Gebruiksaanwijzing ACER X1261P QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X1261P. Wij hopen dat dit ACER X1261P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X1261P te teleladen.


ACER X1261P QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (444 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X1261P (1106 ko)
   ACER X1261P ǔ (5977 ko)
   ACER X1261P QUICK START GUIDE (572 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X1261PQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid. Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated. Acer Projector X1161/X1161A/X1161N/X1261PP-serie Modelnummer: _________________________________ Serienummer: __________________________________ Aankoopdatum: ________________________________ Plaats van aankoop: ____________________________ Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. [. . . ] Als "Geen signaal" op het scherm verschijnt, moet u controleren of de signaalkabels stevig zijn aangesloten. Als u op meerdere bronnen tegelijk aansluit, kunt u de knop "Source (Bron)" op de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen de ingangen. 4 · · Voedingsknop 2 1 Lenskap 9 De projector uitschakelen 1 Druk tweemaal op de knop "Power (Voeding)" om de projector uit te schakelen. Het onderstaande bericht wordt gedurende 5 seconden op het scherm weergegeven. "Druk opnieuw op de voedingsknop om het uitschakelen te voltooien. " 2 Onmiddellijk na het uitschakelen, zal het lampje van de voedingsindicator snel ROOD knipperen en zal/zullen de ventilator/ventilators nog ongeveer 120 seconden blijven werken. Nadat de afkoeling van het systeem is voltooid, wordt het lampje van de indicator Voeding stabiel ROOD. Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen. Nederlands English 3 4 Waarschuwing: Zet de projector niet onmiddellijk uit na het uitschakelen. Opmerking: Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u minsten 60 seconden wachten tot u op de knop "Power (Voeding)" drukt om de projector opnieuw op te starten. Waarschuwingsindicators: · Als de projector automatisch uitschakelt en de indicator Power (Voeding) snel ROOD knippert en terugkeert naar stabiel BLAUW, moet u contact opnemen met uw lokale wederverkoper of onderhoudscentrum. Als de projector automatisch uitschakelt en de indicator Power (Voeding) snel ROOD knippert en terugkeert naar stabiel BLAUW, geeft dit aan dat de projector oververhit is. Het onderstaande bericht zal op het scherm verschijnen wanneer dit gebeurt: "Ventilator defect. De lamp zal binnenkort automatisch worden uitgeschakeld. " · Als de indicator Power (Voeding) snel ROOD knippert, terugkeert naar stabiel BLAUW en het onderstaande bericht op het scherm verschijnt, moet u contact opnemen met uw lokale wederverkoper of een onderhoudscentrum: "Ventilator defect. De lamp zal binnenkort automatisch worden uitgeschakeld. " · 10 Nederlands English Het geprojecteerde beeld aanpassen De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen. Het beeld verhogen/verlagen: 1 Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek (afbeelding 1) om de weergavehoek fijn af te stellen. 1 Wieltje voor afstelling kantelhoek 11 De beeldgrootte en afstand optimaliseren Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst. Voorbeeld: als de projector zich 3 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 69" en 76". Nederlands English Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is een hoogte van 133 cm vereist wanneer de projector op 3 m afstand is geplaatst. Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat. 12 Nederlands English Schermformaat Gewenste afstand (m) Diagona <A> al (inch) <B> 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 34 46 57 69 80 92 103 114 137 160 183 206 229 252 275 (Min. Om het OSD-menu af te sluiten, drukt u opnieuw op "MENU" op de afstandsbediening. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan. Hoofdmenu Instelling Submenu 18 Nederlands Kleur Weergavemodus Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd. Gebruik deze functie om een geschikte kleur te kiezen in overeenstemming met de wand. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden, zoals wit, lichtgeel, lichtblauw, roze, donkergroen. Dit zal de kleurafwijking die door de wandkleur wordt veroorzaakt, compenseren om de juiste beeldtint weer te geven. Past de helderheid van het beeld aan. Wandkleur Helderheid · · Druk op Druk op om het beeld donkerder te maken. om het beeld helderder te maken. Contrast Het "Contrast" beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd. · · Kleurtemperatuur Degamma Kleur R Kleur G Kleur B Verzadiging Druk op Druk op voor minder contrast. Bij een hogere kleurtemperatuur ziet het scherm er koeler uit, bij een lagere temperatuur ziet het er warmer uit. Met een hogere gammawaarde ziet een donkere scène er helderder uit. Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren. · · Druk op verlagen. [. . . ] Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met een van de volgende maatregelen: · · · · Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Opmerking: Afgeschermde kabels Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd. Opmerking: Randapparaten Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz. ) die het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X1261P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X1261P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag