Gebruiksaanwijzing ACER S235HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S235HL. Wij hopen dat dit ACER S235HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S235HL te teleladen.


ACER S235HL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (282 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S235HL (880 ko)
   ACER S235HL QUICK START GUIDE (227 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S235HL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Installatie Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. [. . . ] Color Calibration (Kleurcalibratie) Met de optie "Kleurcalibratie" kunt u de optimale kleuren voor uw monitor instellen. Volg de onderstaande vijf stappen om de perfecte kleurcondities voor uw monitor te verkrijgen. Verander de waarde op de "Brightness control bar(Helderheidsbalk)" om de helderheid van de kleurcontrole en de helderheid van het achtergrondpatroon op elkaar af te stemmen. Wanneer u een specifieke kleur in de "Control patch(Kleurcontrole)" ontdekt, verplaats dan de cursor naar de kleur volgens de "Color reference Circle(Kleurencirkel)". => Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole. Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop "Next" [Volgende]. Herhaal de procedures 1), 2), 3) voor de overgebleven stappen 2 tot 5. U kunt het effect van de kleurcalibratie eenvoudig bekijken door te drukken op de knop "Preview" [Voorbeeld]! 3. 5. Hoe meerdere gebruikers aangepaste kleurwaarden kunnen gebruiken Definitie Als de monitor door meerdere gebruikers wordt gebruikt, kunnen de kleurwaarden die via de optie Kleurcalibratie zijn gewijzigd, voor alle gebruikers worden opgeslagen en door hen worden gebruikt. De aangepaste kleurwaarden opslaan: Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de aangepaste kleurwaarden opslaan. De opgeslagen kleurwaarden toepassen: Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen kleurwaarden te selecteren en te gebruiken. 2. 2. Neem voor meer informatie over de videokaart contact op met de fabrikant van de kaart. Start het systeem opnieuw op om zeker te zijn van een normale werking. Er treedt een fout op wanneer het systeem niet opnieuw opgestart wordt na installatie van MagicTune. (Dit geldt alleen voor Win98SE en WinMe. ) Start het systeem op voor gebruik. Schakel voor de beste prestaties van MagicTune over op de optimale resolutie. Als u niet overschakelt op de optimale resolutie en geen Color Calibration (Kleurenkalibratie) uitvoert, kan de monitor niet voor de optimale condities aangepast worden. Raadpleeg de handleiding voor de optimale resolutie. Deze videokaart ondersteunt MagicTune niet. Er treedt een fout op wanneer het stuurprogramma van de videokaart niet goed geïnstalleerd is. Dit gebeurt wanneer de huidige videokaartlijst niet normaal wordt weergegeven. Dit kunt u als volgt controleren: Start (Start) > Setup (Instellingen) > System (Systeem) > Hardware (Hardware) > Device manager (Apparaatbeheer) > Display Adapters (Beeldschermadapters). Bezoek de internetpagina van de fabrikant van de videokaart en download en installeer de nieuwste driver. Neem voor meer informatie over de videokaart contact op met de fabrikant van de kaart. Aangezien het Highlight programma de communicatielijnen gebruikt, dient u eerst het Highlight programma af te sluiten voor u toegang hebt tot MagicTune. Een paar van Samsungs CDT-monitoren ondersteunen de Highlight-functie. [. . . ] Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co. , Ltd. ; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPMS en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U. S. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. Klasse B Dit is een klasse B digitaal apparaat. Over zaken betreffende Veiligheid en EMC-navolging kunt u meer lezen in de "Regelingengids". PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S235HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S235HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag