizend wasgoed, bijv. nieuwe badhanddoeken, is het aan te raden, het wasprogramma SPOELEN in te stellen, om er zeker van te zijn dat eventueel in de kuip verzamelde pluizen weggespoeld worden en zich niet bij een volgend wasprogramma op het wasgoed kunnen vastzetten. Ook het pluizenfilter moet na ieder droogprogramma gecontroleerd en eventueel gereinigd worden. Toestel starten door toets START/PAUZE in te drukken. Aan het einde van het programma de programmakiezer op CORRECTIE draaien en het toestel uitschakelen door toets AAN/UIT in te drukken. Wasgoed uit de machine nemen. 24 25 Wassen Wassen Vulgewichten: witte/bonte was 5, 0 kg kreukherstellend goed en fijne was 2, 0 kg wol 1, 0 kg Wasprogramma instellen Wasgoed in de machine doen Toesteldeur openen. Liefst grote en kleine stukken door elkaar wassen. Draai de programmakiezer op het gewenste programma. De brandende lampjes in de indicatie van het programmaverloop geven aan uit welke onderdelen het programma bestaat. VOORWAS CORRECTIE KORT CENTRIFUGEREN HOOFDWAS SPOELEN SPOELSTOP CENTRIFUGEREN POMPEN STIJVEN SPOELEN WITTE WAS 95 E BONTE WAS 60 50 40 INWEKEN 30 POMPEN CENTRIFUGEREN DROGEN WOL KOUD 30 HANDWAS 40 DROGEN 60 50 EINDE 30 FIJNE WAS 40 DROGEN 30 40 KREUKHERSTELLEND Centrifugetoerental instellen Was-/nabehandelingsmiddel doseren Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken. Wasmiddel doseren in het vakje voor de hoofdwas (let op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant). Eventueel vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) in vak doseren. Wasmiddellade helemaal naar binnen schuiven. Toets CENTRIFUGEREN indrukken tot het gewenste toerental ingesteld is: het betreffende lampje brandt. 700 900 1200 1500 CENTRIFUGEREN 500 700 900 1200 CENTRIFUGEREN Eventueel VOORWAS, VLEKKEN of KORT kiezen VLEKKEN KORT VOORWAS Afhankelijk van mate van verontreiniging en textielsoort. Het betreffende lampje brandt. Eventueel EXTRA SPOELEN en/of SPOELSTOP kiezen EXTRA SPOELSPOELEN STOP Het betreffende lampje resp. de betreffende lampjes branden. Machine inschakelen Toets AAN/UIT indrukken om de machine in te schakelen; in het multidisplay verschijnen 3 knipperende streepjes, als de programmakiezer op CORRECTIE staat. Mocht de programmakiezer op een programma staan, dan geeft het display de duur van het programma aan. AAN UIT Starttijdkeuze instellen Voordat het programma wordt gestart STARTkunt u de starttijd instellen: toets STARTTIJDTIJDKEUZE KEUZE indrukken, tot de tijd tot de gewenste programmastart is ingesteld; in het multidisplay wordt deze tijd 2 seconden lang aangegeven. Na indrukken van toets START/PAUZE verschijnt in het display weer de starttijdkeuze en de machine begint de resterende tijd terug te tellen. 26 27 Wassen Programma starten Toets START/PAUZE indrukken om het ingestelde programma te starten; het betreffende lampje knippert niet meer en alleen het lampje van het programma-onderdeel dat wordt afgewerkt brandt. 30 seconden. START/ PAUZE Wassen en aansluitend drogen (NON-STOP-gebruik) Einde van het programma De machine stopt automatisch, in het multidisplay verschijnen 3 knipperende nullen. Het lampje EINDE, het lampje van het gekozen centrifugetoerental en het lampje van de ingestelde functie branden. Als u SPOELSTOP had gekozen brandt het betreffende lampje in de indicatie van het programmaverloop. In het display knipperen 3 nullen en het lampje van toets START/PAUZE knippert ook. De machine is uitgerust met een veiligheidsvergrendeling, waardoor de deur pas 2 tot 3 minuten na beëindiging van het programma geopend kan worden. Als u niet verder wast, waterkraan dichtdraaien en stekker uit het stopcontact trekken. De deur iets open laten staan, zodat de wasautomaat kan drogen. Droogtijd of droogheidsgraad moeten reeds bij instellen van het wasprogramma gekozen worden. De ingestelde droogtijd of droogheidsgraad kunnen tijdens het wasproces gewijzigd worden. [. . . ] hout, karton of iets dergelijks, maar altijd door verstellen van de stelvoeten. · Als vanwege ruimtegebrek opstelling van de was/droogautomaat direct naast een fornuis of andere warmtebron onvermijdelijk is, moet tussen warmtebron en was/droogautomaat een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) worden geplaatst, die aan de kant van de warmtebron van aluminiumfolie voorzien moet zijn. · De was/droogautomaat niet plaatsen in een ruimte waar het kan gaan vriezen. · Toevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt of platgedrukt worden. De machine moet met alle 4 voeten stevig op de vloer staan (zie figuur A of B). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 1571TURBOELECTR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag