Gebruiksaanwijzing ACER W700P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER W700P. Wij hopen dat dit ACER W700P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER W700P te teleladen.


ACER W700P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (265 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER W700P (75543 ko)
   ACER W700P ǔ (2359 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER W700P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken, um die Wiedergabe oder die Timeshift Funktion zu starten. Anschließend die Disk einlegen und die Wiedergabe erneut versuchen. Voor een uitgebreidere service kunt u uw product registreren op [W700P, H8900-XN]AK68-02466B-01DUT-. Indd 1 2014-05-22 오전 10:04:53 Meer informatie over het gebruik van de e-Manual (pag. [. . . ] U stemt ermee in dat, als uw licentie wordt beëindigd, u geen gebruik meer zult maken van de Rovi-gegevens, Rovitechnologie en Rovi-servers. rovi behoudt alle rechten op Rovi-gegevens , Rovi-technologie en Rovi-servers , met inbegrip van alle eigendomsrechten. U stemt ermee in dat Rovi haar rechten in het kader van deze overeenkomst rechtstreeks uit eigen naam kan uitoefenen. -- Rovi behoudt zich het recht voor gegevens uit de Rovi-databases te verwijderen of om gegevenscategorieën te wijzigen om welke reden Rovi ook voldoende acht. Er worden geen beweringen gedaan dat de Rovitechnologie of Rovi-servers foutvrij zijn of dat het functioneren van de Rovi-technologie of Rovi-servers zonder onderbrekingen zal zijn. Rovi is niet verplicht u van andere verbeterde of aanvullende gegevenstypen of categorieën te voorzien dan Rovi in de toekomst verkiest te verstrekken en het staat Rovi vrij om haar online service op elk gewenst moment te beëindigen. Indd 13 2014-05-22 오전 10:04:58 -- De gegevens die u aanbiedt voor gebruik mogen geen persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare gegevens zijn, maar alleen gegevens met betrekking tot muziekalbums en gerelateerde gegevens die niet voorkomen in de Rovi-opzoekdatabase. U verklaart dat, voor zover u weet, het album waarmee de ingediende gegevens overeenkomen commercieel beschikbaar zijn en dat u als eindgebruiker wettelijk het recht hebt om de gegevens in te dienen. -- Voor zover u, als eindgebruiker, enige informatie of originele auteurswerken verstrekt voor toevoeging aan Rovi-databases, verklaart en garandeert u dat u de enige eigenaar van deze werken bent en dat u verder hierbij alle auteursrechten hiervoor aan Rovi toewijst, met inbegrip van het recht om het auteursrecht voor dergelijke werken te registreren als onderdeel van de Rovi-database. € Kennisgeving met betrekking tot Open Sourcelicentie -- Wanneer u open source-software gebruikt, zijn Open Source-licenties beschikbaar in het productmenu. • Blu-ray Disc™ , Blu-ray™ en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. € Als het apparaat niet normaal functioneert, met name wanneer het apparaat ongewone geluiden of een ongewone geur verspreidt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een geautoriseerde dealer of een geautoriseerd servicecenter. -- Schakel andere installatiecomponenten eerst uit voordat u deze op het product aansluit. -- Als u het product plotseling van een koude naar een warme plek verplaatst, kan condensatie op de werkende onderdelen en lens ontstaan en kan de disc op een abnormale manier worden afgespeeld. Als dit gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact en wacht u twee uur voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Indd 15 2014-05-22 오전 10:04:59 • Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt of als u het luis voor langere tijd verlaat (met name als kinderen, ouderen of invaliden zonder toezicht in het huis achterblijven. -- Een opeenhoping van stof kan leiden tot elektrische schokken, elektrische lekkage of brand doordat het netsnoer vonken en warmte af gaat geven of de isolatie verslechtert. € Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor meer informatie als u van plan bent het product te instelleren op een plaats met veel stof, hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, chemische stoffen, of waar het 24 uur per dag zal worden gebruikt, zoals in een luchthaven, treinstation, enzovoort. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot ernstige schade aan uw product. ) • Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Zorg er daarom voor dat de stekker en het stopcontact altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. € Bewaar de toebehoren (batterijen, enzovoort) op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. [. . . ] Indd 20 2014-05-22 오전 10:04:59 NEDERLAND BELGIË Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twee jaar (24 maanden) gerekend gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld. Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft. Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese Ianden zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de Samsung service- en informatielijn: Samsung Electronics Benelux B. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER W700P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER W700P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag