Gebruiksaanwijzing ACER V173V QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER V173V. Wij hopen dat dit ACER V173V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER V173V te teleladen.


ACER V173V QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2086 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER V173V (871 ko)
   ACER V173V QUICK START GUIDE (2231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER V173VQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing. Snelkoppeling naar instructies ter voorkoming van scherminbranding Gebruik geen beschadigde of losse stekker. · Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken. · Verkeerde aarding kan een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken. [. . . ] Klik op het pictogram 'Add or Remove Programs' (Software) onder Control Panel (Configuratiescherm). Blader in het scherm 'Add or Remove Programs' (Software) naar MagicRotation'. Klik op 'Change/Remove' (Wijzigen/verwijderen) om het programma te verwijderen. Wacht totdat het dialoogvenster 'Verwijderen voltooid' wordt weergegeven. Start het systeem na het verwijderen opnieuw op om de verwijdering te voltooien. 7. Software gebruiken Opmerking Ga naar de website van MagicRotation voor technische ondersteuning voor MagicRotation, veelgestelde vragen en software-upgrades. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation, Inc. 30 De monitor bijstellen Directe functies AUTO Als u op de toets 'AUTO' drukt, wordt het scherm auto adjustment (automatisch afstellen) weergegeven. Met Auto adjustment (automatisch afstellen) kan de monitor zichzelf aanpassen aan het binnenkomende analoge signaal. (Alleen beschikbaar in de modus Analog) Als u de functie 'automatisch afstellen' scherper wilt maken, kunt u de functie 'AUTO' uitvoeren met AUTO PATTERN ingeschakeld. Als auto adjustment (automatisch afstellen) niet naar behoren werkt, drukt u nogmaals op de toets 'AUTO' om het beeld nauwkeuriger af te stellen. Als u de resolutie wijzigt in het configuratiescherm, wordt de automatische functie uitgevoerd. OSD Lock & Unlock (vergrendelen en ontgrendelen) Als u na het vergrendelen van de OSD op de knop AUTO drukt 31 De monitor bijstellen Als u na het vergrendelen van de OSD op de knop MENU drukt Dit is de functie waarmee de OSD wordt vergrendeld zodat u de huidige status van instellingen kunt behouden en anderen deze niet per ongeluk kunnen wijzigen. ) 39 De monitor bijstellen · · · · · · Off · Grayscale · Green · Aqua · Sepia Off - Dat past een achromatische kleur toe op het scherm om het schermeffect in te stellen. , , , MENU MENU Gamma Met Gamma-correctie wordt de helderheid van de kleuren gewijzigd met tussenlicht. · Mode 1 , · Mode 2 , · , Mode 3 MENU MENU 40 De monitor bijstellen Image Coarse Hiermee worden storende elementen zoals verticale strepen verwijderd. Door het beeld bij te stellen met de functie Coarse kan het weergavegebied van het scherm verplaatsen. U kunt het weer in het midden plaatsen met gebruik van het horizontale controlemenu. (Alleen beschikbaar in de modus Analog) MENU , , MENU 41 De monitor bijstellen Fine Hiermee worden storende elementen zoals horizontale strepen verwijderd. Als er nog steeds ruis is, zelfs na de afstelling met de functie Fine, probeert u het nogmaals, maar dan nadat u de frequentie (kloksnelheid) aangepast hebt. (Alleen beschikbaar in de modus Analog) MENU , , , MENU Sharpness 42 De monitor bijstellen Hiermee verandert u de helderheid van het beeld. ) MENU , , , MENU H-Position Hiermee wijzigt u de horizontale positie van het gehele weergavegebied van de monitor. (Alleen beschikbaar in de modus Analog) MENU , , , MENU 43 De monitor bijstellen V-Position Hiermee wijzigt u de verticale positie van het gehele weergavegebied van de monitor. (Alleen beschikbaar in de modus Analog) MENU , , , MENU OSD Language U kunt één van de negen talen selecteren. [. . . ] Als het LCD-scherm voor langere tijd wordt gebruikt met een vast patroon (meer dan 12 uur), is er mogelijk een klein verschil in het voltage tussen de elektroden die de vloeibare kristallen in pixels veranderen. Het voltageverschil tussen de elektroden verhoogt geleidelijk waardoor de vloeibare kristallen overhellen. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar is wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het vergrote voltageverschil worden verlaagd. 67 Informatie Onze LCD-monitor voldoet aan de ISO13406-2 norm klasse II voor dode pixels. 68 Bijlage Contact Samsung wereldwijd Opmerking Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung North America U. S. A CANADA MEXICO 1-800-ACER(726-7864) 1-800-ACER(726-7864) http://www. samsung. com/us http://www. samsung. com/ca 01-800-ACER(726-7864) http://www. samsung. com/mx Latin America ARGENTINE BRAZIL 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER V173V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER V173V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag