Gebruiksaanwijzing ACER X1220 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X1220. Wij hopen dat dit ACER X1220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X1220 te teleladen.


ACER X1220 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1291 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X1220 (4012 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X1220QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien de plaats van installatie niet stevig genoeg is, kan de projector vallen of omslaan en persoonlijk letsel veroorzaken. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Dankzij elektrische energie zijn veel handige functies mogelijk. Dit apparaat is zodanig ontworpen en vervaardigd dat uw veiligheid wordt gewaarborgd. DESALNIETTEMIN KAN ONJUIST GEBRUIK LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOK- OF BRANDGEVAAR. De in dit product opgenomen veiligheidsmaatregelen dienen te worden nageleefd; daarom wordt u verzocht de volgende basisregels voor de installatie, het gebruik en onderhoud in acht te nemen. [. . . ] Deze instelling kan tevens vanaf de afstandsbediening worden geconfigureerd. 10) *"Gamma Adjust" (Gamma afstellen) 1 Selecteer basisgammacurvecoëfficiënt (1, 8 tot 2, 6) in "Correction Value" (Correctiewaarde). 2 Selecteer de kleur die in het gamma-afstellingsscherm wordt afgesteld. Correction Value W Gamma Adjust Save Load All Reset R G B 3 Stel de gammacurve af in het afstellingsscherm voor de gammacurve. Correction Value 1023 Correction Value 1023 Gamma Adjust Save Load All Reset Adjustment Point (R) X: 5% Y: 51 Gamma Adjust Save 512 Load All Reset Adjustment Point (R) X: 5% Y: 51 512 0 50 100 (%) 0 50 100 (%) Selecteer het punt waar de gradatie (helderheid) met de / -toetsen wordt afgesteld. 4 Beëindigen Stel de gradatie (helderheid) af met de / -toetsen. Do you want to save Gamma data? EXIT EXIT EXIT Yes : Push [ENTER] button No : Push [EXIT] button ENTER Indien de gammacurve herhaald wordt afgesteld, ontstaat er een opeenhoping van berekeningsfouten, en kan de gammacurve mogelijk niet naar de originele vorm terugkeren. In dat geval kunt u de coëfficiënt nogmaals in de "Correction Value" (Correctiewaarde) selecteren of de vorige gammagegevens door middel van "Load" (Laden) ophalen. 24 NEDERLANDS Aan de slag Picture > Offset (Beeld > Offset) 9 Offset Met deze functie wordt de helderheid van de rode, groene en blauwe kleuren in de donkere beeldgebieden afgesteld. (Offsetniveau) Red (Rood) Green (Groen) Blue (Blauw) (Minder rood) ­60 tot 60 (Roder) (Minder groen) ­60 tot 60 (Groener) (Minder blauw) ­60 tot 60 (Blauwer) Voorbereiding Picture > Pixel Adjust (Beeld > Pixel afstellen) a Pixel Adjust (Pixel afstellen) Zorgt voor fijne afstellingen van 1 pixeleenheid voor iedere kleine kleurverschuiving in de horizontale/verticale richting van het beeld. Blauw) (Schuift rood naar links) 1 tot 7 (Schuift rood naar rechts) (Schuift groen naar links) 1 tot 7 (Schuift groen naar rechts) (Schuift blauw naar links) 1 tot 7 (Schuift blauw naar rechts) (Schuift rood naar beneden) 1 tot 5 (Schuift rood naar boven) (Schuift groen naar beneden) 1 tot 5 (Schuift groen naar boven) (Schuift blauw naar beneden) 1 tot 5 (Schuift blauw naar boven) Basisbediening De horizontale en verticale richtingen zijn omgekeerd wanneer het beeld naar links of rechts, of van boven naar beneden wordt omgedraaid. Gebruik voor de afstelling stilstaande beelden met duidelijke contouren. Omdat de afstellingen klein zijn is het effect bij sommige beelden moeilijk te zien. Setup > AV Selection (Set-up > AV-selectie) b AV Selection (AV-selectie) Met deze functie wordt de AV-selectie geconfigureerd. ( Movie (Film) Standard (Standaard) Dynamic (Dynamiek) User1 (Gebruiker1) User2 (Gebruiker2) User3 (Gebruiker3) Blz. 32) Instellingen Selecteer deze functie om beelden van filmkwaliteit in een donkere kamer te zien. Selecteer deze functie wanneer RGB videosignalen worden ingevoerd. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de HDMI-invoer wordt geprojecteerd. 26 NEDERLANDS Aan de slag ) Source > Aspect (Bron > Beeldverhouding) (Wanneer SD-videosignalen worden ingevoerd) j Aspect (Beeldverhouding) Met deze functie wordt de beeldverhouding van het geprojecteerde beeld geconfigureerd. 4:3 16:9 Zoom Hiermee wordt het schermformaat van het geprojecteerde beeld op 4:3 ingesteld. Hiermee wordt het schermformaat van het geprojecteerde beeld op 16:9 ingesteld. 10, 20) Deze instelling kan tevens vanaf de afstandsbediening worden geconfigureerd. ( Voorbereiding Source > V-Stretch (Bron > V-Stretch) (Wanneer HD-videosignalen worden ingevoerd) k V-Stretch Wanneer deze functie is ingeschakeld ("On" (Aan)) wordt het geprojecteerde 2. 35:1-beeld verticaal tot de paneelresolutie uitgestrekt. Off (Uit) On (Aan) Hiermee wordt het 2. 35:1-beeld levensecht geprojecteerd. (Zwarte balken verschijnen aan de boven- en onderzijde. ) Het geprojecteerde 2. 35:1-beeld wordt verticaal tot aan de paneelresolutie uitgestrekt. Basisbediening "Off" (Uit) "On" (Aan) Instellingen Source > PC Resize (Bron > PC Resize) (Wanneer PC-signalen worden ingevoerd) l PC Resize Met deze functie wordt het schermformaat van het geprojecteerde beeld ingesteld. Normal (Normaal) Full (Volledig) Met deze functie wordt het PC-signaal horizontaal/verticaal vergroot totdat het op de hoogte van het venster past, en in de originele beeldverhouding weergegeven. Hiermee wordt het PC-signaal horizontaal/verticaal vergroot en in de 16:9-beeldverhouding weergegeven. Problemen oplossen Dot By Dot (Dot-by-dot) Hiermee wordt het PC-signaal weergegeven dat overeenkomt met het venster op één punt per pixelverhouding. Het PC-scherm kan in het oorspronkelijke formaat worden weergegeven. "Full" (Volledig) "Dot By Dot" (Dot-by-dot) "Normal" (Normaal) XGA(1024 x 768) XGA(1024 x 768) XGA(1024 x 768) Overig Source > PureCinema (Bron > PureCinema) m PureCinema Selecteer deze functie om speelfilms te zien. On (Aan) Off (Uit) Selecteer deze instelling bij normale omstandigheden. [. . . ] Naam toets afstandsbediening EXIT OPERATE ON (BEDIENING AAN) OPERATE OFF (BEDIENING UIT) HIDE (VERBERGEN) MENU ENTER VIDEO S-VIDEO COMP. TEST MOVIE (FILM) STANDARD (STANDAARD) DYNAMIC (DYNAMIEK) Binaire code 37 33 30 31 37 33 30 32 37 33 30 33 37 33 30 35 37 33 30 36 37 33 31 44 37 33 32 45 37 33 32 46 37 33 33 34 37 33 33 36 37 33 34 42 37 33 34 43 37 33 34 44 37 33 35 39 37 33 36 39 37 33 36 41 37 33 36 42 Naam toets afstandsbediening USER1 (GEBRUIKER1) USER2 (GEBRUIKER2) USER3 (GEBRUIKER3) HDMI 1 HDMI 2 INFO GAMMA COLOR TEMP (KLEURTEMP) ASPECT (BEELDVERHOUDING) CONTRAST (+) CONTRAST (­) BRIGHT (HELDER) (+) BRIGHT (HELDER) (­) COLOR (KLEUR) (+) COLOR (KLEUR) (­) SHARP (SCHERP) (+) SHARP (SCHERP) (­) Binaire code 37 33 36 43 37 33 36 44 Voorbereiding 37 33 36 45 37 33 37 30 37 33 37 31 37 33 37 34 37 33 37 35 37 33 37 36 37 33 37 37 37 33 37 38 37 33 37 39 37 33 37 41 37 33 37 42 37 33 37 43 Basisbediening Instellingen 37 33 37 44 37 33 37 45 37 33 37 46 45 Problemen oplossen Overig 6 Overig Voorbeelden communicatie RS-232C Dit onderdeel toont de communicatievoorbeelden van de RS-232C. Bedieningsopdracht Type Controle aansluiting Ingeschakeld (On) Uitgeschakeld (Off) Ingang (COMP. ) Afstandsbediening (MENU) Gammatabel (Gebruiker) Gammacoëfficiënt (1, 8) Opdracht PC Dit apparaat: 21 89 01 00 00 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 00 00 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 50 57 31 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 50 57 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 50 57 30 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 50 57 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 49 50 32 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 49 50 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 52 43 37 33 32 45 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 52 43 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 47 54 34 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 47 54 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 47 50 30 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 47 50 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 47 52 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 47 52 0A PC Dit apparaat: 512 bytes van gammagegevens Dit apparaat PC: 06 89 01 47 52 0A PC Dit apparaat: 21 89 01 54 53 36 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 54 53 0A Omschrijving Controleert de aansluiting Wanneer het apparaat vanuit standby wordt ingeschakeld Wanneer het apparaat is ingeschakeld en wordt uitgeschakeld (op standby wordt gezet) Wanneer de video-ingang op component wordt ingesteld Wanneer dezelfde bewerking als het indrukken van de [MENU]-toets op de afstandsbediening wordt uitgevoerd Wanneer op "User" (Gebruiker) wordt overgeschakeld Wanneer op "1. 8" wordt ingesteld Gammagegevens (R) Wanneer de rode gammagegevens worden ingesteld Testpatroon (Trappenhuis) Wanneer het trappenhuis (grijs) wordt ingesteld 46 NEDERLANDS Aan de slag Referentieopdracht Type Ingeschakeld (On) Opdracht PC Dit apparaat: 3F 89 01 50 57 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 50 57 0A Dit apparaat PC: 40 89 01 50 57 31 0A PC Dit apparaat: 3F 89 01 49 50 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 49 50 0A Dit apparaat PC: 40 89 01 49 50 30 0A PC Dit apparaat: 3F 89 01 47 54 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 47 54 0A Dit apparaat PC: 40 89 01 47 54 34 0A PC Dit apparaat: 3F 89 01 47 50 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 47 50 0A Dit apparaat PC: 40 89 01 47 50 30 0A PC Dit apparaat: 3F 89 01 47 52 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 47 52 0A Dit apparaat PC: 512 bytes van gammagegevens PC Dit apparaat: 3F 89 01 54 53 0A Dit apparaat PC: 06 89 01 54 53 0A Dit apparaat PC: 40 89 01 54 53 36 0A Omschrijving Wanneer informatie over Power-On wordt verkregen Voorbereiding Ingang (S-VIDEO) Wanneer informatie over de S-VIDEO-ingang wordt verkregen Gammatabel (Gebruiker) Wanneer informatie over "User" (Gebruiker) wordt verkregen Gammacoëfficiënt (1, 8) Wanneer informatie over "1. 8" wordt verkregen Basisbediening Gammagegevens (R) Wanneer informatie over de rode gammagegevens wordt verkregen Testpatroon (Trappenhuis) Wanneer informatie over het trappenhuis (grijs) wordt verkregen 47 Instellingen Problemen oplossen Overig 6 Overig Auteursrecht en waarschuwing Omtrent handelsmerken en auteursrecht HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC. Dit product maakt gebruik van Ricoh TrueType-lettertypen die door Ricoh Co. , Ltd. worden vervaardigd en verkocht. Waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-ILA-apparaatkenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onderhoudsprocedures Stilstaande beelden of beelden met stilstaande segmenten mogen niet gedurende langere tijd worden geprojecteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X1220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X1220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag