Gebruiksaanwijzing ACER V203HV QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V203HV. Wij hopen dat dit ACER V203HV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V203HV te teleladen.


ACER V203HV QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V203HV (12344 ko)
   ACER V203HV QUICK START GUIDE (3114 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V203HVQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Installatie Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. [. . . ] De gedetailleerde gegevens van de beelden in de donkere gebieden kunnen verloren gaan als de helderheid niet op het juiste niveau staat ingesteld. Past het verschil aan in helderheid tussen de lichte en donkere gedeelten van het scherm. Bepaalt de scherpte van de beelden. Resolution [Resolutie] Weergave van alle beeldschermresoluties die door het programma worden ondersteund. MagicBrightTM is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar: Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie kunt u gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBrightTM-knop te drukken. MagicBrightTM 1. Internet : Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen. . Entertain: Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of Video CD. Custom: Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet prettig vindt voor uw ogen. IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast aanpassen met behulp van het OSD-menu. Beschrijving van het tabblad Color Stelt de "warmte" van de achtergrondkleuren of van de kleuren van de afbeeldingen in. MagicColor and Gamma will be shown only in the monitor that supports these functions. j k l m j k l m j k l m i j k l m n Color Tone n Color Control n Calibration n MagicColor n Gamma n 6-Color j k l m j k l m De tint van de kleur kan worden gewijzigd. Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 Off Color Tone [Kleurtint] De Color Tone <kleurtint>-modus verschilt per monitormodel. Reset - De monitorinstellingen terugbrengen naar de fabrieksstandaard. Wanneer externe A/V-apparaten zoals vcr's of dvd's op de monitor zijn aangesloten, kunt u met PIP video van die apparaten kijken in een klein venster dat op het pc-video-signaal wordt gezet. Source Select PIP PIP Schakel het PIP in of uit. Source Selecteer de invoerbron voor de PIP. Size Wijzig het formaat van het PIP-venster. Position Wijzig de positie van het PIP-venster. Beschrijving van het tabblad Support Geeft de Asset-ID en het versienummer van het programma weer en geeft u toegang tot de Help-functie. i j k l m n Help n Asset ID n Version j k l m j k l m Help [Help] Ga naar de MagicTuneTM website of klik op deze knop om de Help-bestanden (gebruiksaanwijzing) te openen indien u hulp nodig heeft bij het installeren of gebruiken van MagicTuneTM. De gebruiksaanwijzing wordt geopend in een standaard browservenster. Asset ID [Asset-ID] U kunt de server gebruiken om het client-beeldscherm te controleren. (Het serverprogramma dient geïnstalleerd te zijn om dit programma als client te kunnen gebruiken) User Name Geeft de gebruikersnaam weer die geregistreerd is op de pc. User ID Geeft de gebruikers-ID weer die geregistreerd is op de pc. Server IP Schrijf de server-IP op. Department Schrijf de afdeling op. Location Schrijf de locatie op. Version [Versie] Geeft het versienummer van MagicTuneTM. Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing Color Calibration (Kleurcalibratie) 1. Color Calibration (Kleurcalibratie) Met de optie "Kleurcalibratie" kunt u de optimale kleuren voor uw monitor instellen. Volg de onderstaande vijf stappen om de perfecte kleurcondities voor uw monitor te verkrijgen. Verander de waarde op de "Brightness control bar(Helderheidsbalk)" om de helderheid van de kleurcontrole en de helderheid van het achtergrondpatroon op elkaar af te stemmen. Wanneer u een specifieke kleur in de "Control patch(Kleurcontrole)" ontdekt, verplaats dan de cursor naar de kleur volgens de "Color reference Circle(Kleurencirkel)". => Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole. Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop "Next" [Volgende]. Herhaal de procedures 1), 2), 3) voor de overgebleven stappen 2 tot 5. [. . . ] Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co. , Ltd. ; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPMS en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U. S. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. Klasse B Dit is een klasse B digitaal apparaat. Over zaken betreffende Veiligheid en EMC-navolging kunt u meer lezen in de "Regelingengids". PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V203HV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V203HV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag