Gebruiksaanwijzing ACER S202HL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S202HL. Wij hopen dat dit ACER S202HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S202HL te teleladen.


ACER S202HL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (342 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S202HL (5702 ko)
   ACER S202HL QUICK START GUIDE (646 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S202HLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een aardeaansluiting. Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. (Apparatuur van klasse I. ) Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. [. . . ] Selecteer de optie "Een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat weergeven, zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen". Klik vervolgens op "Volgende" en aansluitend op "Diskette. . . ". Selecteer de gewenste monitor en klik tweemaal achter elkaar op "Volgende". Als u het venster "Kan digitale handtekening niet vinden" wel te zien krijgt, klikt u op de knop "Ja" en achtereenvolgens op "Voltooien" en "Sluiten". 5. 10. Het besturingssysteem Microsoft® Windows® Millennium 1. Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm". Selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op de knop "Geavanceerd. . . ". Selecteer de optie "De locatie van het stuurprogramma opgeven" en klik op "Volgende". Selecteer de optie "Een lijst van alle stuurprogramma's op een speciale locatie. . . " en klik vervolgens op de knop "Volgende". Specificeer A:\(D:\station) en klik aansluitend op de knop "OK". 10. Selecteer de optie "Alle hardware weergeven", selecteer de gewenste monitor en klik op "OK". De waarden voor fine (fijn), coarse (basis) en position (positie) worden automatisch aangepast. Om de automatische-aanpassingsfunctie nauwkeuriger af te stemmen, moet u de "Auto"-functie aanzetten terwijl de AUTO PATTERN aan staat. (Druk hierop om de Auto Adjustment Animation Clips te bekijken. ) Als de automatische regeling niet correct werkt, drukt u nogmaals op de knop "Auto" om het beeld nauwkeurig te regelen. Als u de resolutie in het regelpaneel wijzigt, wordt de functie "Auto" automatisch gestart. AUTO OSD vergrendelen & ontgrendelen Als u na het vergrendelen van de OSD op de knop AUTO drukt Als u na het vergrendelen van de OSD op de knop MENU drukt Menu Beschrijving Dit is de functie waarmee de OSD wordt vergrendeld zodat u de huidige instellingenstatus kunt behouden en anderen deze instellingen niet per ongeluk kunnen wijzigen. Vergrendelen: Houd de knop Menu meer dan vijf seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie voor OSD te activeren. Ontgrendelen: Houd de knop Menu meer dan vijf seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie voor OSD uit te schakelen. Hoewel de OSD-vergrendelingsfunctie is geactiveerd, kunt u evengoed de helderheid en het contrast bijstellen en MagicBright ( ) bijstellen met behulp van de knop Direct. OSD vergrendelen & ontgrendelen MagicBrightTM Menu MagicBrightTM Beschrijving Druk nogmaals op de MagicBrightTM-knop om de beschikbare opties te bekijken. - Zeven verschillende modi : Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie en Dynamic Contrast. Brightness Menu Brightness Beschrijving Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op de knop om de helderheid in te stellen. Picture Color Image OSD Setup Information Brightness MagicColor Coarse Language Auto Source Contrast Color Tone Fine H-Position Image Reset Color Control Sharpness V-Position Color Reset Gamma H-Position Transparency V-Position Display Time Picture ( Niet beschikbaar in de MagicBrightTM-modi Dynamic Contrast. ) Menu Brightness Beschrijving Met de on-screen menu´s kunt u de helderheid geheel naar wens instellen. [MENU , MENU] Afspelen/Stoppen Contrast Met de on-screen menu´s kunt u het contrast geheel naar wens instellen. (Niet beschikbaar in de MagicColor-modi Full en Intelligent. ) [MENU , , MENU] Color ( Niet beschikbaar in de MagicBrightTM-modi Dynamic Contrast. ) Menu Beschrijving MagicColor is een nieuwe technologie die exclusief door Samsung is ontwikkeld voor het verbeteren van de digitale afbeelding en voor een betere weergave van de natuurlijke kleuren zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit. [. . . ] kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal. Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co. , Ltd. ; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPM en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U. S. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S202HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S202HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag