Gebruiksaanwijzing ACER X193HQ QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X193HQ. Wij hopen dat dit ACER X193HQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X193HQ te teleladen.


ACER X193HQ QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (629 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X193HQ (3703 ko)
   ACER X193HQ QUICK START GUIDE (278 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X193HQQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Koppel het netsnoer nooit los als u de monitor gebruikt. [. . . ] Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen. 8. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen. Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control. Als iedere functie geselecteerd is, wordt de ingestelde waarde van de geselecteerde functie weergegeven op de schuifbalk. Als u de optie Alles selecteren geselecteerd heeft, verandert de waarde weer in de standaardwaarde 50. Wanneer u een waarde op dit scherm wijzigt, wordt de modus automatisch gewijzigd in "CUSTOM". 1) Audio - Bediening van de audio-instellingen van alle ingangsbronnen. 3) Treble (hoge tonen) - Met deze optie kunt u de Treble instellen van het geselecteerde scherm. 4) Balance (balans) - Met deze optie kunt u de Balance instellen van het geselecteerde scherm. 7) Sound Select - Als de PIP-functie geactiveerd is, kunt u alleen kiezen tussen hoofd- of subscherm (main of sub). Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergaven met stroomstatus AAN, en indien er geen selectie is gemaakt, wordt de fabrieksinstelling weergegeven. Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen. 8. Selecteer een modus in Screen divider (Schermindeling) Selecteer in Display Selection (Weergaveselectie) een weergave. U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken. 2*2 3*3 1*5 5*1 3) On / Off - U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken. 4) Format - De indeling kan worden geselecteerd om het scherm te splitsen. Full Natural De functie Maintenance Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN. Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen. 12. Het beeldscherm dat u wilt bedienen, verschijnt niet in het overzicht - Controleer de verbinding van RS232C. (Controleer of deze goed aangesloten is op de Com1 poort) - Controleer of andere aangesloten schermen dezelfde ID hebben. Als meer beeldschermen dezelfde ID hebben, worden deze schermen niet goed waargenomen door het programma. Controleer of de ID van het beeldscherm tussen een waarde van 1 en 10 ligt. (Instellen via het beeldschermmenu) Het ID van het beeldscherm moet een waarde hebben tussen de 1 en de 10. Als deze waarde buiten dit bereik ligt, kan het MDC-systeem het beeldscherm niet bedienen. [. . . ] Scherminbranding komt mogelijk niet voor als een LCD-scherm onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Normale omstandigheden worden bepaald door continu veranderende videopatronen. Als het LCDscherm voor langere tijd wordt gebruikt met een vast patroon (meer dan 12 uur), is er mogelijk een klein verschil in het voltage tussen de elektroden die de vloeibare kristallen in pixels veranderen. Het voltageverschil tussen de elektroden verhoogt geleidelijk waardoor de vloeibare kristallen overhellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X193HQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X193HQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag