Gebruiksaanwijzing ACER X113

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER X113. Wij hopen dat dit ACER X113 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER X113 te teleladen.


ACER X113 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER X113 (4531 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER X113

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de fabrieksinstellingen worden nu geactiveerd (reset) en de tijd op Dag 1 op 12:00 en de temperatuur op 20ºC gezet. Voor een reset van een reeds geprogrammeerde thermostaat: Druk met een niet metalen voorwerp op de in een uitsparing aangebrachte RESET-toets tot de display blanco is. 5 De dag en kloktijd instellen DAG - Druk op PROG en daarna op DAY tot de correcte dag zichtbaar wordt (1 = maandag). [. . . ] KLOKTIJD - Druk op + of - om de tijd in te stellen (houd ingedrukt voor stappen van 10 minuten). 6 Instellen van de OSC-periode, indien geactiveerd Deze display zal ALLEEN verschijnen wanneer de OSC-functie is geactiveerd door uw installateur. Gebruik de toetsen voor + of - voor het selecteren van de OSC-periode. 7 Accepteren van de vooraf ingestelde programma’s Wanneer u de op bladzijde 41 vooraf ingestelde programma’s wilt gebruiken hoeft u verder niets te doen. Voor het accepteren van de ingevoerde instellingen sluit u gewoon de klep aan de voorkant en na 2 minuten zullen de vooraf ingestelde instellingen automatisch worden geaccepteerd (& gaat de dubbele punt knipperen). 42 X113 RANGE De thermostaat staat nu in Normaal Bedrijf (de dubbele punt knippert in de display) en de verwarming werkt volgens de vooraf ingestelde programma’s. 8 Voordat u programma’s gaat wijzigen Uw installateur zal de thermostaat op de 7-dagen stand of op de 5/2-dagen stand hebben ingesteld. Om te zien op welke stand uw thermostaat is ingesteld drukt u op PROG tot Periode 1 knippert in de display. Deze thermostaat staat in de 7-dagen stand en u kunt voor elke dag van de week andere instellingen programmeren (zie bladzijde 43-44). : de X113 blijft in de thermostaat funktie staan tot weer gelijktijdig op en wordt gedrukt. 2 Vakantie programmeren (in de Thermostaat funktie) De X113 kan op een vaste lage temperatuur regelen terwijl u met vakantie bent en na een ingesteld aantal dagen (maximaal 99) terugkeren naar uw geprogrammeerde instellingen. (Vanuit Normaal Bedrijf: druk gelijktijdig op en tot de display verandert in een knipperende dubbele punt en 8ºC). Gebruik de en toetsen om de constante temperatuur indien nodig te veranderen. Na het verstrijken van het ingestelde aantal dagen zal de X113 terugkeren naar Normaal Bedrijf en regelen volgens uw ingestelde programma’s. 3 Tijdelijke veranderingen door de gebruiker Het is mogelijk dat u soms de manier waarop u uw verwarming gebruikt tijdelijk moet veranderen, bijv. De X113 heeft een aantal door de gebruiker toe te passen tijdelijke wijzigingen, die geselecteerd kunnen worden zonder dat dit van invloed is op de programmering van de thermostaat. gB F D ES DK NL I GR PL LT CZ HR RO Tijdelijke wijziging van de geprogrammeerde temperatuur:. € druk op of om de temperatuur te verhogen of te verlagen (wordt automatisch opgeheven bij de volgende Periode). [. . . ] gB F D ES DK NL I GR PL LT CZ HR RO Tijdelijke wijziging van de geprogrammeerde temperatuur:. € druk op of om de temperatuur te verhogen of te verlagen (wordt automatisch opgeheven bij de volgende Periode). Verlenging van Periode 1 voor de hele dag: druk één keer op de aangegeven knop (wordt automatisch opgeheven aan het einde van de dag). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER X113

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER X113 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag