Gebruiksaanwijzing ACER V243H QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V243H. Wij hopen dat dit ACER V243H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V243H te teleladen.


ACER V243H QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1616 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V243H (4774 ko)
   ACER V243H QUICK START GUIDE (2759 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V243HQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met deze oplossing kunt u uw tv/monitor op een Plug-and-Play-compatibel systeem installeren zonder de gebruikelijke rompslomp. Uw PC-systeem kan uw tv/monitor eenvoudig identificeren en zichzelf voor het gebruik daarvan configureren. Als voor uw PC-systeem een videostuurprogramma nodig is, installeert u dat vanaf de meegeleverde CD met behulp van het besturingssysteem waarmee uw computer is uitgerust. Zie voor verdere gegevens de installatie-instructies voor het videostuurprogramma dat bij de CD is meegeleverd. PowerSaver Deze tv/monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR en NUTEK normen wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een computer die is voorzien van een VESA DPMS functionaliteit. [. . . ] Druk net zo lang op de - of + toets tot u de gewenste geluidsstandaard heeft gevonden. Resultaat: De geluidsstandaarden worden in deze volgorde weergegeven: BG - DK - I - L. Channel Color system AUTO Sound system BG Search 0MHz Channel C1 Program P1 Store ? 7 Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan, dan drukt u op PM of PL om Channel (Kanaal) te selecteren. Druk net zo lang op de - of + toets tot u het gewenste nummer heeft gevonden. Als u de nummers van het kanaal niet weet, dan drukt u op PM of PL om Search (Zoeken) te selecteren. Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik tot het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt. Channel Color system AUTO Sound system BG Search 0MHz Channel C1 Program P1 Store ? 8 Om een programmanummer aan een kanaal toe te wijzen selecteert u eerst Program (Programmeren) en vervolgens drukt u op PM of PL. Resultaat: Het kanaal en het daarbij horende programmanummer worden opgeslagen. Channel Color system AUTO Sound system BG Search 0MHz Channel C1 Program P1 Store OK 9 10 Herhaal stappen 7 t/m 9 voor elk kanaal dat u wilt opslaan. Nederlands-18 Kanalen een naam geven Als de naam van een kanaal wordt uitgezonden op het moment dat u de kanalen opslaat, hetzij automatisch, hetzij handmatig, wordt deze direct aan het kanaal toegevoegd. U kunt deze namen wijzigen of een geheel nieuwe naam aan een kanaal toekennen. Channel Auto store Manual store Name Add/Erase Fine tune Channel sort 1 Druk op de toets MENU. Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. 2 Druk op PM of PL om Channel (Kanaal) te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal) worden weergegeven. Channel P P P P 1 2 3 4 3 4 Druk op de - of + + toets. Channel P P P P 1 2 3 4 A Druk op PM of PL om Name (Naam) te selecteren. Resultaat: De huidige kanalen worden getoond. 5 6 7 Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen door op PM of PL te drukken. Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. 2 Druk op PM of PL om Picture (Beeld) te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Picture (Beeld) worden weergegeven. Brightness 70 3 4 Druk op de - of + toets. Selecteer de optie (Brightness (Helderheid), Contrast (Contrast), Sharpness (Scherpte), Color (Kleur) of Tint - alleen NTSC) die u wenst in te stellen door op PM of PL te drukken. Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven. 5 Druk op de - of + toets tot u de gewenste instelling bereikt. Nederlands-22 Als u deze instellingen wijzigt, wordt de beeldstandaard automatisch ingesteld op Custom (Aangepast). Power SOURCE AUTO DISPLAY STILL P. STD S. STD Het beeldformaat selecteren MUTE EXIT U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen. 1 Druk op de toets MENU. Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. Mode Brightness Contrast Sharpness Color -/--Tint Size Picture Custom 2 PRE-CH Wide V. DOLBY Druk op PM of PL om Picture (Beeld) te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Picture (Beeld) worden weergegeven. TTX/MIX HOLD DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL 3 4 5 Druk op de - of + toets. SLEEP SUBPAGE SIZE PIP ON P. SIZE PBP LOCATE Druk op PM of PL om Size (Formaat) te selecteren. Druk herhaaldelijk op de toets - of + om het gewenste beeldformaat te selecteren. De volgende beeldformaten zijn beschikbaar: Wide - Normal 1 - Normal 2 - Zoom 1 - Zoom 2. U kunt deze opties ook instellen door op de toets P. SIZE (Beeldformaat) te drukken. Het beeld stilzetten Druk op de toets "STILL" om het beeld te "bevriezen". Druk nogmaals op de toets "STILL" om terug te gaan naar de normale weergave. Power SOURCE AUTO DISPLAY STILL P. STD S. STD MUTE EXIT -/-- PRE-CH TTX/MIX V. DOLBY HOLD Nederlands-23 DUAL I/II LIST/FLOF SUBPAGE SIZE CANCEL SLEEP PIP ON P. SIZE PBP LOCATE De geluidsstandaard wijzigen U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt. Mode Bass Treble Dolby Speaker MTS Sound Custom : : Off Off Mono 1 Druk op de toets MENU. Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. 2 Power Druk op PM of PL om Sound (Geluid) te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden weergegeven. SOURCE AUTO DISPLAY STILL 3 Druk op de - of + toets. P. STD S. STD Resultaat: Mode (Modus) wordt geselecteerd. 4 P Druk herhaaldelijk op de - of + toets om het gewenste geluidseffect te selecteren. De volgende geluidseffecten zijn beschikbaar: Custom (Aangepast) - Standard (Standaard) - Music (Muziek) Movie (Film) - Speech (Spraak). MUTE EXIT U kunt deze opties ook instellen door het indrukken van de toets S. STD (Sound Standard + geluidsstandaard). -/-- De geluidsinstellingen aanpassen PRE-CH V. DOLBY DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL TTX/MIX HOLD SLEEP SUBPAGE Mode Sound PIP Custom ON LOCATE SIZE U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. Bass Treble P. SIZE PBP Dolby Speaker MTS : : 1 Druk op de toets MENU. [. . . ] Deze pagina kunt u altijd opnieuw weergeven door op de toets (index) te drukken. 4 5 6 2 7 -/-- 8 9 PRE-CH 0 TTX/MIX V. DOLBY 3 CANCEL Als u de TV-uitzending tegelijk met de teletekstpagina op het scherm wilt weergeven, drukt u nogmaals op de toets TEXT/MIX. ) om terug te gaan naar de normale HOLD DUAL I/II LIST/FLOF 4 5 SLEEP SUBPAGE SIZE PIP ON P. SIZE PBP LOCATE Druk nogmaals op de toets TTX/MIX om de teletekstmodus te verlaten. Nederlands-34 Een paginanummer selecteren Power SOURCE AUTO DISPLAY STILL U kunt met de cijfertoetsen op de afstandsbediening het paginanummer direct invoeren. P. STD S. STD 1 Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken. Resultaat: De tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd en vervolgens verschijnt de pagina. P Power MENU SOURCE AUTO P DISPLAY STILL 2 Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat, worden deze achtereenvolgens weergegeven. U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten door op HOLD ( ) te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V243H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V243H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag