Gebruiksaanwijzing ACER XS-X10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER XS-X10. Wij hopen dat dit ACER XS-X10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER XS-X10 te teleladen.


ACER XS-X10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1450 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER XS-X10 (1068 ko)
   ACER XS-X10 ǔ (2265 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER XS-X10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Prima no lado esquerdo, ou rode o selector de controlo no sentido anti-horário. PT 62 PT PT 63 Nederlands Montagestuk E WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. bELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GEVAAR OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN , HOUDT U ZICH NAUWGEZET AAN DEZE INSTRUCTIES. LET OP [ Accu Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. [. . . ] * De functie voor het downloaden van applicaties is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/gebieden. De helpfunctie van de camera gebruiken De camera biedt diverse "Helpgidsen" die de functies beschrijven, alsmede "Opnametips" met handige tips om betere opnamen te maken. Haal meer uit de mogelijkheden van de camera door deze handleidingen te gebruiken. X Helpgids De camera beeldt de Helpgidsen af om de geselecteerde functie uit te leggen, wanneer u een instelling verandert, enz. U kunt de Helpgidsen verbergen door MENU t [Instellingen] t [Helpscherm] t [Uit] te selecteren. X Opnametips U kunt opnametips voor het maken van betere foto's weergeven vanuit [Inhoud] door MENU t [Camera] t [Lijst met opnametips] te selecteren. nL 30 Opnamen maken met verschillende opnamefuncties 1 Selecteer de opnamefunctie door de functiekeuzeknop te draaien. (Slim automatisch): De camera evalueert het onderwerp en past de juiste instellingen toe. S (Sluitertijdvoorkeuze): Past de sluitertijd aan zodat de beweging van het onderwerp tot uitdrukking komt. A (Diafragmavoorkeuze): Past het scherpstelbereik aan of maakt de achtergrond onscherp. Programma): Automatisch opnamen maken waarbij u de instellingen kunt aanpassen, behalve de belichting (sluitertijd en diafragma). Gebruik, wanneer u beelden weergeeft op Mac-computers, de juiste toepassingssoftware die bij de Mac-computer wordt geleverd. € Bewegende beelden die zijn opgenomen terwijl [Opname-instelling] is ingesteld op [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)], worden door "PlayMemories Home" omgezet om een AVCHDopnamedisc te maken. Bovendien kunt u niet een disc maken in de oorspronkelijke beeldkwaliteit. Als u de oorspronkelijke beeldkwaliteit wilt behouden, slaat u uw films op op een Blu-ray Disc. NL NL 35 x "Image Data Converter" Door "Image Data Converter" te gebruiken kunt u het volgende doen: • U kunt beelden die in het RAW-formaat zijn opgenomen weergeven en bewerken met diverse correcties, zoals tintkromme en scherpte. € U kunt beelden aanpassen met witbalans, belichting, [Creatieve stijl], enz. € U kunt de beelden die op een computer zijn weergegeven en bewerkt, opslaan. U kunt het beeld opslaan in RAW-formaat of in de algemene bestandsindeling. € U kunt de RAW-beelden en JPEG-beelden die door deze camera zijn opgenomen, weergeven en vergelijken. Meer informatie over "Image Data Converter", vindt u in help. Jp/ids-se/ NL 36 Functies toevoegen aan de camera Functies toevoegen aan de camera U kunt de gewenste functies toevoegen aan uw camera door via het internet verbinding te maken met de website voor het downloaden van applicaties (PlayMemories Camera Apps). [. . . ] € Andere apparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat dat geen ondersteuning biedt voor High Profile – Apparaten die niet geschikt zijn voor het AVCHD-formaat • Deze camera gebruikt ook MPEG-4 AVC/H. Om deze reden kunnen bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen in het MP4-formaat niet worden weergegeven op apparaten die MPEG-4 AVC/H. NL Bewegende beelden in het AVCHD-formaat importeren in een computer Om bewegende beelden in het AVCHD -formaat in een computer te importeren, gebruikt u voor Windows het softwareprogramma "PlayMemories Home" op de cdrom (bijgeleverd). NL 55 • Schijven die zijn opgenomen met HD-beeldkwaliteit (high definition), kunnen alleen worden afgespeeld op apparaten die compatibel zijn met de AVCHDindeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER XS-X10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER XS-X10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag