Gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE 4670

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE 4670. Wij hopen dat dit ACER TRAVELMATE 4670 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE 4670 te teleladen.


ACER TRAVELMATE 4670 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (640 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER TRAVELMATE 4670 (2038 ko)
   ACER TRAVELMATE-4670 (2038 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER TRAVELMATE 4670

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze door het auteursrecht beschermde technologie dient te worden geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij anders beschikt door Macrovision. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. [. . . ] U kunt communiceren zonder een toegangspunt te gebruiken, wat inhoudt dat er rechtstreekse communicatie plaatsvindt tussen een beperkt aantal computers (computer-naar-computer netwerk), of u kunt communiceren met een toegangspunt, zodat u een volledig infrastructuurnetwerk kunt creëren. * Afhankelijk van het computermodel. In sommige landen kan het gebruik van WLAN-producten beperkt zijn door lokale wetgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Daarom dient u de Regulations Guide zorgvuldig door te lezen voordat u het draadloze netwerk activeert. Kanaalselectie wordt verderop in deze handleiding verklaard (zie Selectie van een kanaal voor het draadloze netwerk (pagina 56)). WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE 802. 11b/g, die de specificaties voor de gebruikte technologie bevat. Deze standaard omvat ook de coderingsmethode Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, en ook WiFi Protected Access (WPA), ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. WiFi Protected Access is een specificatie van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare beveiligingsfuncties waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande WiFi­netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om op termijn compatibel te zijn met de IEEE 802. 11i-specificaties. Het maakt gebruik van de verbeterde gegevenscodering TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in aanvulling op het protocol voor gebruikersidentificatie met behulp van 802. 1X en EAP (Extensible Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de client en het toegangspunt wordt beveiligd door middel van codering. Er bestaan nog meer beveiligingsmechanismen om de privacy op een netwerk te beschermen, zoals wachtwoordbeveiliging, end-to-end encryption, virtual private networks en verificatie. Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de standaard IEEE 802. 11a gebruiken en apparaten die IEEE 802. 11b of IEEE 802. 11g gebruiken is niet mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn. Wanneer uw computer Bluetooth ondersteunt wordt het dialoogvenster Schakelaar draadloze apparaten weergegeven. Schakel het selectievakje 2, 4 GHz Wireless LAN inschakelen in, schakel het selectievakje Bluetooth-apparaat inschakelen uit en klik vervolgens op OK. Klik met de rechter muisknop op het netwerkpictogram op de taakbalk met de tekst Draadloze netwerkverbinding. Als het toegangspunt niet in de lijst voorkomt, klikt u op Netwerklijst vernieuwen. Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken en klik op de knop Verbinding maken. Voer de Netwerksleutel in, indien van toepassing, en klik op Verbinding maken. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de aanduiding Verbonden achter de naam van het netwerk. Voor meer informatie over het instellen van toegangspunten raadpleegt u de documentatie bij het toegangspunt. 3 4 5 6 nN 56 Hardware gids Uw computer gebruiken Selectie van een kanaal voor het draadloze netwerk In een configuratie met IEEE 802. 11b/g kunnen de kanalen 1 tot en met 13 worden gebruikt. (a) Met toegangspunt (infrastructuurnetwerk) Het door het toegangspunt geselecteerde kanaal wordt gebruikt. Raadpleeg voor informatie over het selecteren van een kanaal voor het toegangspunt de bijbehorende handleiding. (b) Zonder toegangspunt (computer-naar-computer netwerk) Wanneer de draadloze verbinding tot stand komt op initiatief van de VAIO-computer, wordt kanaal 11 geselecteerd. Als de draadloze verbinding tot stand komt op initiatief van een ander Wireless LAN-apparaat, zal de communicatie plaatsvinden via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd. in Frankrijk zijn Wireless LAN-verbindingen buitenshuis alleen via bepaalde kanalen toegestaan. Raadpleeg de Regulations Guide voor meer informatie. nN 57 Hardware gids Uw computer gebruiken Problemen met Wireless LAN oplossen Als u de draadloze netwerkfunctie niet kunt gebruiken, zorgt u ervoor dat de Wireless-schakelaar is ingeschakeld en vervolgens controleert u de onderstaande punten. Mijn computer kan niet communiceren met het toegangspunt Controleer of de stroom voor het toegangspunt is ingeschakeld. Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven in de lijst Beschikbare netwerken weergeven. (Klik met de rechter muisknop op het netwerkpictogram in de taakbalk met de tekst Draadloze netwerkverbinding. [. . . ] Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een disc kunnen tot leesfouten leiden. Houd een disc altijd vast bij de rand en het gat in het midden, zoals hier is weergegeven: De betrouwbaarheid van discs is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de disc hierdoor beschadigd kan raken. Als u een disc wilt reinigen, houdt u hem vast aan de rand en wrijft u hem met een zacht doekje van binnen naar buiten schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER TRAVELMATE 4670

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER TRAVELMATE 4670 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag