Gebruiksaanwijzing ACER S192HQL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S192HQL. Wij hopen dat dit ACER S192HQL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S192HQL te teleladen.


ACER S192HQL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S192HQL (944 ko)
   ACER S192HQL QUICK START GUIDE (2402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S192HQLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken. Raak de stekker bij het aansluiten of verwijderen niet met natte handen aan. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact. Anders zou u een elektrische schok of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Controleer of de stekker goed en stevig in het stopcontact zit. Dit kan brand veroorzaken. Buig de voedingskabel niet, trek er niet aan en plaats er geen zware spullen op. [. . . ] Als de monitor wel van stroom wordt voorzien maar het beeld geheel zwart blijft, start dan de computer opnieuw om te kijken of het opstartscherm zichtbaar is. Oplossingen Kijk of de stroomkabel goed is aangesloten en of het stopcontact goed werkt . (Aansluiten met de D-sub-kabel) Controleer of de computer goed is aangesloten. Als het opstartscherm wel te zien is, moet u de computer opstarten in een speciale stand waarin u de instellingen van de videokaart kunt aanpassen (bij Windows ME/2000/XP is dit de Veilige modus). Stel de resolutie en frequentie van de videokaart in op de maximale waarden waarvoor de monitor geschikt is. (Zie ook Voorkeurinstellingen) Neem contact op met het Servicecentrum of met uw leverancier als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) niet verschijnt. Ziet u de melding Not Optimum Mode. Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz op het scherm? Als u deze deze melding ziet, staat de videokaart ingesteld op een resolutie en/of frequentie die te hoog zijn voor de monitor. Stel de resolutie en frequentie van de videokaart in op de maximale waarden waarvoor de monitor geschikt is. Blijft het beeld geheel zwart en knippert de aan/uit indicator van de monitor met tussenpozen van 1 seconde? De monitor staat in een energiebesparende stand. Druk op een toets van het toetsenbord of beweeg de muis om de monitor te activeren zodat u weer beeld hebt. Ontgrendel het OSD schermmenu door Ik zie het OSD Hebt u het OSD schermmenu schermmenu niet. vergrendeld om wijzigingen te voorkomen?Geeft de monitor maar 1 kleur weer, alsof u door gekleurd glas kijkt? de toets MENU (op de monitor) minstens 5 seconden ingedrukt te houden. Zorg dat de videokaart van de computer goed op zijn plaats zit (computer eerst uitschakelen!). Het beeld bevat vreemde kleuren of is zwart/wit. Ging er iets mis met de kleuren toen u een bepaald programma gebruikte of nadat een programma een foutmelding gaf of was vastgelopen?De mogelijkheden van de videokaart hangen niet alleen van de kaart af, maar ook van de gebruikte versie van het stuurprogramma. (Zie de handleiding van de computer en/of de videokaart voor details. ) Hoe kan ik de resolutie veranderen?Windows ME/2000/XP: Kies de gewenste resolutie en het aantal kleuren in Configuratiescherm (Control Panel), Beeldscherm (Display), Instellingen (Settings). * Voor details kunt u contact opnemen met de fabrikant van de videokaart. Windows ME/2000/XP: U kunt de energiebesparende functies instellen in het BIOS-SETUP programma van de computer of onder Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de handleiding van Windows of van uw computer). Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact en reinig de monitor met een zachte doek bevochtigd met wat reinigingsmiddel en water. Zorg dat er geen resten reinigingsmiddel achterblijven en voorkom krassen op de behuizing en het schermoppervlak. in de monitor terecht kan komen. Hoe kan ik de buitenkant van de behuizing en het oppervlak van de beeldbuis reinigen? Zelftest Zelftest | Meldingen | Omgeving | Nuttige tips Uw monitor beschikt over een zelftest functie waarmee u kunt controleren of de monitor goed werkt. Als de monitor goed werkt, ziet u het onderstaande venster met rode rand en meldingstekst (de drie rechthoekjes in het venster horen rood, groen en blauw te zijn): Wanneer de gekleurde rechthoekjes niet alledrie zichtbaar zijn, is er een probleem met uw monitor. Dit meldingsvenster verschijnt ook tijdens normaal gebruik als de videokabel losraakt of beschadigd wordt. Als u geen beeld hebt maar de bovenstaande zelftest wel lukt, controleer dan de videokaart en de computer. [. . . ] Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co. , Ltd. ; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPMS en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U. S. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn. PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden) LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding. In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden, oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S192HQL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S192HQL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag