Gebruiksaanwijzing ACER X225HQL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X225HQL. Wij hopen dat dit ACER X225HQL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X225HQL te teleladen.


ACER X225HQL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (88 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X225HQL (882 ko)
   ACER X225HQL QUICK START GUIDE (98 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X225HQLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Koppel het netsnoer nooit los als u de monitor gebruikt. [. . . ] De aangepaste kleurwaarden opslaan: Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de aangepaste kleurwaarden opslaan. De opgeslagen kleurwaarden toepassen: Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen kleurwaarden te selecteren en te gebruiken. 2. 2. Preview(Voorbeeld) Druk op de knop "Preview" [Voorbeeld] in het scherm "Kleurcalibratie ". Druk op de knop "View Calibrated" [Calibratie bekijken] voor een voorbeeldvan de door u aangepaste calibratie. Druk op de knop "View Uncalibrated" [Origineel bekijken] voor een voorbeeldvan het oorspronkelijke beeld. Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing Deïnstalleren Het programma MagicTuneTM kan alleen worden verwijderd met de optie "Programma´s toevoegen of verwijderen" in het Configuratiescherm van WindowsTM. Voer de volgende stappen uit om MagicTuneTM van uw systeem te verwijderen. Ga naar [Taakbalk] ' [Start] ' [Instellingen] en selecteer [Configuratiescherm] in het menu. Als het programma onder WindowsTM XP draait, gaat u naar [Configuratiescherm] in het menu [Start]. Klik op het pictogram "Programma´s toevoegen of verwijderen" in het Configuratiescherm. Blader door de lijst in het scherm "Programma´s toevoegen of verwijderen" om het programma "MagicTuneTM " te vinden. Klik op de knop [Wijzigen/verwijderen] om het programma te verwijderen. Aangezien het Highlight programma de communicatielijnen gebruikt, dient u eerst het Highlight programma af te sluiten voor u toegang hebt tot MagicTuneTM . Een paar van Samsungs CDT-monitoren ondersteunen de Highlight-functie. Wanneer de Highlight-functie en MagicTuneTM tegelijkertijd gebruikt worden, treden er conflicten op die fouten kunnen veroorzaken. Denk eraan om Highlight UIT te zetten voor u MagicTuneTM gebruikt. Probleemoplossing Het kan voorkomen dat MagicTuneTM niet werkt wanneer de monitor is verplaatst of wanneer het stuurprogramma of de grafische kaart wordt bijgewerkt terwijl MagicTuneTM actief is. Checklist De functie MagicTuneTM is alleen beschikbaar op pc's (VGA) met een Windowsbesturingssysteem dat Plug and Play ondersteunt. Oplossingen * Om te controleren of uw pc geschikt is voor de functie MagicTuneTM , volgt u de onderstaande stappen(wanneer u WindowsTM XP heeft); Control Panel (Configuratiescherm) -> Performance and Maintenance (Prestaties en onderhoud) -> System (Systeem) -> Hardware > Device Manager (Apparaatbeheer) -> Monitors -> Na het verwijderen van de Plug and Play-monitor, vindt u de 'Plug and Play-monitor' door te zoeken naar nieuwe hardware. . Sommige grafische kaarten worden wellicht niet door uw monitor ondersteund. Als u problemen heeft met de grafische kaart, ga dan naar onze website om de lijst met compatibele grafische kaarten te raadplegen. http://www. samsung. com/monitor/magictune MagicTuneTM werkt niet goed. Het programma kan worden gedownload van http://www. samsung. com/monitor/magictune. Hebt u het programma geïnstalleerd?Start de computer opnieuw op nadat u het programma voor het eerst hebt geïnstalleerd. Als er al een versie van het programma is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen, de computer opnieuw opstarten en vervolgens het programma opnieuw installeren. Voor een goede werking van uw computer moet u deze opnieuw opstarten na het installeren of verwijderen van een programma. Ga naar de MagicTuneTM website voor technische ondersteuning bij MagicTuneTM , FAQs (vragen en antwoorden) en nieuwere versies van softwareprogramma´s. [. . . ] - Lood (Pb), cadmium (Cd), kwik (Hg), zeswaardig chroom (Cr VI), polybroombifenyl (PBB), polybroomdifenylether (PBDE) Deze certificatie draagt bij aan de bescherming van de gezondheid en de verantwoorde nuttige toepassing en verwijdering van elektrische en elektronische afvalapparatuur. MÉXICO IMPORTADO POR: ACER ELECTRONICS MÉXICO. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864 Samsung Electronics CO. , LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea EXPORTADO POR: PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X225HQL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X225HQL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag