Gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P243-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P243-M. Wij hopen dat dit ACER TRAVELMATE P243-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE P243-M te teleladen.


ACER TRAVELMATE P243-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (38108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER TRAVELMATE P243-M (1413 ko)
   ACER TRAVELMATE P243-M QUICK START GUIDE (1011 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER TRAVELMATE P243-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gids systeemherstel: bevat instructies voor het maken van een reservekopie van uw gegevens en het herstellen van uw computersysteem, en oplossingen voor andere computerstoringen. Boekjes met de volgende informatie: de bepalingen van Sony's GARANTIE, Veiligheidsvoorschriften, Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Sony ondersteuning. Niet-gedrukte documentatie Gebruikershandleiding (deze handleiding): verklaart de functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. Specificaties: in de online Specificaties worden de hardware- en softwareconfiguraties van de VAIO-computer beschreven. [. . . ] Klik voor meer informatie over de functie Power-on Security (Opstartbeveiliging) op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Help om het Help-bestand te lezen. n 120 N Uw VAIO-computer aanpassen De Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz. ) voor websites hebt geregistreerd in de Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde gegevens en het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd. Klik voor meer informatie over het gebruik van de Wachtwoorddatabank (Password Bank) op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Help om het Help-bestand te lezen. !Het is mogelijk dat u de Wachtwoorddatabank (Password Bank) niet kunt gebruiken. Dit is afhankelijk van de website die u opent. De functie File Safe (Bestandskluis) gebruiken Met de functie File Safe (Bestandskluis) kunt u een gecodeerd archief maken om een bestand en/of map op te nemen om te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om een bestand of map te openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen of door het back-upwachtwoord in te voeren die u voor codering hebt opgegeven. Klik voor meer informatie over het gebruik van de functie File Safe (Bestandskluis) op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Help om het Help-bestand te lezen. De toepassingsstarter gebruiken Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, opent u de toegewezen toepassing door met de vinger over de vingerafdruksensor te vegen. Klik voor meer informatie over het gebruik van de toepassingsstartfunctie op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Help om het Help-bestand te lezen. n 121 N Uw VAIO-computer aanpassen Vingerafdrukverificatie gebruiken met de TPM Met de gegevenscodeerfunctie TPM kan het gebruik van de vingerafdrukverificatie de computerbeveiliging verhogen. Zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 122) voor instructies over hoe u de TPM gebruikt. Wanneer u vingerafdrukverificatie met de TPM wil gebruiken, moet de computer behalve over de TPM ook over een vingerafdruksensor beschikken. Raadpleeg de online Specificaties om na te gaan of uw model over beide beschikt. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en -beheer. n 124 N Uw VAIO-computer aanpassen Belangrijke opmerking Codeer geen bestanden met sleutels die voor codering worden gebruikt of mappen met dergelijke bestanden. Wanneer u de bestanden in de mappen met basisgebruikerssleutels en andere bestanden die verderop in dit gedeelte worden genoemd, codeert met het Encrypting File System (EFS), kunt u de TPM-software niet meer starten en de gecodeerde gegevens niet meer decoderen als: De TPM-software is geïnstalleerd. De EFS-functionaliteit is ingeschakeld tijdens het proces voor gebruikersinitialisatie. Met de standaardinstellingen kunnen de bestanden in de mappen hieronder niet worden gecodeerd, doordat ze systeemkenmerken hebben. Wijzig de systeemkenmerken van de bestanden in de mappen hieronder niet. !De volgende mappen zijn standaard onzichtbaar. Mappen met basisgebruikerssleutels en andere mappen C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\BackupData C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\PlatformKeyData C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\RestoreData (C:\<username>\All Users is een snelkoppeling naar C:\ProgramData. ) C:\<username>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2. 0\UserKeyData n 125 N Uw VAIO-computer aanpassen U moet onderstaande archief-, back-up- of token-bestanden niet coderen. U kunt deze op geen enkele manier herstellen als u ze niet correct codeert. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk coderen van de onderstaande mappen en bestanden. Automatisch back-upbestand Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup. xml Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse (Bladeren) wordt het venster <userfolder>\Documents\Security Platform geopend. ) Opslagmap voor automatische back-upgegevens Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup De map wordt gemaakt als de submap voor het bestand SPSystemBackup. xml. Token-bestand voor decodering Standaardbestandsnaam: SPEmRecToken. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) Back-upbestand voor sleutels en certificaten Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive. xml Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse (Bladeren) wordt het venster <userfolder>\Documents\Security Platform geopend. ) PSD-back-upbestand Standaardbestandsnaam: SpPSDBackup. fsb Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse (Bladeren) wordt het venster <userfolder>\Documents\Security Platform geopend. ) n 126 N Uw VAIO-computer aanpassen U moet het onderstaande token-bestand voor wachtwoordherstel of geheime bestanden niet coderen. U kunt het wachtwoord op geen enkele manier herstellen als u deze niet correct codeert. [. . . ] De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. http://www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 211 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://support. vaio. sony. eu) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER TRAVELMATE P243-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER TRAVELMATE P243-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag