Gebruiksaanwijzing ACER S200HL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S200HL. Wij hopen dat dit ACER S200HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S200HL te teleladen.


ACER S200HL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S200HL (553 ko)
   ACER S200HL QUICK START GUIDE (212 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S200HLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Installatie Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan. Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig mogelijk stof. [. . . ] Color Calibration (Kleurcalibratie) Met de optie "Kleurcalibratie" kunt u de optimale kleuren voor uw monitor instellen. Volg de onderstaande vijf stappen om de perfecte kleurcondities voor uw monitor te verkrijgen. Verander de waarde op de "Brightness control bar(Helderheidsbalk)" om de helderheid van de kleurcontrole en de helderheid van het achtergrondpatroon op elkaar af te stemmen. Wanneer u een specifieke kleur in de "Control patch(Kleurcontrole)" ontdekt, verplaats dan de cursor naar de kleur volgens de "Color reference Circle(Kleurencirkel)". => Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole. Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop "Next" [Volgende]. U kunt het effect van de kleurcalibratie eenvoudig bekijken door te drukken op de knop "Preview" [Voorbeeld]!Hoe meerdere gebruikers aangepaste kleurwaarden kunnen gebruiken Definitie Als de monitor door meerdere gebruikers wordt gebruikt, kunnen de kleurwaarden die via de optie Kleurcalibratie zijn gewijzigd, voor alle gebruikers worden opgeslagen en door hen worden gebruikt. De aangepaste kleurwaarden opslaan: Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de aangepaste kleurwaarden opslaan. De opgeslagen kleurwaarden toepassen: Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen kleurwaarden te selecteren en te gebruiken. 2. Preview(Voorbeeld) Druk op de knop "Preview" [Voorbeeld] in het scherm "Kleurcalibratie ". Dit gebeurt wanneer de huidige videokaartlijst niet normaal wordt weergegeven. Dit kunt u als volgt controleren: Start (Start) > Setup (Instellingen) > System (Systeem) > Hardware (Hardware) > Device manager (Apparaatbeheer) > Display Adapters (Beeldschermadapters). Bezoek de internetpagina van de fabrikant van de videokaart en download en installeer de nieuwste driver. Neem voor meer informatie over de videokaart contact op met de fabrikant van de kaart. Start het systeem opnieuw op om zeker te zijn van een normale werking. Er treedt een fout op wanneer het systeem niet opnieuw opgestart wordt na installatie van MagicTuneTM. (Dit geldt alleen voor Win98SE en WinMe. ) Start het systeem op voor gebruik. Schakel voor de beste prestaties van MagicTuneTM over op de optimale resolutie. Als u niet overschakelt op de optimale resolutie en geen Color Calibration (Kleurenkalibratie) uitvoert, kan de monitor niet voor de optimale condities aangepast worden. Er treedt een fout op wanneer het stuurprogramma van de videokaart niet goed geïnstalleerd is. Dit gebeurt wanneer de huidige videokaartlijst niet normaal wordt weergegeven. [. . . ] De afstand tussen twee puntjes met dezelfde kleur wordt dot pitch genoemd. eenheid : mm Verticale frequentie Om flikkeren te voorkomen moet een monitor het beeld een aantal malen per seconde herhalen (verversen). eenheid : Hz Bijvoorbeeld : Als hetzelfde beeld 60 keer per seconde wordt herhaald, wordt dit uitgedrukt als 60 Hz. Horizontale frequentie Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale frequentie. eenheid : kHz Interlaced en non-interlaced methodes Wanneer de horizontale lijnen een voor een van boven naar beneden worden afgebeeld wordt dit non-interlaced genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S200HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S200HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag