Gebruiksaanwijzing ACER VERITON L4620G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER VERITON L4620G. Wij hopen dat dit ACER VERITON L4620G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER VERITON L4620G te teleladen.


ACER VERITON L4620G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER VERITON L4620G (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER VERITON L4620G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: – Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Algemene veiligheid • • 22 • • • • • • • Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat. [. . . ] Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. Aan het eind van het aftellen knippert het lampje DrinksChill en klinkt er een geluid om aan te geven dat de drankjes uit de vriezer moeten worden gehaald. Druk op OK om het geluid uit te zetten en de functie te beëindigen. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat DrinksChill wordt uitgeschakeld. FastFreeze-functie Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Om de functie FastFreeze uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram FastFreeze uit gaat. De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren. Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit: • een knipperend alarmindicatielampje: • een zoemer. 27 U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door te drukken op de toets om de temperatuur kouder te zetten en de toets om de temperatuur warmer te zetten. Het FreeStore-lampje wordt getoond. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram FreeStore is uitgeschakeld. Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het indicatielampje FreeStore niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik"). Het activeren van de functie FreeStore verhoogt het energieverbruik. FreeStore-functie Om de functie aan te zetten: 1. Druk op de toets OK om te bevestigen. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Periodieke reiniging LET OP!Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn. Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. De vriezer ontdooien Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er geen rijp gevormd wordt als het vriesvak werkt, noch op de binnenwanden, noch op het voedsel Dit komt door de continue circulatie van koude lucht binnen het vak door een automatisch aangedreven ventilator Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 1. Laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen. 32 WAARSCHUWING!Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING!Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Wat moet u doen als… Probleem Het apparaat werkt niet. [. . . ] Draai het middelste scharnier los. Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn. 36 5. Draai de onderste pen vast aan de andere kant. Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: • Alle schroeven zijn aangedraaid. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de deurrubber zich op een natuurlijke wijze zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER VERITON L4620G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER VERITON L4620G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag