Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 125D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 125D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 125D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 125D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 125D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (278 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 125D-M (249 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 125D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] l Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurkast MKZ E-nr. l Bij de installatie van de afzuigkap moeten de onderstaande minimumafstanden van de bovenkant van het fornuis tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden: Elektrisch fornuis 600 mm Gasfornuis 650 mm Kolen- of oliekachel min. 700 mm l Bij gebruik van de afzuigkap en een vuurhaard in dezelfde ruimte mag de onderdruk niet hoger dan 4PA (4 x 10-5 bar) zijn. 22 q De afgevoerde lucht mag niet in schoorstenen of afvoerleidingen van verbrandingsproducten worden weggeleid. [. . . ] l Voor de circulatielucht hebt U mijn originele kolenfilter AEG KF12/13 nodig (zie de speciale accessoires). 3 24 Functioneren van de afzuigkap q De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Aan de voorzijde van de afzuigkap bevinden zich de volgende schakelaars: q Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. q Motorschakelaar: Hiermee kan de afzuigkap worden aan- en uitgezet en kan de afzuigsnelheid worden geregeld (3 standen). 25 Onderhoud l Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald. Metalen vetfilters l De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen als bij het gebruik als circulatiekap worden gebruikt. De metalen vetfilters dienen om de vier weken te worden verwijderd en in de vaatwasmachine, c. q. handmatig te worden gereinigd. Metalen vetfilters verwijderen l Duw eerst de blokkering Q van het metalen vetfilter N naar achteren en haal het filter vervolgens naar beneden weg. 1 uur in warm zeepsop te laten weken en af te spoelen met heet water. Herhaal dit zonodig enkele malen. Vaatwasmachine Plaats het vetfilter in de vaatwasmachine en stel het programma voor de sterkste vervuiling en de hoogste temperatuur in (min. Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe verkleuring van het metaal tot gevolg hebben. De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam, koelleiding en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen: Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform artikel 1. Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het arbeidsloon en voorrijkosten resp. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel. Alle garantieverplichtingen vervallen: Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of voor andere dan gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt. Indien aan het toestel door anderen dan AEG reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht. Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik, niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen 5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke Apparaten 1 jaar garantie. Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 30 Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan* Art. [. . . ] Wanneer de afzuigkap van een snoer met stekker is voorzien, kan deze op ieder volgens voorschrift geïnstalleerd, goed toegankelijk stopcontact worden aangesloten. Indien een vaste aansluiting is vereist, mag de afzuigkap alleen door een elektricien van een erkend installatiebedrijf worden aangesloten. Bij de installatie moet een voor alle polen geschikte scheidingsvoorziening met een minimale contactopening van 3 mm worden aangebracht. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die ontstaan doordat voornoemde veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 125D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 125D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag