Gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P253-MG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P253-MG. Wij hopen dat dit ACER TRAVELMATE P253-MG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P253-MG te teleladen.


ACER TRAVELMATE P253-MG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (929 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER TRAVELMATE P253-MG (10134 ko)
   ACER TRAVELMATE P253-MG QUICK START GUIDE (930 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER TRAVELMATE P253-MG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel uzelf en anderen niet gedurende lange tijd rechtstreeks bloot aan de uitgeblazen lucht. Als de airconditioner wordt gebruikt in kamers waar peuters, kinderen, bejaarde, bedlegerige of anders valide personen verblijven, dient u voor een geschikte kamertemperatuur te zorgen. Als er voorwerpen in het toestel worden gestoken, is er gevaar voor lichamelijk letsel door de hoge draaisnelheid van de ventilatoren in het toestel. Sluit de aardingsdraad niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoonaardingsdraad. [. . . ] € Temperatuurweergavebereik Kamertemperatuur: 0°C ~ 40°C ( verschijnt op het display wanneer de temperatuur minder dan 0°C bedraagt en verschijnt wanneer de temperatuur meer dan 40°C bedraagt. ) Buitentemperatuur: -9°C ~ 45°C ( verschijnt op het display wanneer de temperatuur minder dan -9°C bedraagt en verschijnt wanneer de temperatuur meer dan 45°C bedraagt. ) • verschijnt op het display tijdens de eerste 90 seconden van de bediening terwijl de temperaturen worden gedetecteerd. € Alleen de kamertemperatuur kan gedurende 5 seconden verschijnen op het display wanneer het toestel niet in werking is. N-9 INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING VERTICALE LUCHTSTROOMRICHTING Voor optimaal comfort wordt de luchtstroomrichting voor elke functie automatisch ingesteld, zoals onderstaande tabel laat zien: De functies KOELEN en DROGEN De functies VENTILEREN en VERWARMEN Horizontale luchtstroming Diagonale luchtstroming INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING Druk eenmaal op de ZWENKtoets (SWING) van de afstandsbediening. • De stand van de verticaal instelbare jaloezieën verandert voortdurend. Instelbereik De functies KOELEN en DROGEN De functies VENTILEREN en VERWARMEN Druk nogmaals op de ZWENKtoets (SWING) wanneer de verticaal instelbare jaloezieën in de gewenste stand staan. • De jaloezieën worden stilgezet binnen het bereik op de afbeelding. € De gewijzigde positie wordt in het geheugen opgeslagen en de volgende keer dat u het toestel gebruikt wordt automatisch dezelfde positie ingesteld. het instelbereik is beperkter dan het ZWENKbereik om condensdruppels te voor-komen. Het instelbereik is groter, zodat de luchtstroom naar de vloer kan worden gericht. TIPS VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN ANNULEREN VAN DE TIMERFUNCTIE Wanneer de UITSCHAKELTIJD is ingesteld om het toestel automatisch uit te schakelen, wordt de temperatuur automatisch bewaakt om te voorkomen dat het in de kamer te heet of te koud wordt terwijl u slaapt. FAN SWING CLEAN SET/C ) KOELEN/DROGEN-FUNCTIE: • Een uur nadat bediening via de schakelklok begonnen is, wordt de thermostaat automatisch 1°C hoger gezet dan de oorspronkelijke instelling. VERWARMEN-FUNCTIE: • Een uur nadat de bediening via de schakelklok begonnen is, wordt de thermostaat automatisch 3°C lager gezet dan de oorspronkelijke instelling. OPMERKING: • Als de TIMER AAN, de TIMER UIT en de ÉÉN-UURS TIMER ingesteld zijn, kunt u met de TIMER ANNULEER-toets (SET/C) alle instellingen annuleren. SCHAKELTIJDEN WIJZIGEN OPMERKING: • De automatische sluimerfunctie wordt niet ingeschakeld wanneer de VENTILEREN-functie is gekozen. Annuleer eerst de instelling van de TIMER en stel hem vervolgens opnieuw in. AAN-indicator gaat 2 De TIMERVOORUIT- of TIJD knipperen; druk op de TIJD ACHTERUIT-toets AM om de gewenste tijd in te stellen. € De eenheid geeft een geluidssignaal weer wanneer het signaal van de afstandsbediening is ontvangen. fULL POWER MODE 1h 1 2 3 4 FAN SWING CLEAN SET/C Kies de bedieningsstand. € Het toestel wordt vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld zodat de kamer de gewenste temperatuur kan bereiken tegen het geprogrammeerde tijdstip. (Ontwaakfunctie) GECOMBINEERD GEBRUIK VAN DE AAN- EN DE UIT-TIMER U kunt de AAN- en de UIT-timer in combinatie gebruiken. [. . . ] Als u een stroomonderbreker alleen voor de airconditioner heeft, kunt u die uitschakelen. N-18 REINIGEN VAN HET ONTGEURINGSFILTER (GROEN) Het filter moet om de 3 ~ 6 maanden worden schoongemaakt. Spoel het filter overvloedig af met water en laat het volledig drogen in het zonlicht. 2 Plaats het nieuwe stofopvangfilter met de zwarte kant naar boven onder de filtersstoppen op de luchtfilters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER TRAVELMATE P253-MG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER TRAVELMATE P253-MG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag