Gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P246M-MG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P246M-MG. Wij hopen dat dit ACER TRAVELMATE P246M-MG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P246M-MG te teleladen.


ACER TRAVELMATE P246M-MG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (113 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER TRAVELMATE P246M-MG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schakel de computer niet uit, wacht totdat de installatie klaar is. Herstel Maak zo spoedig mogelijk herstelback-ups. Met het programma Acer Recovery Management kunt u herstelback-ups maken en vervolgens toepassingen en stuurprogramma’s van Acer herstellen of opnieuw installeren. 3 Problemen? Nederlands Acer levert diverse opties voor hulp bij uw aankoop. Acer ondersteuning Noteer het serienummer van uw computer, de datum en plaats van aankoop en de modelnaam die in deze handleiding wordt genoemd; bewaar het bewijs van aankoop. Noteer voordat u ons belt eventuele foutmeldingen die verschijnen als het probleem zich voordoet. [. . . ] Zo kunnen we u beter en sneller van dienst zijn. Acer-website Ga naar www. acer. com - Bezoek het onderdeel Ondersteuning: het bevat actuele informatie, hulp, stuurprogramma’s en downloads. Garantie en contactgegevens In de Garantiegids van de computer vindt u informatie over de garantie van de computer en hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice voor aanspraak op de garantie. 4 Rondleiding door de Acer tablet PC Nederlands Nadat u de tablet hebt ingesteld zoals wordt weergegeven in de Set-uphandleiding, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer-computer. U kunt informatie in uw computer invoeren via het aanraakscherm. Tablet PC De volgende illustraties tonen afbeeldingen van uw tablet-computer. Bovenkant 12 Nr. 1 2 Item Aan/uit-toets Laadindicator Beschrijving Druk hier op om de tablet in te schakelen; druk nogmaals in om de tablet in de slaapstand te zetten. Geeft de laadstatus van de tablet aan. Led-indicator Led-kleur Groen Rood Status Continu Knippert Continu Knippert Beschrijving De computer is volledig opgeladen en aangesloten. Accu heeft een probleem. 5 Rechter-/linkerkant Nederlands 1 2 3 4 5 6 Nr. 1 2 3 4 Item Microfoon Volumetoets Penholte voor opnieuw instellen HDMI micro-connector Beschrijving Interne microfoon voor geluidsopname. Steek een recht gemaakte paperclip in deze opening om het tablet opnieuw op te starten. 5 6 Item Micro-simkaartsleuf (optioneel) MicroSD-kaartsleuf Beschrijving Geschikt voor micro-simkaarten. 1 2 Item Luidsprekers Micro-usb-aansluiting Headset/ luidsprekeraansluiting 23 1 Beschrijving Levert stereogeluid. De hoogst gerapporteerde SAR-waarde gedurende de productcertificeringstest voor het gebruik van dit apparaat gedragen direct op het lichaam, bedraagt 1, 87 W/kg. Dit apparaat is getest op de positie die het inneemt als het op het lichaam wordt gedragen en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling van de ICNIRP en is opgenomen in de Europese Norm EN 62311 en EN 62209-2 voor gebruik in combinatie met accessoires die geen metaal bevatten en het toestel op een positie van ten minste 1, 5 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoirs kan resulteren in het overschrijden van de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de ICNIRP. Als u geen accessoire gebruikt waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen en u het apparaat niet bij uw oor houdt, plaatst u het toestel ten minste 1, 5 cm van uw lichaam als het apparaat is ingeschakeld. 10 Tijdens het gebruik is het daadwerkelijke SAR-niveau meestal lager dan de maximale waarde, omdat mobiele apparaten op verschillende uitvoerniveaus functioneren. Het gebruikt slechts zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Algemeen gesproken geldt het volgende: Hoe dichter u bij het basisstation bent, hoe minder het overdrachtsvermogen van uw mobiele apparaat is. Nederlands IC regelgeving Dit apparaat voldoet aan de Industry Canada-licentie-de RSS standaard(en) uitgezonderd. Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. [. . . ] Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Informatie over fcc rf-blootstelling (SAR) Dit apparaat voldoet aan de wettelijke eisen voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissiebeperkingen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) energie, die zijn vastgesteld door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid, niet te overschrijden. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER TRAVELMATE P246M-MG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER TRAVELMATE P246M-MG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag