Gebruiksaanwijzing ACER VERITON X2630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER VERITON X2630. Wij hopen dat dit ACER VERITON X2630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER VERITON X2630 te teleladen.


ACER VERITON X2630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER VERITON X2630 (2445 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER VERITON X2630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is ontworpen voor huiselijk gebruik of gelijksoortige toepassingen, bijvoorbeeld: - keukenblokken voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - boerderijen; - gebruik door klanten in hotels, motels en andersoortige verblijfsmogelijkheden; - bed and breakfast. NL Aansluiting van de buis voor de watertoevoer • Aansluiting op de koudwaterkraan: schroef de toevoerbuis op een kraan met schroefdraad van 3/4 gas. Voor u hem vastschroeft moet u het water laten lopen tot het compleet helder is. Zo voorkomt u dat eventuele onzuiverheden het apparaat doen verstoppen. [. . . ] D A B - Om het energieverbruik te verminderen, wordt de machine onder bepaalde omstandigheden van NIET gebruik automatisch uitgezet. PROGRAMMA’S AUTO*: dit model afwasautomaat beschikt over een speciale sensor die kan waarnemen hoe vuil de vaat is en het meest efficiënte en zuinige wasprogramma ervoor kiezen. De duur van de automatische programma’s hangt als gevolg af van wat de sensor waarneemt. Het wijzigen van een reeds gestart programma Als u een verkeerd programma heeft geselecteerd kunt u dit wijzigen, mits het net gestart is: als het wassen reeds is gestart en u wilt de wascyclus wijzigen dient u de afwasautomaat uit te schakelen door langere tijd op de ON/OFF/Reset toets te drukken. Schakel het apparaat met dezelfde toets weer in en selecteer opnieuw de gewenste programma’s en opties. Overige vaat toevoegen Druk op de toets Start/Pauze (het licht op de toets gaat knipperen), open de deur, pas op de vrijkomende hete stoom, en doe de vaat in de afwasautomaat. Druk op de toets Start/Pauze (licht vast aan): de wascyclus wordt hervat. Door op de toets Start/Pauze te drukken wordt zowel het programma onderbroken alsmede de Uitgestelde Start* als die is ingesteld. 42 Afwasopties De OPTIES kunnen alleen worden ingesteld, gewijzigd of gewist nadat u het afwasprogramma heeft gekozen en vóór u op de Start/Pauze toets drukt. Alleen die opties die compatibel zijn met het type geselecteerde programma kunnen worden gekozen. Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie programmatabel) zal de betreffende led 3 maal snel knipperen. U kunt met een schroevendraaier aan de regelaar (F) draaien en kiezen tussen 6 verschillende standen (de fabrieksinstelling is op stand 4): • als u op de vaat strepen aantreft moet u een lagere stand instellen (1-3). € als u waterdruppels of kalkaanslag aantreft moet u een hogere stand instellen (4-6). Instellen waterhardheid Elke afwasautomaat is voorzien van een waterontharder die, met behulp van speciaal onthardingszout, kalkvrij water levert voor het wassen van de vaat. In deze afwasautomaat kan de waterontharder aan de hand van de waterhardheid worden geregeld teneinde de milieuvervuiling te beperken en de wasprestaties te optimaliseren. - Zet de draaiknop PROGRAMMAKEUZE eerst op het eerste programma en daarna op de vijfde. Draai de knop PROGRAMMAKEUZE in de gewenste stand (bij elk programma hoort een zekere mate van hardheid). Om goede wasresultaten te bereiken moet u altijd controleren of het zoutreservoir voldoende gevuld is. Het zout verwijdert het kalk uit het water en zorgt ervoor dat er geen kalkaanslag op de vaat achterblijft. Het zoutreservoir bevindt zich aan de onderzijde van de afwasautomaat (zie Beschrijving) en moet worden gevuld: • als de groene drijver* niet zichtbaar is wanneer u de dop van het zoutreservoir bekijkt; • als op het bedieningspaneel het controlelampje ZOUT TOEVOEGEN* aangaat; 1. Haal het onderrek naar voren en draai de dop van het zoutreservoir tegen de klok in. Alleen voor de eerste afwasbeurt: vul het reservoir tot aan de rand met water. [. . . ] Ook al zijn ze biologisch afbreekbaar, afwasmiddelen bevatten elementen die het evenwicht van de natuur verstoren. Afvalverwijdering Service Voordat u de Servicedienst inschakelt: • Dient u te controleren of u de storing zelf kunt oplossen (zie Storingen en Oplossingen). € Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost. € Als dit niet het geval is dient u de erkende Technische Servicedienst in te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER VERITON X2630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER VERITON X2630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag