Gebruiksaanwijzing ACER VERITON D830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER VERITON D830. Wij hopen dat dit ACER VERITON D830 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER VERITON D830 te teleladen.


ACER VERITON D830 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (471 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER VERITON D830 (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER VERITON D830

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: – Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Algemene veiligheid • • 18 • • • • • • • Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat. [. . . ] • Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Druk op de Normaal schakelaar en het akoestisch signaal zal worden uitgeschakeld. Druk nogmaals op de Normaal schakelaar en het Normaal lampje gaat branden. Het apparaat zal gaan werken. Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • de kamertemperatuur • hoe vaak de deur geopend wordt • de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard • de plaats van het apparaat 1. Draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen. Draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen. Uitschakelen Draai de thermostaatknop naar de stand "O" waarna u ongeveer gedurende 2 seconden een geluid hoort. Het vermogensindicatielampje gaat uit. Temperatuurregeling De temperatuur wordt automatisch geregeld. 21 LET OP!Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken, waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken. ingevroren voedsel niet langer wordt verzekerd (bijvoorbeeld door stroomuitval) dan zal er een alarmlampje knipperen en een akoestisch alarm worden weergegeven. Wanneer de vriezer voor de eerste maal wordt ingeschakeld, zal het alarmlampje knipperen totdat de temperatuur een veilig niveau bereikt voor het bewaren van ingevroren voedsel. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien nodig) en maak alles schoon. Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. 25 PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING!Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. Wat moet u doen als… Probleem Het apparaat werkt niet. Zie "Deur open alarm" of "Alarm hoge temperatuur". Zie "Deur open alarm" of "Alarm hoge temperatuur". Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice. Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice. Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice. Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur. Het apparaat maakt lawaai. Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst. De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog. [. . . ] 200 cm2 +16°C to + 38°C +16°C to + 43°C Voor sommige typen of modellen kunnen zich enige functionele problemen voordoen als ze worden gebruikt buiten dit bereik. De juiste werking kan alleen worden gegarandeerd binnen het aangegeven temperatuurbereik. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst. min. Raadpleeg de montage-instructies voor de installatie. Aansluiting op het elektriciteitsnet • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER VERITON D830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER VERITON D830 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag