Gebruiksaanwijzing ACER V243HQ QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V243HQ. Wij hopen dat dit ACER V243HQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V243HQ te teleladen.


ACER V243HQ QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2073 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V243HQ (1665 ko)
   ACER V243HQ QUICK START GUIDE (2082 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V243HQQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een aardeaansluiting. Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. [. . . ] [ ] Met deze knoppen kunt u onderdelen in het menu selecteren en aanpassen. [ ] Openen en vervolgens een menu-onderdeel te activeren. [AUTO] Als de knop "AUTO" is ingedrukt, verschijnt het scherm automatische instelling, zoals is weergegeven in het midden van het scherm. Directe functies AUTO Menu Beschrijving Als de knop "AUTO" is ingedrukt, verschijnt het scherm automatische instelling, zoals is weergegeven in het midden van het scherm. Met Auto-afstellen stelt de monitor zich automatisch af op het inkomende analoge signaal. De waarden voor fine (fijn), coarse (basis) en position (positie) worden automatisch aangepast. (Alleen beschikbaar in analoge modus) AUTO Om de automatische-aanpassingsfunctie nauwkeuriger af te stemmen, moet u de AUTO PATTERN terwijl de aan staat. Als de automatische regeling niet correct werkt, drukt u nogmaals op de knop "AUTO" om het beeld nauwkeurig te regelen. Als u de resolutie in het regelpaneel wijzigt, wordt de functie "AUTO" automatisch gestart. OSD vergrendelen & ontgrendelen AUTO MENU Menu Beschrijving Dit is de functie waarmee de OSD wordt vergrendeld zodat u de huidige instellingenstatus kunt behouden en anderen deze instellingen niet per ongeluk kunnen wijzigen. Locked(Vergrendelen) : Houd de knop Menu meer dan vijf (5) seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie voor OSD te activeren. Unlock(Ontgrendelen) : Houd de knop Menu meer dan vijf (5) seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie voor OSD uit te schakelen. Hoewel de OSD-vergrendelingsfunctie is geactiveerd, kunt u evengoed de helderheid en het contrast bijstellen en MagicBright ( ) bijstellen met behulp van de knop Direct. OSD vergrendelen & ontgrendelen MagicBrightTM Menu Beschrijving Druk nogmaals op de MagicBrightTM-knop om de beschikbare opties te bekijken. MagicBrightTM - zes verschillende instellingen (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie/Dynamic Contrast) Brightness Menu Brightness Beschrijving Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op de knop om de helderheid in te stellen. SOURCE Menu SOURCE Beschrijving Als u de Source-knop indrukt terwijl de OSD uitstaat, wordt de ingangsbron afgewisseld. (analoog/digitaal) OSD-functies Picture Color Image OSD Setup Information Brightness MagicColor Coarse Language Auto Source Contrast Color Tone Fine H-Position Image Reset Color Control Sharpness V-Position Color Reset Gamma H-Position Transparency RTA V-Position Display Time Picture Menu Beschrijving Met de on-screen menus kunt u de helderheid geheel naar wens instellen. Afspelen/Stoppen Brightness Directe bedieningsfuncties: Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op de knop om de helderheid in te stellen. (Zie ook Vooraf ingestelde displaymodi) Neem contact op met het Servicecentrum of met uw leverancier als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) niet verschijnt. Als u deze deze melding ziet, staat de videokaart ingesteld op een resolutie en/of frequentie die te hoog zijn voor de monitor. Stel de resolutie en frequentie van de videokaart in op de maximale waarden waarvoor de monitor geschikt is. Als het scherm de SXGA-norm of de 75 Hz overschrijdt, verschijnt het bericht "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz" op het beeldscherm. Als het scherm de 85 Hz overschrijdt, werkt het scherm correct, maar verschijnt het bericht "Not Optimum Mode", "Recommended Mode Ziet u de melding "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz" op het scherm? 1680 X 1050 60 Hz" een minuut op uw beeldscherm. Stel a. u. b. , tijdens deze periode van een minuut, de aanbevolen modus in. (Dit bericht verschijnt nog eens op het beeldscherm, als het systeem is opgestart. ) Er verschijnt geen beeld op het beeldscherm. Blijft het beeld geheel zwart en knippert de aan/uit indicator van de monitor met tussenpozen van 1 seconde?Druk op een toets van het toetsenbord of beweeg de muis om de monitor te activeren zodat u weer beeld hebt. Als u nog steeds geen beeld heeft, drukt u op de knop 'SOURCE'. Druk vervolgens op een willekeurige toets op het toetsenbord om de monitor te activeren en het beeld op het scherm te herstellen. [. . . ] Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co. , Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal. Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co. , Ltd. ; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPMS en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY STAR zijn gedeponeerde handelsmerken van U. S. Als ENERGY STAR Partner heeft ACER vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR richtlijnen voor efficint energiegebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V243HQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V243HQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag