Gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE 2490

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE 2490. Wij hopen dat dit ACER TRAVELMATE 2490 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER TRAVELMATE 2490 te teleladen.


ACER TRAVELMATE 2490 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (640 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER TRAVELMATE-2490 (2349 ko)
   ACER TRAVELMATE 2490 (2349 ko)
   ACER TRAVELMATE 2490 annexe 1 (2603 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER TRAVELMATE 2490

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. U bekijkt de online Specificaties als volgt: 1 2 Maak verbinding met het internet. Ga naar de Sony-website met on line ondersteuning op http://www. vaio-link. com. Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires. n9N Voor gebruik My Club VAIO In My Club VAIO vindt u: Accessoires (Accessories) Wilt u de functies van de computer uitbreiden? [. . . ] Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen. Als u het opstartwachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten in rekening gebracht. Uw computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Het opstartwachtwoord toevoegen 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set Machine Password en druk op de toets Enter. Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties). Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter. Hieronder vindt u aanwijzingen om uw computer zo te configureren dat er om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer u de computer inschakelt of het scherm BIOS Setup wordt weergegeven. 3 4 5 6 7 Selecteer Password when Power On onder Security. Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen. Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter. n 109 N Uw VAIO-computer aanpassen Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen 1 2 Zet de computer aan. U kunt dit aanpassen door de instellingen voor de slaapstand te wijzigen. De instellingen voor de slaapstand wijzigen 1 2 3 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema. Wijzig de tijd om de computer in de slaapstand te zetten en klik op Wijzigingen opslaan. n 114 N Uw VAIO-computer aanpassen De sluimerstand gebruiken In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld. Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze stand brandt het stroomlampje niet. Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken, zet u deze in de sluimerstand. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten en weer in schakelen. De sluimerstand activeren Druk op Fn+F12. U kunt ook op Start klikken, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Sluimerstand om de computer in de sluimerstand te zetten. Als de computer zich in de sluimerstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen. Het duurt langer om de computer in de sluimerstand dan in de slaapstand te zetten. De computer verbruikt in de sluimerstand minder stroom dan in de slaapstand. !Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat. n 115 N Uw VAIO-computer aanpassen Terugkeren naar de normale modus Druk op de aan/uit-knop. Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de sluimerstand dan vanuit de slaapstand. n 116 N Uw VAIO-computer aanpassen Energiebeheer met VAIO Power Management Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijstroom, geheel aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik. [. . . ] De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. http://www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 189 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://www. vaio-link. com) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER TRAVELMATE 2490

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER TRAVELMATE 2490 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag