Gebruiksaanwijzing ACER W4-820P QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER W4-820P. Wij hopen dat dit ACER W4-820P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER W4-820P te teleladen.


ACER W4-820P QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (366 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER W4-820P QUICK START GUIDE (369 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER W4-820PQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid. Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieëren, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated. Acer LCD Monitor Handleiding Modelnummer: __________________________________ Serienummer: ___________________________________ Aankoopdatum: _________________________________ Plaats van aankoop: ______________________________ Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Veiligheidsinstructies Lees deze instructies aandachtig. [. . . ] In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel: • wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is • wanneer er vloeistof in het product is gemorst • wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water • als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is • als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is • als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt gevolgd v Nederlands Nederlands Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale toestand. Potentiële explosieve omgevingen Schakel uw apparaat uit wanneer u zich op een locatie bevindt met een potentieel explosief atmosfeer en leef alle aanwijzingen en instructies na. Potentieel explosieve atmosferen omvatten locaties waar u normaal zou worden geadviseerd de motor van uw voertuig uit te schakelen. Vonken op dergelijke locaties kunnen een explosie of brand veroorzaken die kunnen leiden tot lichamelijke letsels of zelfs overlijden. Houd rekening met de beperkingen op het gebruik van radio-apparatuur in brandstofdepots, opslagplaatsen en distributiegebieden, chemische fabrieken of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Deze gebieden omvatten het benedendek op boten, chemische overdracht- of opslagfaciliteiten, voertuigen die vloeibaar gas (zoals propaan of butaan) gebruiken en gebieden waar de lucht chemische elementen of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder. Aanvullende veiligheidsinformatie Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. Recycle-informatie over IT-apparatuur Acer ondersteunt milieubescherming en beschouwt recycling in de vorm van het bergen en verwijderen van gebruikte apparatuur als een van de belangrijkste prioriteiten bij het beperken van de belasting van het milieu. Bij Acer zijn we ons heel bewust van de invloed op het milieu dat ons bedrijf heeft en we streven er naar om de beste werkprocedures te bepalen en bieden om de invloed van onze producten op het milieu te beperken. Voor meer informatie en hulp bij recycling, gaat u naar de volgende websites: http://www. acer-group. com/public/Sustainability/sustainability01. htm Bezoek www. acer-group. com voor nadere informatie over de mogelijkheden en voordelen van onze producten. Instructies met betrekking tot afvalverwijdering Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. • Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de monitor en het andere op een stopcontact. • Voor gebruik op 120 V wisselspanning: Gebruik een kabel die voldoet aan UL, type SVT-draad en een stekker die geschikt is voor 10 A/125 V. • Voor gebruik op 220/240 V wisselspanning: Gebruik een kabel die voldoet aan H05VV-F en een stekker die geschikt is voor 10 A, 250 V. De kabel moet voldoen aan de veiligheidseisen die gelden in het land waar de apparatuur gebruikt wordt. ENERGIEBESPARING De monitor wordt in de stand voor energiebesparing geschakeld door het besturingssignaal van de schermbesturing, zoals aangegeven door het knipperende blauwe lampje. Mode AAN Standby/ energiebesparing LED Blauw Oranje De toestand van energiebesparing blijft bestaan totdat er een besturingssignaal wordt ontvangen, bijvoorbeeld doordat het toetsenbord of de muis wordt gebruikt. Is de monitor uitgeschakeld dan duurt het ongeveer 3 seconden voor de monitor weer bedrijfsklaar is. LED-indicator 3 Nederlands Display Data Channel (DDC) Nederlands Om de installatie te vergemakkelijken, werkt de monitor volgens Plug and Play als uw systeem ook het DDC-protocol ondersteunt. DDC (Display Data Channel) is een communicatieprotocol waardoor de monitor automatisch aan het systeem kenbaar maakt welke mogelijkheden de monitor heeft, zoals ondersteunde resoluties en daarbij corresponderende timing. De monitor ondersteunt de standaard DDC2B. TOEKENNING VAN CONNECTORPINNEN 15-pins signaalkabel voor kleurenscherm PINNUMMER Beschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 Rood Groen Blauw Monitor aarde DDC-retour R-aarde G-aarde B-aarde PINNUMMER Beschrijving 9 10 11 12 13 14 15 +5 V 1 6 11 5 10 15 Logische aarde Monitor aarde DDC-seriële gegevens H-sync V-sync DDC-seriële klok 24-pins signaalkabel voor kleurenscherm (Optioneel) PINNUMMER Beschrijving 1 TMDS-gegevens 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TMDS-gegevens 2+ TMDS Gegevens 2/4 Afscherming NC NC DDC Klok DDC Gegevens NC TMDS-gegevens 1TMDS-gegevens 1+ TMDS Gegevens 1/3 Afscherming NC PINNUMMER Beschrijving 13 NC 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +5 V voeding GND (retour voor +5V hsync. vsync) Detectie van aansluiting TMDS-gegevens 0TMDS-gegevens 0+ TMDS Gegevens 0/5 Afscherming NC NC TMDS klok afscherming TMDS klok+ DDC TMDS klok- 4 19-pins signaalkabel voor kleurenscherm 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 PINNUMMER Beschrijving 1 TMDS Gegevens 2+ 3 5 7 9 11 13 15 17 19 PINNUMMER Beschrijving 2 TMDS-gegevens 2-afscherming TMDS Gegevens 24 TMDS Gegevens 1+ TMDS-gegevens 1-afscherming 6 TMDS Gegevens 1TMDS Gegevens 0+ TMDS Gegevens 0TMDS klok afscherming CEC SCL DDC/CEC-aarde Detectie van aansluiting 8 10 12 14 16 18 TMDS-gegevens 0-afscherming TMDS klok+ TMDS klokGereserveerd (n. c. op toestel) SDA +5 V voeding PINNUMMER Beschrijving 7 18 5 17 MHL+ VBUS PINNUMMER Beschrijving 9 19 11 MHL CBUS GND (zem. ) GND (zem. ) GND (zem. ) *Enkel voor MHL-modellen 5 Nederlands 18 16 1412 10 8 6 4 2 Tabel van standaardtiming No. Mode VGA MAC VESA SVGA Resolutie 640x480 640x480 640x480 720x400 800x600 800x600 800x600 1024x600 1024x768 1024x768 1152x864 1280x960 1280x1024 1280x720 1280x800 1360x768 1440x900 1680x1050 1600x1200 1920x1080 Vernieuwingsfrequentie 60 72 66, 7 70 56 60 72 60 60 70 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Nederlands 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XGA VESA SXGA VESA WXGA WXGA+ WSXGA+ UXGA VESA *Enkel voor MHL_Model No. Resolutie 1 2 3 4 5 6 7 8 640x480p 720x480p 720x576p 800x600p 1024x768p 1280x720p 1280x720p 1920x1080i* 60 60 50 60 60 60 50 60 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 9 10 11 12 13 14 1920x1080i* 1920x1080p* 1920x1080p 1920x1080p 720(1440)x480i* 720(1440)x576i* 50 30 60 50 60 50 Hz Hz Hz Hz Hz Hz 6 INSTALLATIE Om de monitor op uw systeem te installeren, gaat u als volgt te werk: Stappen 1 Sluit de videokabel aan a Zorg er voor dat zowel de monitor als de computer zijn uitgeschakeld. c Sluit de DVI-kabel aan (1) Zorg er voor dat zowel de monitor als de computer zijn uitgeschakeld. [. . . ] • Als het OSD-menu actief is, sluit u het door op deze knop te drukken. • Als het OSD-menu niet actief is, drukt u op deze knop om de functie Automatisch onmiddellijk in te schakelen, waarna de monitor automatisch de weergavepositie, scherpte en klok van uw weergave optimaliseert. Indrukken om het Acer kleurbeheer-OSD te openen voor de scenario-modi. 3 4 Knop Menu / Invoeren Knop Auto / Afsluiten 5 Empowering-knop 9 OSD van Acer eColor Management Gebruiksinstructies Nederlands 1 Druk op de knop Empowering om het Acer kleurbeheer-OSD te openen voor de scenariomodi. mpowering Technology User ECO Standard Graphics 2 Druk op de knop < / > om de gewenste modus te selecteren. 3 Druk op de knop Auto om de seectie te bevestigen en het Acer kleurbeheer te sluiten. Kenmerken en voordelen Pictogram Mode type Beschrijving Gebruikersmodus Gedefinieerd door gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER W4-820P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER W4-820P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag