Gebruiksaanwijzing ACER VERITON L6620G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER VERITON L6620G. Wij hopen dat dit ACER VERITON L6620G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER VERITON L6620G te teleladen.


ACER VERITON L6620G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER VERITON L6620G (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER VERITON L6620G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: – Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Algemene veiligheid • • 20 • • • • • • • Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat. [. . . ] U kunt de FastFreeze-functie inschakelen door te drukken op de FastFreeze-knop. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. 23 DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING!Om kleine hoeveelheden vers voedsel in te vriezen is het niet nodig om de instelling te veranderen. Om vers voedsel in te vriezen, activeer de FastFreeze-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het bovenste vak. De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje, een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Wanneer het invriesproces is voltooid, de vereiste temperatuur weer instellen (zie "FastFreeze-functie"). In deze conditie komt de temperatuur in het koelkastgedeelte mogelijk onder de 0°C. Als dit het geval is, stelt u de thermostaatknop weer in op een warmere instelling. Verplaatsbare legrekken De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden. Het plaatsen van de deurplateaus Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt. Opnieuw plaatsen zoals gewenst. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst. Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. 24 WAARSCHUWING!Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn. Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. De vriezer ontdooien Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er geen rijp gevormd wordt als het vriesvak werkt, noch op de binnenwanden, noch op het voedsel Dit komt door de continue circulatie van koude lucht binnen het vak door een automatisch aangedreven ventilator Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. Het ontdooien van de koelkast Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. 28 PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING!Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Wat moet u doen als… Probleem Het apparaat werkt niet. De compressor werkt continu. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst. De functie FastFreeze is ingeschakeld. De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op FastFreeze of na het veranderen van de temperatuur. Er loopt water in de koelkast. Dit is normaal, er is geen storing. De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer. 29 Probleem Mogelijke oorzaak Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt. Oplossing Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken. [. . . ] De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien 2. Draai de onderste pen vast aan de andere kant. Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: • Alle schroeven zijn aangedraaid. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de deurrubber zich op een natuurlijke wijze zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER VERITON L6620G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER VERITON L6620G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag