Gebruiksaanwijzing ACER X1261N QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X1261N. Wij hopen dat dit ACER X1261N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X1261N te teleladen.


ACER X1261N QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (444 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X1261N (1106 ko)
   ACER X1261N ǔ (5977 ko)
   ACER X1261N QUICK START GUIDE (572 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X1261NQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid. Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated. Acer Projector X1130/X1261N/X1261NS-serie Modelnummer: ___________________________________ Serienummer: ____________________________________ Aankoopdatum: _________________________________ Plaats van aankoop: ______________________________ Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. [. . . ] Nadat de afkoeling van het systeem is voltooid, wordt het lampje van de indicator Power (Voeding) stabiel ROOD. Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen. Waarschuwing: Zet de projector niet onmiddellijk uit na het uitschakelen. 3 4 Opmerking: Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u minsten 60 seconden wachten tot u op de knop "Power (Voeding)" drukt om de projector opnieuw op te starten. Waarschuwingsindicators: · Als de projector automatisch uitschakelt en de indicator LAMP stabiel ROOD oplicht, moet u contact opnemen met uw lokale wederverkoper of onderhoudscentrum. Als de projector automatisch uitschakelt en de indicator TEMP stabiel ROOD oplicht, geeft dit aan dat de projector oververhit is. Het onderstaande bericht zal op het scherm verschijnen wanneer dit gebeurt: "Projector oververhit. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch uit. " Als de indicator TEMP ROOD knippert en het onderstaande bericht op het scherm verschijnt, moet u contact opnemen met uw lokale wederverkoper of een onderhoudscentrum: "Ventilator defect. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch uit. " · · 10 Nederlands Het geprojecteerde beeld aanpassen De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen. Het beeld verhogen: 1 2 3 Druk op de ontgrendeling van het afstelvoetje. Verhoog het beeld naar de gewenste hoogtehoek n laat vervolgens de knop los om de voet in deze positie te vergrendelen. Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek m de weergavehoek fijn af te stellen. Het beeld verlagen: 1 2 3 Druk op de ontgrendeling van het afstelvoetje. Verlaag het beeld naar de gewenste hoogtehoek n laat vervolgens de knop los om de voet in deze positie te vergrendelen. Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek m de weergavehoek fijn af te stellen. Regelkno p voor de voetjes 1 Regelwiel voor kantelhoek 3 2 Afstelbare voet 11 De beeldgrootte en afstand optimaliseren Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst. Nederlands · X1130/X1261N als de projector zich 3 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 72" en 79". Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is een hoogte van 132 cm vereist wanneer de projector op 3 m afstand is geplaatst. Ma x . sch erm fo rma at 72" Hoogte: 132 cm Van onderkan t tot bovenkan t van beeld Hoogte: 121 cm C A 3m Gewenste afstand Minimale schermgrootte (min. Nadat u het gewenste hoofdmenuitem hebt geselecteerd, drukt u op instelling te openen. om het submenu voor de functie- · · · · Gebruik aan met om het gewenste item te selecteren en pas de instellingen . Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven beschreven. Druk op "MENU" op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening. Om het OSD-menu af te sluiten, drukt u opnieuw op "MENU" op het bedieningspaneel of de afstandsbediening. Het menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan. Het hoofdmenu Instelling Submenu 18 Nederlands Kleur Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd. Weergavemodus · · · · · Standaard: voor een algemene omgeving. Blackboard: de blackboardmodus kan de weergegeven kleur verbeteren wanneer u op donkerdere oppervlakken projecteert. om het beeld helderder te maken. Past de helderheid van het beeld aan. Helderheid · · Contrast Beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd. · · Druk op Druk op voor minder contrast. Bij een hogere Kleurtemperatuur kleurtemperatuur ziet het scherm er koeler uit, bij een lagere temperatuur ziet het er warmer uit. [. . . ] Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met een van de volgende maatregelen: · · · · Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X1261N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X1261N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag