Gebruiksaanwijzing ACER S230HL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S230HL. Wij hopen dat dit ACER S230HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S230HL te teleladen.


ACER S230HL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (533 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S230HL (564 ko)
   ACER S230HL QUICK START GUIDE (655 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S230HLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Koppel het netsnoer nooit los als u de monitor gebruikt. [. . . ] Internet : Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen. . Sport : Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en grafische voorstellingen. Movie: Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of Video CD. Custom: Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet prettig vindt voor uw ogen. IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast aanpassen met behulp van het OSD-menu. Dynamic Contrast : Met Dynamic Contrast wordt het invoersignaal van de video automatisch gedetecteerd en aangepast voor de optimale contrastinstelling. MagicBrightTM De MagicBright controlemodus verschilt per monitormodel. Sommige beeldschermen ondersteunen slechts vier modi(Text, Internet, Entertain, Custom) Beschrijving van het tabblad Color Stelt de "warmte" van de achtergrondkleuren of van de kleuren van de afbeeldingen in. MagicColor en Gamma worden alleen weergegeven in een beeldscherm dat deze functies ondersteunt. De tint van de kleur kan worden gewijzigd. Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7 Off Color Tone [Kleurtint] De Color Tone <kleurtint>-modus verschilt per monitormodel. Sommige beeldschermen ondersteunen slechts vier modi( Warm, Normal, Cool, Custom) Past de beeldkleuren van de monitor aan. Color Control U kunt de monitorkleur wijzigen al naar gelang uw eigen voorkeur. [Kleurregeling] R- G - B Het proces waarmee de door u gewenste kleuren worden geoptimaliseerd en onderhouden. Wanneer u een specifieke kleur in de "Control patch(Kleurcontrole)" ontdekt, verplaats dan de cursor naar de kleur volgens de "Color reference Circle(Kleurencirkel)". => Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole. Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop "Next" [Volgende]. U kunt het effect van de kleurcalibratie eenvoudig bekijken door te drukken op de knop "Preview" [Voorbeeld]!Hoe meerdere gebruikers aangepaste kleurwaarden kunnen gebruiken Definitie Als de monitor door meerdere gebruikers wordt gebruikt, kunnen de kleurwaarden die via de optie Kleurcalibratie zijn gewijzigd, voor alle gebruikers worden opgeslagen en door hen worden gebruikt. De aangepaste kleurwaarden opslaan: Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de aangepaste kleurwaarden opslaan. De opgeslagen kleurwaarden toepassen: Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen kleurwaarden te selecteren en te gebruiken. 2. Preview(Voorbeeld) Druk op de knop "Preview" [Voorbeeld] in het scherm "Kleurcalibratie ". Druk op de knop "View Calibrated" [Calibratie bekijken] voor een voorbeeldvan de door u aangepaste calibratie. Druk op de knop "View Uncalibrated" [Origineel bekijken] voor een voorbeeldvan het oorspronkelijke beeld. Samenvatting | OSD-modus | Kleurcalibratie | Probleemoplossing Probleemoplossing Het huidige computersysteem is niet compatibel met MagicTuneTM. [. . . ] Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. MÉXICO IMPORTADO POR: ACER ELECTRONICS MÉXICO. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864 EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO. , LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea/td> PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S230HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S230HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag