Gebruiksaanwijzing ACER X1240 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X1240. Wij hopen dat dit ACER X1240 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X1240 te teleladen.


ACER X1240 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (809 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X1240 (1105 ko)
   ACER X1240 ǔ (2479 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X1240QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitaal fotolijstje , Bestand voor firmware-update, SD-kaart of USB-geheugenkaart Ga naar www. Zorg ervoor dat u het bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart zet. Koppel de SD-kaart of USB-geheugenkaart los van uw pc en sluit deze aan op uw digitale fotolijst. [. . . ] Ga naar de volgende optie: [Settings] (Instellingen) -> [Update/Reset] (Bijwerken/Herstellen) -> [Firmware Update] (Firmware bijwerken) Druk op Enter en selecteer de gewenste opslaglocatie. Wacht totdat een bericht wordt weergegeven dat de handeling is voltooid. Als gedurende (10) minuten niet op een toets wordt gedrukt, wordt de schermbeveiliging geactiveerd. Houd deze toets (2) seconden lang ingedrukt om terug te keren naar het hoofdscherm. Als u op de toets [ ] drukt om een diavoorstelling af te spelen, worden de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto afgespeeld. Als de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto verwijderd zijn, dan worden ze automatisch gezocht en vervolgens in de diavoorstelling afgespeeld. Ik heb een extern opslagapparaat aangesloten, maar het wordt niet herkend. Controleer of het apparaat werkt nadat u dit op de pc hebt aangesloten. Bij een hoge resolutie of een groot bestand kan het even duren voordat een foto op het scherm wordt weergegeven. Als het apparaat per ongeluk toch nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende dealer. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen. Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters om de kans op brand of elektrische schokken zoveel mogelijk uit te sluiten. Elektriciteitssnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op wordt getrapt en dat ze niet worden afgeknepen doordat er voorwerpen op of tegenaan worden geplaatst. Let met name op de stekker, de adapter en het punt waar de snoeren het apparaat verlaten. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de antenne of de kabel als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt en om het apparaat bij onweer te beschermen. Als u dit wel doet, bestaat de kans dat u een elektrische schok krijgt. Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan, om elektrische schokken te voorkomen. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker in plaats van aan het snoer. [. . . ] Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker in plaats van aan het snoer. Als het apparaat niet normaal functioneert - in het bijzonder, bij ongewone geluiden of geuren - haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende dealer of een geautoriseerd servicecentrum. Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum als u het apparaat installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar het apparaat 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X1240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X1240 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag