Gebruiksaanwijzing ACER V183HV QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V183HV. Wij hopen dat dit ACER V183HV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V183HV te teleladen.


ACER V183HV QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2632 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V183HV (1234 ko)
   ACER V183HV QUICK START GUIDE (3233 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V183HVQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Installatie Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig mogelijk stof. [. . . ] 1) Rood 2) Groen 3) Blauw If you adjust picture using Kleur function, Kleur tint will turn to Custom Modus. Beeld vergrendelen De beeldvergrendeling (Beeld vergrendelen) wordt gebruikt om een zo optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen. Door deze optie kunt u beeldruis die instabiele afbeeldingen produceert met beeldflikkering te verwijderen. Als u niet tevreden bent over het resultaat, maak dan gebruik van de optie Coarse en aansluitend weer van de optie Fine. Door een Coarse-aanpassing (grof) kan het beeldgebied worden verschoven. Met het menu Horizontal Control kunt u dit gebied weer naar het midden terugplaatsen. Indien de ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig blijft, herhaalt u deze procedure na het instellen van de frequentie (kloksnelheid). 4) Positie : Bepaalt de locatie op het scherm, zowel horizontaal als verticaal. De waarden van Fine (fijn), Coarse (grof) en Position (positie) worden automatisch aangepast. Als u de resolutie wijzigt in het regelpaneel, wordt de functie Autom. De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'AUTO/PRECH'. Kleur 1) Grof 2) Fijn 3) Scherpte 4) Positie Autom. Deze optie gebruikt u om de nummers van twee kanalen te verwisselen. Automatisch opslaan Handm. opslaan Toevoegen /Wissen Sorteren Naam Als de gegevens van een zendernaam worden uitgezonden wanneer u de kanalen handmatig of automatisch opslaat, worden de namen rechtstreeks aan de kanalen toegewezen. U kunt echter deze namen wijzigen of nieuwe namen toewijzen. Fijnafstemming Vanwege zwakke signalen of een niet correct opgestelde antenne, kunnen sommige kanalen niet goed worden afgesteld. Instellingen Alleen beschikbaar in de modus PC. OSD Taalkeuze Specificatie U kunt uit 9 talen kiezen. : PC : TV : Ext. : AV : S-Video Afspelen /Stoppen NB: De taal die u geselecteerd heeft is alleen van toepassing op de OSD. Slaaptimer Hiermee wordt de monitor uitgeschakeld na een vooraf bepaalde tijd. 1) Uit 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180 - De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'SLEEP'. Transparant Met deze optie kunt u de transparantie van de achtergrond van het OSDmenu instellen. 1) Hoog 2) Middel 3) Laag 4) Ondoorzichtig Blauw scherm Als u geen signaal ontvangt of het signaal zeer zwak is, wordt de achtergrond met ruis vervangen door een blauw scherm. Als u het slechte beeld wilt behouden, zet u de modus "Blue screen" op "Off". Uit Aan De beeldparameters worden vervangen door de standaard fabriekswaarden. 1) Beeld resetten 2) Kleur resetten 1) Beeld resetten Reset 2) Kleur resetten Zelftest Controleer de volgende punten zelf voordat u het servicecenter belt. Neem contact op met het servicecenter als u het probleem zelf niet kunt oplossen. [. . . ] Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co. , Ltd. ; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPMS en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U. S. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. Over zaken betreffende Veiligheid en EMC-navolging kunt u meer lezen in de "Regelingengids". PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V183HV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V183HV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag