Gebruiksaanwijzing ACER Z200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER Z200. Wij hopen dat dit ACER Z200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER Z200 te teleladen.


ACER Z200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER Z200 (7291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER Z200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2- © 2014 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Z200 Gebruikershandleiding Model: Z200 Deze uitgave: 08/2014 Maak een Acer ID aan en maak gebruik van de Acer Portaal Open de Acer-portaal vanuit het Beginscherm om u te registreren voor een Acer ID of u aan te melden wanneer u al een Acer ID hebt. Er zijn drie goede redenen voor u om een Acer ID aan te vragen: • Krijg extern toegang tot uw pc vanaf uw andere toestellen met onze gratis app Acer externe bestanden • De nieuwste aanbiedingen en productinformatie ontvangen • Uw apparaat registreren voor garantieservice Voor meer informatie bezoekt u de AcerCloud-website: www. acer. com/acercloud Belangrijk Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. [. . . ] Uw cloud-pc dient te zijn verbonden met het internet en te beschikken over voldoende opslag voor al uw mediagegevens. Acer Docs Upload - Wanneer u een document bijwerkt en opslaat op uw pc, zal het document in uw persoonlijke cloud geplaatst worden en worden gestreamd naar andere apparaten. Documenten zullen gedurende 30 dagen toegankelijk zijn op uw persoonlijke cloud. U kunt documenten downloaden naar andere apparaten voor langdurige opslag. 44 - AcerCloud instellen Wanneer Acer Docs Upload niet beschikbaar is, klikt u op het AcerCloud-pictogram in het meldingsgebied (rechterbenedenhoek van het Windows-bureaublad) en selecteert u Controleren op updates om Acer Docs te installeren. U kunt deze instellingen openen en wijzigen via het AcerCloudpictogram in het systeemvak. Klik op het AcerCloud-pictogram en selecteer dan AcerCloud openen om het venster met de instellingen te zien. De camera gebruiken - 45 DE CAMERA GEBRUIKEN Aan de achterzijde van de smartphone is een digitale camera geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone. Activeer de camera door het menu Toepassingen te openen en te tikken op Camera. Indicatoren en pictogrammen van camera/ camcorder Resterende capaciteit* (verschijnt kort) Instellingen Camcorder Laatst gemaakte foto/video Sluitertoets * De resterende capaciteit wordt uitgedrukt als een geschat aantal afbeeldingen gemaakt met de actuele resolutie. In het cameravenster bevinden zich meerdere bedieningselementen op het scherm met afbeeldingen. Verplaats uw vingers naar of uit elkaar op de zone van het scherm waarop u respectievelijk wilt in- of uitzoomen. Tik op de miniatuur in de rechterbenedenhoek om de galerie te openen. 46 - De camera gebruiken Tik op de knop van de Camcorder en deze zal onmiddellijk beginnen te filmen. Tijdens het filmen kunt u de instellingen van de camera/ camcorder niet openen; u kunt echter wel foto's maken met de Sluiterknop. Pauze Verstreken tijd Resterende capaciteit* (verschijnt kort) Opname stoppen Laatst gemaakte foto/video Sluitertoets * De resterende capaciteit wordt uitgedrukt als een schatting van de opnametijd. Tik op de rode knop Opname stoppen om het filmen te stoppen. De camera gebruiken - 47 Tik op het pictogram Instellingen om het menu Instellingen te openen. Menu's Instellingen Algemeen Opmerking Sommige van de volgende instellingen zijn niet beschikbaar voor de camera aan de voorzijde. U kunt het volgende aanpassen: • GPS-info in- of uitschakelen: Slaat GPS-informatie bij de informatie van de afbeelding op. Geen Mono Sepia Negatief Sepiablauw 48 - De camera gebruiken • Scènemodus: Past de fotoparameters aan voor een specifieke omgeving. Auto Normaal Nacht Portret Landschap Sport • Witbalans: Compenseren voor verschillende belichtingsomstandigheden. Auto Gloeilamp Daglicht TL Bewolkt • Beeldkenmerken: pas scherpte en contrast aan. • Standaardwaarden herstellen: herstel de fabriekswaarden van de instellingen. Camera U kunt het volgende aanpassen: • Schakel geluid opnemen in of uit: schakelt de sluiter in of uit wanneer u een foto maakt. • Gezichtsherkenning in- of uitschakelen: de camera detecteert automatisch gezichten en stelt daarop scherp. • Zelfontspanner instellen: opties zijn: Uit, 2 seconden of 10 seconden. • Doorlopende foto: stelt het maximum aantal foto's in dat in een enkele burst genomen wordt. • Voorbeeldformaat: Stelt het formaat van voorbeeldafbeelding in. • ISO: De ISO-waarde instellen. Camcorder U kunt het volgende aanpassen: • EIS (Elektronische beeldstabilisatie) in- of uitschakelen. • De Audiomodus instellen: opties zijn Vergadering en Normaal. De camera gebruiken - 49 • Het Interval tijdvertraging instellen: kies uit Uit, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 5 of 10 seconden. • De Videokwaliteit instellen: kies uit Laag, Gemiddeld, Hoog of Fijn. Een foto maken 1. Zorg dat de instellingen zijn aangepast zoals hierboven is beschreven. [. . . ] Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom HANDELSMERKEN Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer. VRIJWARING VAN GARANTIE VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, PLICHT OF CONDITITES M. B. T. weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten. geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op de telefoon gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar de telefoon mag worden gedownload. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen; 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER Z200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER Z200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag