Gebruiksaanwijzing ACER W100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER W100. Wij hopen dat dit ACER W100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER W100 te teleladen.


ACER W100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER W100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk met duim en wijsvinger op zowel de klem als de polsband totdat de polsband goed vast zit. U merkt dat de polsband van de Leap goed vast zit als beide haken van de klem volledig in de polsband zijn geplaatst. Opmerking De metalen band onder het scherm dient naar u gericht te zijn wanneer u naar het scherm kijkt. Onderhoud en tips voor het dragen Denk aan de volgende tips als u de Leap reinigt: • Maak het toestel regelmatig schoon en droog, met name onder de band. [. . . ] Afstand: Schat de afstand die u gelopen heeft en hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel. Calorieën: Schat hoeveel calorieën u met uw beoefening verbrand heeft en hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel. Tijd: Geeft aan hoeveel minuten activiteit opgeslagen is en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel. App Informatie Bovenin: Stappen: Geeft het aantal stappen weer dat iedere dag wordt opgeslagen en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel. € Het apparaat opnieuw opstarten (heeft dezelfde functie als de resetknop op de houder). In Acer Leap Manager tikt u op uw Leap en houdt u die vast om te synchroniseren met Acer Leap Manager; tik daarna op de balk van de slaapstand boven in het scherm, tik op het maanpictogram om de klok te starten. Wanneer u wakker wordt, synchroniseert u uw apparaat opnieuw (indrukken en vasthouden) en schakelt u de slaapklok uit. Wanneer u de slaapstand uit wilt schakelen, tikt u op het scherm en houd u het vast: u zult de slaaptimer zien. V=kePL0CZ7MQE Ik kan mijn Leap niet verbinden met mijn telefoon Probeer de Acer Leap Manager te sluiten en uw Bluetooth-verbinding uit te schakelen. De verbinding van mijn Leap met de telefoon is verbroken Tik op de blauwe balk boven Acer Leap Manager en tik op het scherm van de Leap en houd dat ingedrukt om het te activeren. Wanneer het verbinding maken van de Leap met uw telefoon mislukt, ontkoppelt u het apparaat van Acer Leap Manager en koppelt u het apparaat opnieuw. Ik kan het afspelen van muziek niet te regelen Probeer Google Play Music te starten en begin met het afspelen van een nummer. Nu zou u in staat moeten zijn om het afspelen van muziek op de Leap te regelen. Wanneer u problemen ondervindt met het activeren van uw Leap, probeer deze dan uit de houder te verwijderen en die opnieuw te plaatsen. Wanneer deze volledig opgeladen is of nog steeds over energie beschikt, tikt u op het scherm en houdt dat vast. Ik kan de code niet zien Als uw Leap geactiveerd is (scherm is verlicht) maar u ziet geen code, probeer dan over het scherm te vegen. Wanneer u pictogrammen en/ of activiteitsgegevens ziet maar geen code, dient u de fabriekswaarden te herstellen. Veeg totdat u Fabriekswaarden herstellen ziet, tik daar tweemaal op om te bevestigen. Mijn Leap gaat niet branden Probeer de Leap in de houder te plaatsen en op de stroom aan te sluiten om die op te laden. Als dit niet helpt, drukt u op de resetknop met een paperclip terwijl de Leap op de stroom is aangesloten. [. . . ] Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de Gebruiksrechtovereenkomst - 21 betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER W100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER W100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag