Gebruiksaanwijzing ACER XS-X13E QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER XS-X13E. Wij hopen dat dit ACER XS-X13E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER XS-X13E te teleladen.


ACER XS-X13E QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1044 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER XS-X13EQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 45 De computer beveiligen 46 De computer vergrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rondleiding door uw Acer-notebook 9 Schermoverzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Energiebeheer 48 Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Werken met het toetsenbord 15 Vergrendeltoetsen en geïntegreerd numeriek toetsenblok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u de energiebehoeften van uw computer en de schade voor het milieu wilt beperken, dient u Fast startup (Snel opstarten) uit te schakelen: Opmerking Wanneer Fast startup (Snel opstarten)' uitgeschakeld is, zal de computer meer tijd gebruiken om op te starten vanuit de slaapstand. Uw computer zal evenmin opstarten wanneer deze een instructie voor opstarten ontvangt via een netwerk (Wake on LAN). 1. Selecteer Choose what the power buttons do (Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen). Energiebeheer - 49 5. Om Shutdown Settings (Instellingen voor afsluiten) te openen, selecteert u Change settings that are currently unavailable (Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn). 6. Scrol naar beneden en schakel Turn on fast startup (Snel opstarten inschakelen) uit. 7. Selecteer Save changes (Wijzigingen opslaan). 50 - Accu ACCU De computer gebruikt een geïntegreerde lithiumaccu die lang zonder opladen gebruikt kan worden. Kenmerken van de accu De accu wordt opgeladen zodra u de computer aansluit op de adapter. De computer biedt ondersteuning voor opladen-tijdensgebruik, zodat u de accu kunt opladen terwijl u de computer gewoon gebruikt. Als de computer echter is uitgeschakeld, wordt de oplaadtijd aanzienlijk verkort. De accu is erg handig onderweg of tijdens stroomuitval. De accu opladen Sluit de adapter aan op de computer en steek de stekker ervan in het stopcontact. Als de adapter op het stopcontact is aangesloten, kunt u de computer blijven gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen. Als de computer echter is uitgeschakeld, wordt de oplaadtijd van de accu aanzienlijk verkort. Om de computer uit de slaapstand te halen, klapt u het beeldscherm omhoog en drukt u, indien nodig, op de aan-uitknop en laat die weer los. Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen: Druk op de Windows-toets + <C>, klik op Settings (Instellingen) > Power (Energie) en klik dan op Shut Down (Afsluiten). 54 - Reizen met uw computer Of: U kunt de computer in de slaapstand zetten door te drukken op <Fn> + <F4> of door het beeldscherm te sluiten. Als u de computer weer wilt gebruiken, klapt u het beeldscherm omhoog en, indien dat nodig is, drukt u op de aan-uitknop en laat die weer los. Opmerking Het is mogelijk dat de computer in de Sluimer- of Diepe slaapstand gaat, nadat deze enige tijd in de Slaapstand heeft gestaan. Wat u moet meenemen naar vergaderingen Als de vergadering relatief kort is, hoeft u waarschijnlijk niets anders mee te nemen dan uw computer. Als de vergadering langer duurt, of als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen om de computer in de vergaderruimte van stroom te voorzien. Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de slaapstand te plaatsen. Druk op <Fn> + <F4> of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. De computer meenemen naar huis Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice versa. De computer voorbereiden Nadat u de computer hebt losgekoppeld, doet u het volgende voordat u de computer meeneemt naar huis: • Verwijder alle media en CD's uit de stations. • Plaats de computer in een koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven, en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt. Druk op de bovenkant kan het beeldscherm beschadigen. Reizen met uw computer - 55 Wat u moet meenemen Neem de volgende onderdelen mee naar huis als u die thuis nog niet hebt: • Adapter en stroomkabel. • De gedrukte setup-handleiding. Speciale voorzorgsmaatregelen Bescherm de computer door de volgende richtlijnen in acht te nemen wanneer u van en naar uw werk reist: • Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren. • Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen. [. . . ] Als u verdachte activiteiten via een van uw online accounts vaststelt, is het wijzigen van uw wachtwoord een van de eerste maatregelen die u kunt nemen. Bescherm uw persoonlijke gegevens Ga voorzichtig te werk bij het online meedelen van persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres thuis, telefoonnummer en emailadres. Voor een optimaal gebruik van vele online services moet u wellicht persoonlijke gegevens invoeren voor facturering en transport van de gekochte goederen. Aangezien het niet invoeren van persoonlijke gegevens zelden kan worden voorkomen, geven we hieronder enkele tips voor het veilig online meedelen van persoonlijke gegevens: 88 - Internet en online-veiligheid • Let op voor valse e-mailberichten. Frauduleuze berichten bevatten vaak spelfouten, grammaticale fouten, vreemde uitdrukkingen, websiteadressen met ongewone extensies, websiteadressen die volledig uit getallen bestaan in plaats van woorden, en alle andere dingen die niet normaal zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER XS-X13E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER XS-X13E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag