Gebruiksaanwijzing ACER V370

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V370. Wij hopen dat dit ACER V370 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V370 te teleladen.


ACER V370 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (193667 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V370 (216894 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V370

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar ook uw bewijs van aankoop en noteer het Modelnummer en Serienummer van uw toestel in de ruimte op de achteromslag van deze Instructies. Bezoek onze Panasonic-website http://panasonic. net INHOUD Belangrijke veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aansluiting wisselstroomsnoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kabelbevestiging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 DVD/VCR/VCD-aansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Een lagere kleurtemperatuur heeft een roodachtige tint, terwijl een hogere kleurtemperatuur een meer blauwachtige tint geeft. De opties zijn: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {NATIVE (EIGEN)} / {USER (GEBRUIKER)}. 1. Druk op de knop [MENU] om het OSD-menu weer te geven. ] of [ ] om het item te kiezen dat u 3. Druk op de knop [INPUT] om naar het submenu te gaan. 4. Druk in het submenu op de knop [ ] of [ ] om te wisselen tussen items; druk op de knop [ ] of [ ] om de instellingen aan te passen. In het geval van een submenu, drukt u op de knop [INPUT] om naar het submenu te gaan. 5. Druk op de knop [MENU] om terug te keren naar het vorige menu, of druk meerdere malen op de knop [MENU] om het OSD-menu af te sluiten. 23 USER COLOR (GEBRUIKERSKLEUR) Met deze functie kunt u de kleurschakering van het beeld nauwkeurig afstellen door het onafhankelijk wijzigen van de instellingen R (rood), G (groen) en B (blauw). NB: Dit item is enkel functioneel wanneer {COLOR TEMPERATURE (KLEURTEMPERATUUR)} is ingesteld op {USER (GEBRUIKER)}. GAMMA SELECTION (GAMMASELECTIE) Gamma regelt de algehele helderheid van een beeld. Beelden die niet juist worden gecorrigeerd, kunnen te wit of te donker lijken, dus het juist regelen van de gamma kan een enorme invloed hebben op de algehele beeldkwaliteit van uw beeldscherm. NOISE REDUCTION (RUISREDUCTIE) Stel af om de ruis uit een beeld te verwijderen. De opties zijn: {OFF (UIT)} / {LOW (LAAG)} / {MIDDLE (GEMIDDELD)} / {HIGH (HOOG)}. Dit is alleen vereist wanneer dit beeldscherm de PC-inputresolutie niet juist kan detecteren. De opties zijn: • {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768} • {1400x1050 / 1680x1050} • {1600x1200 / 1920x1200} • {Auto (Automatisch)}: Bepaalt de resolutie automatisch. De geselecteerde instellingen worden van kracht na het uiten weer inschakelen van de stroom. SCREEN RESET (SCHERM RESETTEN) Reset alle instellingen in het menu SCHERM naar de vooraf ingestelde fabriekswaarden. CONFIGURATIE1-menu CONFIGURATION1 OFF TIMER SCHEDULE DATE AND TIME CONFIGURATION1 RESET OFF 1 1 2 3 :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU OFF TIMER (UIT-TIMER) Stel dit beeldscherm in om zichzelf uit te schakelen naar stand-bymodus binnen een gespecificeerde tijdsperiode. De opties zijn: {OFF (UIT), 1HOUR ~ 24HOURS (1UUR ~ 24UUR)} vanaf de huidige tijd. SCHEDULE (SCHEMA) Met deze functie kunt u tot 7 (zeven) verschillende geplande tijdsintervallen programmeren voor het activeren van dit beeldscherm. U kunt het volgende selecteren: • De tijd waarop dit beeldscherm aan en uit gaat. • De dagen van de week waarop dit beeldscherm wordt geactiveerd. 25 • Welke inputbron dit beeldscherm gebruikt voor elke geplande activeringsperiode. NB: U moet de huidige datum en tijd instellen in het menu {DATE AND TIME (DATUM EN TIJD)} voordat u deze functie gebruikt. 1. Druk op de knop [SET] (INSTELLEN) om naar het submenu te gaan. NBs: • De selectie {EVERY DAY(ELKE DAG)} in een schemaitem heeft prioriteit boven de andere wekelijkse schema’s. • Als het schema overlapt, heeft de geplande inschakeltijd prioriteit boven de geplande uitschakeltijd. [. . . ] Controleer of de sensor van de afstandsbediening is blootgesteld aan buitenlicht of een sterk fluorescent licht. Controleer of de speciaal voor gebruik met deze unit ontworpen afstandsbediening wordt gebruikt. (De eenheid kan niet worden bediend met een andere afstandsbediening) Geen beeld Geen geluid Geen beeld Normaal geluid Er kan niets worden gedaan met de afstandsbediening. De eenheid laat soms een krakend geluid horen. Als er niks mis is met het beeld of het geluid, is dit het geluid van de behuizing die zeer kleine contracties ondergaat als reactie op wijzigingen van de kamertemperatuur. Er bestaan geen negatieve effecten op de prestatie of andere aspecten. De boven- of onderkant van het beeld op het Stel de positie van het beeld op het scherm af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V370

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V370 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag