Gebruiksaanwijzing ACER UT220HQL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER UT220HQL. Wij hopen dat dit ACER UT220HQL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER UT220HQL te teleladen.


ACER UT220HQL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1731 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER UT220HQL (1891 ko)
   ACER UT220HQL QUICK START GUIDE (782 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER UT220HQL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Verbrandingsgevaar door hete slangen en heet onderstel bij werking met hete reinigingsvloeistoffen. Bij de werking met hete reinigingsvloeistoffen onderstel en toevoer niet aanraken en overeenkomstige veiligheidskledij dragen. € Reinigingskop UT220HQL Inhoudsopgave Zorg voor het milieu Symbolen in de gebruiksaanwijzing Reglementair gebruik Functie Veiligheidsinstructies Technische gegevens Inbedrijfstelling Bediening Buitenwerkingstelling Onderhoud Hulp bij storingen Toebehoren CE-verklaring Garantie 51 51 51 51 51 54 60 60 60 60 61 62 62 62 – Een afzonderlijke hogedrukpomp wordt door een hogedrukslang met de binnenreiniger verbonden. Waarschuwing Een lijst van de toegelaten reinigingsvloeistoffen vindt u in hoofdstuk „Technische gegevens“. [. . . ] Contacteer in die gevallen Kärcher om na te gaan hoe de overeenkomstige reinigingsmiddelen gebruikt worden. Waarschuwing Om beschadigingen aan de reinigingskop te vermijden, moet gelet worden op een vrije positionering in het reservoir. De reinigingskop mag in geen geval tegen de wand van het reservoir botsen. nederlands 51 Persoonlijke bescherming Bij het reinigen van geluidsversterkende onderdelen dient men gehoorbescherming te dragen ter voorkoming van gehoorbeschadigingen. In functie van de concentratie en het gezondheidsrisico van de gebruikte reinigingsvloeistof moet de volgende veiligheidsuitrusting gedragen worden: – vloeistofafstotende veiligheidskledij – veiligheidsbril of gezichtsbescherming – dichte handschoenen – dicht schoeisel – – – Geautoriseerde bedieners Geautoriseerde bedieners zijn personen die het 18e levensjaar beëindigd hebben en in staat zijn om die installatie te bedienen (uitzonderingen voor personen in opleiding zie BGV D15 §6). Zone 20 Zone 20 is een bereik waar gedurende lange tijd of frequent een gevaarlijke explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk uit in de lucht voorhanden brandbaar stof voorhanden is. Zone 21 Zone 21 is een bereik waar zich bij een normale werking occasioneel een gevaarlijke explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van in de lucht voorhanden brandbaar stof kan vormen. Zone 22 Zone 22 is een bereik waar zich bij een normale werking geen of slechts gedurende korte tijd een gevaarlijke explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van in de lucht voorhanden brandbaar stof kan vormen. 13 De binnenreiniger mag zich niet constant, maar alleen tijdens de reiniging van het reservoir in zone 0 bevinden. de in het kader van BetrSichV geldende bedrijfsvoorschriften en andere nationale bepalingen moeten gerespecteerd worden. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de verbinding reservoir / in het reservoir gebrachte binnenreiniger niet vlamveilig is. Bedrijfsdruk bij werking met oplosmiddelen Functioneel toerental aandrijving Geluidsdrukniveau (EN 60704-1) Hogedrukaansluiting Min. 362-223 Aantal 1 2 1 1 1 Nederlands 55 Maatblad deksel met onderstel A B C D E F Hogedrukaansluiting M22x1, 5 Spanklem Vastzetknevel in hoogte verstelbaar Buis Aansluiting UT220HQL 56 Nederlands Maatblad draaistel A B C D E F Hogedrukaansluiting M22x1, 5 Vastzetknevel voor hoogteverstelling Vastzetknevel voor helling 90° verspringend getekend Flens Gatencirkel met 6 boorgaten (diameter 9 mm) G Min. +20 °C LA LA LA LA SR SR SR SR --LM 1) aceton -x 2) --- x x x x x x x x 0-2% 0-2% 0-2% 0-2% = geen werking mogelijk met aceton = regelvloeistof conform USDA H1, niet geschikt voor de reiniging van biertanks -- = onbestendig, gebruik niet mogelijk x = bestendig Oplosmiddelen ṇ Waarschuwing Bij de werking met oplosmiddelen verminderde bestendigheid van het afdichtingsmateriaal, daarom onmiddellijk na gebruik spoelen!10%, zonder aandelen van hypochloriden Zuren ṇ Waarschuwing – Bij zout- en zwavelzuur verhoogde materiaalafname, daarom onmiddellijk na gebruik spoelen / neutralisieren!0, 5% Andere reinigingsvloeistoffen Bij gebruik van andere reinigingsvloeistoffen moet de bestendigheid aan de hand van de materiaallijst gecontroleerd worden!Die reinigingsvloeistoffen mogen alleen gebruikt worden na vrijgave door Kärcher!4305 Perbunan (70°, Shore A) Teflon-brons PE PE Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 contact met medium x -x -x x ---x x ----x -x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -x x -- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kegelwiel Groefring Kogellager Steunschijf Borgring O-ring 50, 47x2, 6 Onderste deel Stelveer Circulatiepomp 5. 764-005 25 Ronde plaat 26 Schijf 27 Cilinderschroef M6x10 28 Vormschroef 29 O-ring 8, 0x2, 0 30 Ring 33* Kap 40 Beschermkap * Delen vallen weg bij gebruik in zone 0 5. O = mogelijk x = in de serie-uitrusting ingebouwd het reservoir brengen of in een ander reservoir brengen. Hogedrukpomp door middel van een hogedrukslang verbinden met de binnenreiniger. σ    A Regelschroef  Toerental verhogen: regelschroef tegen de richting van de wijzers van de klok draaien. [. . . ] ρ Exploitant Werkzaamheden met de aanduiding 'Exploitant' mogen alleen door geschoolde personen uitgevoerd worden die de hogedrukinstallatie veilig kunnen bedienen en onderhouden. Regelvloeistof controleren Waarschuwing Alleen indien de binnenreiniger volledig met regelvloeistof gevuld is, kan het toerental probleemloos ingesteld worden. Alleen dezelfde regelvloeistof bijvullen, mengen met andere regelvloeistoffen of lucht leidt tot schokkende omwentelingen. Onderhoudscontract Om een betrouwbare werking van de installatie te garanderen, raden u aan om een onderhoudscontract af te sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER UT220HQL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER UT220HQL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag