Gebruiksaanwijzing ACER X1230S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X1230S. Wij hopen dat dit ACER X1230S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X1230S te teleladen.


ACER X1230S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3116 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X1230S QUICK GUIDE (279 ko)
   ACER X1230S (2796 ko)
   ACER X1230S QUICK GUIDE (280 ko)
   ACER X1230S QUICK START GUIDE (614 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X1230S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Acer-projector X1130/X1230/X1230S-serie Gebruikershandleiding Copyright © 2009 Acer Incorporated. Gebruikershandleiding Acer-projector X1130/X1230/X1230S-serie Originele uitgave: 1/2009 Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. [. . . ] sch erm fo rma at 72" Hoogte: 132 cm Van onderkan t tot bovenkan t van beeld Hoogte: 121 cm C A 3m Gewenste afstand Minimale schermgrootte (min. zoom) Gewenste afstand Diagonaal (m) (inch) B (cm) x H (cm) <A> <B> Maximale schermgrootte (max. zoom) Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C> 44 89 111 132 156 178 199 221 267 310 355 399 444 Van onderkant Diagonaal tot (inch) B (cm) x H (cm) bovenkant <B> van beeld (cm) <C> 40 80 101 121 141 161 181 201 241 282 322 362 404 26 53 66 79 93 106 119 132 159 185 212 238 265 54 x 40 108 x 81 134 x 101 161 x 121 188 x 141 215 x 161 242 x 181 269 x 202 323 x 242 376 x 282 430 x 323 484 x 363 538 x 403 1 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 10 24 48 60 72 84 96 108 120 144 168 192 216 241 49 x 37 98 x 74 123 x 92 147 x 110 172 x 129 196 x 147 221 x 165 245 x 184 294 x 221 343 x 257 392 x 294 441 x 331 490 x 368 Zoomfactor: 1, 1 x 12 · X1230S als de projector zich 3 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen van 164". Nederlands Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is een hoogte van 275 cm vereist wanneer de projector op 3 m afstand is geplaatst. B 164" Hoogte: 275 cm Van onderkant tot bovenkant van beeld A 3m Gewenste afstand C Minimale schermgrootte (min. zoom) Gewenste afstand Diagonaal (m) (inch) B (cm) x H (cm) <A> <B> Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C> 92 183 229 275 321 367 413 458 550 642 733 825 917 1 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 10 55 109 137 164 191 219 246 273 328 383 437 492 547 111 x 83 222 x 167 278 x 208 333 x 250 389 x 292 444 x 333 500 x 375 556 x 417 667 x 500 778 x 583 889 x 667 1000 x 750 1111 x 833 Zoomfactor: 1, 0 x 13 De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand en zoomfactor aan te passen De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Nederlands · X1130/X1230 om een beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van 1, 9 m tot 2, 1 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan. A 50" Gewenste beeldformaat D Hoogte: 84 cm Van onderkant tot bovenkant van beeld 2, 1 m B 1, 9 m Gewenste afstand C Gewenste beeldgrootte Diagonaal (inch) <A> 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200 250 300 Zoomfactor: 1, 1 x B (cm) x H (cm) 61 x 46 81 x 61 102 x 76 122 x 91 142 x 107 163 x 122 183 x 137 203 x 152 244 x 183 305 x 229 366 x 274 406 x 305 508 x 381 610 x 457 Afstand (m) Max. zoom <B> 1, 1 1, 5 1, 9 2, 3 2, 6 3, 0 3, 4 3, 8 4, 5 5, 7 6, 8 7, 6 9, 4 11, 3 Min. zoom <C> 1, 2 1, 7 2, 1 2, 5 2, 9 3, 3 3, 7 4, 2 5, 0 6, 2 7, 5 8, 3 10, 4 Boven (cm) Van onderkant tot bovenkant van beeld < D> 50 67 84 101 117 134 151 168 201 251 302 335 419 503 14 · X1230S Om een beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van 0, 9 van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan. Nederlands A 50" Gewenste beeldformaat D Hoogte: 84 cm Van onderkant tot bovenkant van beeld 0, 9 m Gewenste afstand B& C Gewenste beeldgrootte Diagonaal (inch) <A> 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200 250 300 Zoomfactor: 1, 0 x B (cm) x H (cm) 61 x 46 81 x 61 102 x 76 122 x 91 142 x 107 163 x 122 183 x 137 203 x 152 244 x 183 305 x 229 366 x 274 406 x 305 508 x 381 610 x 457 Afstand (m) Max. zoom <B> 0, 5 0, 7 0, 9 1, 1 1, 3 1, 5 1, 6 1, 8 2, 2 2, 7 3, 3 3, 7 4, 6 5, 5 Min. zoom <C> 0, 5 0, 7 0, 9 1, 1 1, 3 1, 5 1, 6 1, 8 2, 2 2, 7 3, 3 3, 7 4, 6 Boven (cm) Van onderkant tot bovenkant van beeld < D> 50 67 84 101 117 134 151 168 201 251 302 335 419 503 15 Bedieningselementen Menu Installatie Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht "Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm. 1 2 Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de voedingsknop (POWER) om de projector in te schakelen. Druk op de knop "MENU" op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om het OSD voor het onderhoud en de installatie van de projector te starten. Nederlands 3 Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling en meer aan te passen. Het menu Installatie bevat de volgende opties: · · · · · 4 Projectiemethode Menulocatie Trapeziuminstellingen Taalinstellingen Opnieuw instellen naar de standaard fabrieksfuncties Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optieinstellingen aan te passen en de pijl naar recht om een submenu voor de functie-instelling te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer het menu wordt afgesloten. 5 Druk op een willekeurig ogenblik op de knop "MENU" om het menu af te sluiten en terug te keren naar het welkomstscherm van Acer. 16 Nederlands Acer Empowering Technology Empowering -toets De Acer Empowering-toets biedt drie unieke Acer-functies: "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" en "Acer ePower Management". Houd de knop " " langer dan 1 seconde ingedrukt om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn functie te wijzigen. Acer eView Management Druk op " " om "Acer eView Management" te starten. "Acer eView Management" wordt gebruikt voor de selectie van de weergavemodus. Raadpleeg het hoofdstuk "OSD-menu's" voor meer informatie. Acer eTimer Management Druk op " " om "Acer eTimer Management" te starten. "Acer eTimer Management" biedt een herinneringsfunctie voor de tijdregeling van de presentatie. Raadpleeg het hoofdstuk "OSDmenu's" voor meer informatie. Druk op " " om "Acer ePower Management" te starten. "Acer ePower Management" biedt u een sneltoets om de levensduur van de lamp en de projector te verlengen. Raadpleeg het hoofdstuk "OSDmenu's" voor meer informatie. Acer ePower Management 17 OSD-menu's De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen. Nederlands De OSD-menu's gebruiken · · Om het OSD-menu te openen, drukt u op "MENU" op het bedieningspaneel of de afstandsbediening. [. . . ] Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Opmerking: Afgeschermde kabels Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd. Opmerking: Randapparaten Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz. ) die het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met nietgecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken. Let op Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig verklaren. Gebruiksvoorwaarden Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Opmerking: Canadese gebruikers This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 41 Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Nederlands Canada -- Licentievrijstelling radiocommunicatie-apparatuur met laag vermogen (RSS-210) a Algemene informatie Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X1230S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X1230S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag