Gebruiksaanwijzing ACER V213H QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V213H. Wij hopen dat dit ACER V213H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V213H te teleladen.


ACER V213H QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1455 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V213H (427 ko)
   ACER V213H QUICK START GUIDE (2750 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V213HQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Koppel het netsnoer nooit los als u de monitor gebruikt. [. . . ] Intelligent : Weergave van levendige natuurlijke kleuren maar ook een extra heldere weergave van een meer realistische natuurlijke huidskleur. MagicZone De MagicZone verzekert u van duidelijke en scherpe weergave van multimedia met animatie of foto's door het verbeteren van de helderheid, de scherpte, de intensiteit of de schakering van een bepaald gebied op het scherm. MagicZone biedt een gemakkelijk te gebruiken interface die de nadruk legt op het videogedeelte van uw multimediaprogramma. Door het gewenste gebied te slepen wordt het automatisch gevonden en benadrukt. Als de muisaanwijzer geactiveerd is( ), maar u wilt deze deactiveren omdat u hem ergens anders voor nodig hebt, klik dan met de rechtermuisknop of zet de geactiveerde aanwijzer ( )op de taakbalk en klik. Wanneer de muisaanwijzer gedeactiveerd wordt, verandert het pictogram op het scherm terug naar wat het was voor activering. Tray menu <Taakmenu> HUE Hiermee wordt de tint van de kleur aangepast. MagicColor Saturation Hiermee wordt de kleurintensiteit aangepast. Sharpness Zone Off Reset Hiermee wordt het verschil tussen de lichtste en donkerste gebieden van het scherm aangepast. Hiermee keert u terug naar de standaardinstellingen van de leverancier. Afhankelijk van het monitormodel kunnen Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness niet worden aangepast in de MagicColormodi Full en Intelligent. Nadat u MagicZone na aanpassing hebt afgesloten verschijnt MagicTuneTM weer. (System Tray is niet aangevinkt) MagicTuneTM verdwijnt als u bezig bent met MagicZone. => Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole. Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop "Next" [Volgende]. U kunt het effect van de kleurcalibratie eenvoudig bekijken door te drukken op de knop "Preview" [Voorbeeld]! 3. 5. Hoe meerdere gebruikers aangepaste kleurwaarden kunnen gebruiken Definitie Als de monitor door meerdere gebruikers wordt gebruikt, kunnen de kleurwaarden die via de optie Kleurcalibratie zijn gewijzigd, voor alle gebruikers worden opgeslagen en door hen worden gebruikt. De aangepaste kleurwaarden opslaan: Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de aangepaste kleurwaarden opslaan. De opgeslagen kleurwaarden toepassen: Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen kleurwaarden te selecteren en te gebruiken. 2. 2. Preview(Voorbeeld) Druk op de knop "Preview" [Voorbeeld] in het scherm "Kleurcalibratie ". De bovenstaande afbeelding verschijnt 1. Druk op de knop "View Calibrated" [Calibratie bekijken] voor een voorbeeldvan de door u aangepaste calibratie. Druk op de knop "View Uncalibrated" [Origineel bekijken] voor een voorbeeldvan het oorspronkelijke beeld. Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing Deïnstalleren Het programma MagicTuneTM kan alleen worden verwijderd met de optie "Programma´s toevoegen of verwijderen" in het Configuratiescherm van WindowsTM. Voer de volgende stappen uit om MagicTuneTM van uw systeem te verwijderen. Ga naar [Taakbalk] ' [Start] ' [Instellingen] en selecteer [Configuratiescherm] in het menu. [. . . ] Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. MÉXICO IMPORTADO POR: ACER ELECTRONICS MÉXICO. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864 EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO. , LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V213H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V213H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag