Gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P273-MG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P273-MG. Wij hopen dat dit ACER TRAVELMATE P273-MG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P273-MG te teleladen.


ACER TRAVELMATE P273-MG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1200 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER TRAVELMATE P273-MG (4717 ko)
   ACER TRAVELMATE P273-MG QUICK START GUIDE (1256 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER TRAVELMATE P273-MG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] dit toestel is conform Richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG , gewijzigd door 93/68/ EEG. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Door trekken en verkeerd gebruik van het netsnoer kan het toestel worden beschadigd waardoor schokgevaar kan ontstaan. Stel uzelf en anderen niet gedurende lange tijd rechtstreeks bloot aan de uitgeblazen lucht. [. . . ] n-3 BENAMING VAN DE ONDERDELEN BINNEN-UNIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w 1 Inlaat (lucht) 2 Opklapbaar paneel 3 Luchtfilters 4 VERMOGEN-KIEZER (alleen voor AY-X13BE/ AH-X13BE) 5 HELP-toets (AUX. ) 6 ONTVANGST-venster 7 Netsnoer 8 Indicatorpaneel 9 Verticaal instelbare jaloezieën 0 Horizontaal instelbare jaloezieën q Uitlaat (lucht) w Afstandsbediening e VERMOGEN-MONITOR r TEMPERATUUR-INDICATOR t BUITENTEMPERATUUR) indicator (groen e r t y u i y KAMERTEMPERATUURindicator (groen ) u SCHAKELKLOK-indicator (oranje ) i BEDRIJF-indicator (rood ) ECO POWER BUITEN-UNIT o p a o Inlaat (lucht) p Koelstofbuis en tussenkabel a Afvoerslang s Uitlaat (lucht) s OPMERKING: De toestellen kunnen in werkelijkheid iets verschillen van bovenstaande afbeeldingen. N-4 AFSTANDSBEDIENING 1 1 ZENDER 2 DISPLAY (LCD-scherm) 3 THERMOSTAAT-toets 4 VOLVERMOGEN-toets 2 AM PM AM PM C 5 DISPLAY-toets 6 AAN/UIT-toets 7 FUNCTIE-toets (MODE) 8 VENTILATOR-toets (FAN) 9 UITSCHAKELTIJD-toets (TIMER OFF) (voor instelling van de schakelklok) 0 ZWENK-toets (SWING) q ÉÉN-UURS TIMER-toets w SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULERENtoets (TIMER SET/CANCEL) e INSCHAKELTIJD-toets (TIMER ON) (voor instelling van de schakelklok) r TIJD VOORUIT-toets (TIME ADVANCE) t KLOK-toets (CLOCK) y Geeft aan dat het BATTERIJVAK zich onder dit teken bevindt u TIJD ACHTERUIT-toets (TIME REVERSE) 3 4 DISPLAY FULL POWER 5 6 7 8 9 0 q w e r t y u MODE FAN 1h SWING SET/C + - (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AY-X08BE/AY-X10BE/AY-X13BE) LCD-SCHERM VAN DE AFSTANDSBEDIENING i THERMOSTAATINSTELLING VOOR DE FUNCTIES AUTO EN DROGEN o SYMBOOL VOOR DE TEMPERATUUR p SYMBOOL VOOR VERZENDEN a FUNCTIESYMBOLEN : AUTO : DROGEN : VERWARMEN (alleen voor AY-X08BE/ AY-X10BE/AY-X13BE) i o p a AM PM AM PM s C d f : VENTILEREN : KOELEN s TEMPERATUUR-INDICATOR d SYMBOOL VOOR DE VOLVERMOGEN-FUNCTIE f SYMBOLEN VOOR DE VENTILATORSNELHEID : AUTO : LAAG : HOOG : ZACHT (Het symbool voor de verwaris alleen aanmingsfunctie wezig bij de modellen AY-X08BE/ AY-X10BE/AY-X13BE) g h g INSCHAKELTIJD-INDICATOR/KLOK Toont de ingestelde inschakeltijd van de schakelklok of de huidige tijd. Let • Als de batterijen op de juiste manier in het vak zijn gelegd, verschijnt “AM 6:00” op het display. Terug op het + + - OPMERKINGEN: • Bij normaal gebruik hebben de batterijen een levensduur van ongeveer één jaar. € Bij het vervangen van de batterijen moeten altijd beide batterijen tegelijk worden vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde type. € Als de afstandsbediening na het vervangen van de batterijen niet goed functioneert, verwijder dan de batterijen en leg ze na ongeveer 30 seconden terug. € Verwijder de batterijen van de afstandsbediening wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. dE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN Richt de afstandsbediening op het ontvangstvenster van de binnenunit en druk op de gewenste toets. De eenheid geeft een geluidssignaal wanneer het signaal van de afstandsbediening is ontvangen. € Zorg ervoor dat er geen gordijnen of andere voorwerpen tussen de afstandsbediening en de binnen-unit zijn. OPMERKINGEN: • De aangegeven temperaturen zijn bij benadering en kunnen afwijken van de echte temperaturen. € Bereiken van het temperatuurdisplay Kamertemperatuur: 0°C ~ 40°C ( wordt aangegeven bij een temperatuur van minder dan 0°C; wordt aangegeven bij een temperatuur van meer dan 40°C) wordt aangegeven bij een temperatuur van minder Buitentemperatuur: -9°C ~ 45°C ( dan -9°C; wordt aangegeven bij een temperatuur van meer dan 45°C) • wordt aangegeven tijdens de eerste minuut dat u het toestel gebruikt terwijl de temperatuur wordt gemeten. € Wanneer het toestel niet werkt kan alleen de kamertemperatuur worden aangegeven. € De temperatuur kan niet worden ingesteld terwijl de VOLVERMOGEN-functie is ingeschakeld. ÉÉN-UURS TIMER Wanneer de ÉÉN-UURS TIMER wordt ingeschakeld, wordt het toestel na een uur automatisch uitgeschakeld. uITSCHAKELEN Druk op de SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULEREN-toets (SET/C). MODE FAN 1h SWING 1 (Het symbool voor de is alleen verwarmingsfunctie aanwezig bij de modellen AYX08BE/AY-X10BE/AY-X13BE) OPMERKINGEN: • De ÉÉN-UURS TIMER heeft voorrang op de INSCHAKEL- en UITSCHAKELTIJDEN. € Wanneer de ÉÉN-UURS TIMER wordt ingesteld terwijl het toestel niet is ingeschakeld, zal het toestel gedurende één uur werken in de van tevoren ingestelde functie. € Wanneer u het toestel nog een uur wilt gebruiken voordat het toestel d. De ÉÉN-UURS TIMER wordt uitgeschakeld, druk dan nogmaals op de ÉÉN-UURS TIMER-toets. € Als de INSCHAKELTIJD- EN UITSCHAKELTIJD zijn ingesteld, wist de SCHAKELKLOK ANNULEREN-toets alle instellingen. [. . . ] VERMOGENKIEZER (alleen voor de modellen AY-X13BE/AH-X13BE) Wanneer u de airconditioner installeert in een huis met een beperkte stroomcapaciteit, dient u de VERMOGENKIEZER op “L” te zetten. De airconditioner werkt dan met verminderd vermogen, waardoor u voorkomt dat de stroomonderbreker wordt ingeschakeld of de zekering springt. • De capaciteit voor KOELEN of VERWARMEN (voor model AYX13BE) is beperkt in de “L”-stand. € Neem contact op met uw dealer of een erkend installateur als de stroomonderbreker voortdurend wordt ingeschakeld of als de zekering springt zelfs als de “L”-stand al is ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER TRAVELMATE P273-MG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER TRAVELMATE P273-MG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag