Gebruiksaanwijzing ACER V273HL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V273HL. Wij hopen dat dit ACER V273HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V273HL te teleladen.


ACER V273HL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (323 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V273HL (1172 ko)
   ACER V273HL QUICK START GUIDE (181 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V273HLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een oververhit stopcontact kan brand veroorzaken. Trek niet te hard aan het snoer. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst. Door het product te verplaatsen zonder de stroom uit te schakelen kan het beschadigd raken en kunnen elektrische schokken of brand ontstaan. Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Wanneer u dit niet correct doet, kan er brand ontstaan of kan het product niet normaal worden ingeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen. [. . . ] Houd de aan/uit-knop aan de zijkant van het apparaat ongeveer twee seconden ingedrukt. Beschrijving | Toetsen | Foto's | Muziek | Video | Instellingen | Foto's Lijstmenu Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven. Wanneer de naam van een bestand of map een speciaal teken bevat, kan dit worden weergegeven als `*'. Er is niks mis met het product of het bestand. Bovenste OSD Sub-OSD Beschrijving Memory Card, CF Card, USB, Frame Memory(:default value) Show Pictures From Selecteer een aangesloten opslagmedium. U kunt alleen externe apparaten selecteren die op dat moment zijn aangesloten. Lijstmenu miniatuurweergaven Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven. On, Off, Instellingen Achtergrondmuziek Schakel de Background Music in door op MENU te drukken. Druk nogmaals op MENU om naar Setting onder Background Music te gaan en selecteer muziek uit de muziekbestanden die zijn opgeslagen op het Frame Memory of het aangesloten externe geheugen. When copying photos from an external memory storage device (SD /MS, CF, USB memory) to the internal memory, the size of each photo is automatically reduced to fit the size of the screen. Therefore only use the photos stored on the internal memory with a digital photo frame. When copying photos to the internal memory, the EXIF information (camera-related information) stored in the photo is removed and this may take a long time if a lot of files are copied at the same time. Directe functies (diavoorstelling) Knop > < ll MENU Het volgende bestand in de lijst afspelen. Het vorige bestand in de lijst afspelen. Beschrijving Door op de knop [ ll] te drukken kunt u achtereenvolgend het bestand afspelen en het afspelen onderbreken. Hiermee opent en sluit u het schermmenu | Toetsen | Foto's | Muziek | Video | Instellingen | Muziek Lijstmenu Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven. 12 hours, 24 hours Time Format U kunt instellen of de tijd moet worden weergegeven in 12-uurs of 24-uurs weergave. In de 24-uurs weergave worden AM en PM niet weergegeven. Alarm Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat, Sound, Volume U kunt weksignalen instellen. Activation, Hour, Minute, am/pm Het apparaat wordt op de ingestelde tijd automatisch ingeschakeld. Als het scherm is uitgeschakeld op de Off Time Auto Picture On/Off (Uitschakelingsduur), kunt u het weer inschakelen door op een andere toets dan de aan/uit-toets te drukken. Als uw fotolijstje is aangesloten op uw pc als apparaat voor Mass Storage (Massaopslag) met een Mini-Monitor of USB-kabel, wordt het scherm ook op de Off Time (Uitschakelingsduur) niet uitgeschakeld. Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style U kunt ee kleurenschema selecteren voor de achtergrond van het schermmenu. OSD Color Theme Home Background Default, Custom U kunt de achtergrondafbeelding van het hoofdmenu terugzetten naar de standaardafbeelding. 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes Timeout Hier kunt u instellen na hoeveel tijd de schermbeveiliging moet worden ingechakeld. Als echter gedurende een (1) minuut geen toets wordt ingedrukt, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld, ongeacht de time-outinstellingen in het hoofdmenu. Brightness 0~100 Helderheid instellen van 0 tot 100. Button Sound On, Off U kunt het geluid bij het indrukken van toetsen in- of uitschakelen. Firmware-update U kunt het product bijwerken met behulp van extern geheugen (CF/SD /MS, USB). Yes, No Hiermee worden de productinstellingen teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen. Reset Settings Product Information Model, Firmware version, Copyright De productinformatie bekijken. Oorspronkelijke instellingen Ik wil de firmware bijwerken. Choose Your Language Zet uw digitale fotolijst aan en kies een taal. U kunt de taal wijzigen via Settings -> Language. Ik wil de firmware bijwerken. Voorbereidingen Digitale fotolijst Bestand voor firmware-update. [. . . ] Alleen USB-apparaten die Windows CE 5. 0 ondersteunen kunnen worden ondersteund. Controleer het oorspronkelijke videobestand op uw pc. Het beeld wordt weergegeven, maar er is geen geluid bij MPEG4 en WMV9-beelden. Als er geen zichtbare fout in de instellingen is, neemt het overschakelen van het ene bestand naar het andere mogelijk wat tijd in beslag, afhankelijk van de bestandsindeling en -omvang. Probeer het volume te wijzigen met behulp van de toetsen aan de rechterkant van het product. Het beeld kan wel eens haperen, afhankelijk van de status van het videobestand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V273HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V273HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag